Hagyomány

Zoványi Jenő - A magyarországi protestantismus története I-II.

A magyarországi protestantismus története I-II.

Zoványi Jenő

Historia Incognita

Könyv
Attraktor kiadó, 2004
805 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789639580060
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Zoványi Jenő - A magyarországi protestantismus története I-II.
Zoványi Jenő - A magyarországi protestantismus története I-II.
Zoványi Jenő - A magyarországi protestantismus története I-II.
Zoványi Jenő - A magyarországi protestantismus története I-II.
Zoványi Jenő - A magyarországi protestantismus története I-II.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 900 Ft
Internetes ár: 5 865 Ft
A kötet a magyarországi protestantizmus sok küzdelmével és sok szenvedésével egyaránt foglalkozik.

Lehetetlenség nem látni, hogy ezekből a küzdelmekből és szenvedésekből több dicsősége is származott. Ezt a dicsőségét becsülte meg a haladó korszellem, amikor arra törekedett, hogy a protestantizmus is megkapja az őt megillető méltó helyét és jogait.

Ezt, valamint a szabad vizsgálódás és az egyéni meggyőződés jogosultságának elismerésében szerzett érdemeit - amelyeket az „ecclesia semper reformari debet” elvvel is szerzett -, jutalmazta az a több más vallású tekintély, akik még a saját felekezetbeli hatalmasságokkal is szembe és síkra szálltak a protestantizmus érdekében.

Az a dicsősége azonban, hogy állandóan megőrizte a saját egyéniségét, kitartóan ragaszkodott a különállásához, az elválasztó tulajdonságaihoz, egy idő után elhalványult. Néhány évtized óta más képet mutatott.

A katolicizmus iránti engedékenység lett a jellemző.

• „Ha a só elveszti ízét, mivel sózunk?”
• És főként: mire való akkor a só?
Csak kidobásra.

„Helyesen észlelte egy később püspökké lett evangélikus egyháztörténész, hogy „maholnap csak a papi ruhában lesz különbség a római katolikus és a protestáns egyház között, s méltán lehet már attól félni, hogy e korszak azt a címet fogja kapni általános jellemvonásának jelzéséül egy jövendő történetírótól, hogy „Lelki beolvadás a katholicismusba”.

*
„A Magyarországi Protestantizmus Története I-II.” című ezen kiadványt a protestáns vallás históriája iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 900 Ft
Internetes ár: 5 865 Ft
A ketrecbe zárt fiú Bruce D. Perry - Maia Szalavitz 4,990 Ft 4 491 Ft
A bizantinizmus és a szlávság Konsztantyin Nyikolajevics Leontyev 3,200 Ft 2 880 Ft
A Hitlerjugend és Délkelet-Európa Vitári Zsolt 4,500 Ft 4 050 Ft
Elmét vidító magyar népmesék Temesi Viola szerk. 2,490 Ft 2 241 Ft
Paleolit orvoslás Dr. Tóth Csaba 2,940 Ft 2 646 Ft
Szent Ágoston levelei Szent Ágoston 3,200 Ft 2 880 Ft
Magyarország megcsonkításának okai Lukachich Géza 2,990 Ft 2 691 Ft
Történelmünk ősi gyökerei a Pilisben Herceg Ferenc 2,800 Ft 2 520 Ft
Pogány szokások, keresztény emlékek Alföldi András 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyarország álomtörténete 1929-1941 Rácz András 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^