Irodalom

Karczag György - Zúgó nyilak

Zúgó nyilak

Karczag György

Magyar történelem regényekben - A tatárjárás kora

Könyv
Attraktor kiadó, 2008
362 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639580527
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Karczag György - Zúgó nyilak
Karczag György - Idegen páncélban
Karczag György - Zúgó nyilak
Karczag György - A csillagok szeme
Karczag György - A kihívott démon
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 600 Ft
Történelmi forrásokban is szereplő, valóságos személy a regény főhőse: az Ákos nembéli Ákos fia, Ernye.

Mint királyi szolgálattevő már fiatalon II. Endre udvarába kerül, és nagy szolgálatokat tesz IV. Béla királynak is. Ott harcol a tatárok ellen vonuló seregben, súlyos sebbel mentik ki a muhi csatából.

Amikor már nagy tekintélyű ember, könnyen hatalomra juthatna a koldussá lett király ellenében, de nem szelídíti meg a hatalomvágy: hű marad az országa érdekeihez és törvényes királyához.

A regény egy változatos sorsú, érdekes egyéniségű ember életével rajzol képet az Árpád - kori történelmünkről, annak egyik tragikus epizódjáról.

*
A „ZÚGÓ NYILAK” című ezen kiadványt a magyar történelem, a tatárjárás kora iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 600 Ft
Nimród gyűrűje és Piliscsillag, Napcsillag a két könyv együtt kedvezőbben Gönczi Tamás 15,980 Ft 14 382 Ft
Csák Máté - A trencséni nagyúr Nemere István 3,200 Ft 2 880 Ft
A magyar városok az Árpádok korában Hóman Bálint 1,900 Ft 1 710 Ft
Castrum Supron - Sopron vára az Árpád-korban ANTIKVÁR Gömöri János 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyarország pénzei az Árpádok korában Rupp Jakab 2,900 Ft 2 610 Ft
A középkor Karl Heyer 2,900 Ft 2 610 Ft
Régi magyar mondák Lengyel Dénes 3,799 Ft 3 420 Ft
A hadtáp volt maga a fegyver 5,500 Ft 4 950 Ft
Árpád népe Pósa Lajos 1,250 Ft 1 125 Ft
Az Árpádok és Dalmáczia Marczali Henrik 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^