Antropológia, Őstörténet

Alföldi András - Magyarország népei és a Római birodalom

Magyarország népei és a Római birodalom

Alföldi András

Könyv
Attraktor kiadó, 2004
199 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155257582
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Alföldi András - A későrómai birodalom válaszúton
Alföldi András - Magyarország népei és a Római birodalom
Alföldi András - Pogány szokások, keresztény emlékek
Alföldi András - Keresztény császárok, pogány Róma
Alföldi András - A korai Róma
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Aki hazánk régi lakosainak a római világhatalomhoz való viszonyát attól az időtől kezdve tárgyalná, amikor Augustus elfoglalta a Dráva-Száva közét, olyan hibát követne el, mint az a botanikus, aki egy növény életműködésének megfigyelését csak attól a mozzanattól kezdené, amikor az kibújt a földből.

Ebben az esetben megfeledkezne a mag földbejutásáról és a csírázásról, sőt a gyökerek táplálkozásához szükséges mikroszkopikus lények földalatti életközösségétől kezdve a megfelelő talaj s a nedvesség szerepéig mindenről, ami csak szükséges egy biológiai folyamat megértéséhez.

De még azzal sem elégedhetünk meg, hogy a római impériumnak Magyarország felé való terjeszkedését az első szárnypróbálgatásaitól kezdve vegyük szemügyre, mert a másik nagy ókori kultúrnép előőrsei is eljutottak errefelé, és ezért Róma mellett a görögség északra való hatolását sem feledhetjük el.

A kettő összevetéséből fog csak elénk tárulni egy, az országunk sorsában állandóan ismétlődő alapvető jelenség: a két szembenálló jelentős erőtömeg küzdelme a földünkért.

A római kor hosszú folyamat eredményeként szűnt meg: először az állami szervezet hullott szét, azután lassan-lassan elnyelték a romanizációt a népvándorlás szűnni nem akaró hullámai.

A függelék tartalmazza, hogy a könyv megállapításai milyen adatokra támaszkodtak, milyen módszerekkel lett feldolgozva a rendelkezésre álló forrásanyag.

A kötet jelentős hányadában az önálló kutatómunkából leszűrt eredményekre támaszkodik.

*
A „Magyarország Népei és a Római Birodalom” című ezen kiadványt a történelem, a római és a görög érdekek találkozása és ellentéte, valamint ennek hazánkra gyakorol hatása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Pro regno Dei Bábel Balázs 1,500 Ft 1 350 Ft
Megtervezett világvége Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága Pusztai Árpád - Bardócz Zsuzsa 2,990 Ft 2 691 Ft
Szkíta-magyar múltunk ragyogása Obrusánszky Borbála 2,200 Ft 1 980 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
Népvándorlás Vaclav Klaus - Jirí Weigl 2,990 Ft 2 691 Ft
A filozófia rejtélyei I. kötet Rudolf Steiner 3,000 Ft 2 700 Ft
Tudatos jelenlét könnyedén dr. Khammai Dhammasami 3,200 Ft 2 880 Ft
Bálint gazda - A százéves kertész Bálint György - Bánó András 3,999 Ft 3 600 Ft
Kapcsolatpróba - Szállj a dallal! 2. Rácz Stefán Tibor 3,299 Ft 2 970 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^