Antropológia, Őstörténet

Bartos Tibor - Magyar szótár I-II.

Magyar szótár I-II.

Bartos Tibor

Egymást magyarázó szavak és fordulatok tára

Könyv
Corvina kiadó, 2002
ISBN 9789631351378
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bartos Tibor - Magyar szótár I-II.
Bartos Tibor - Magyar szótár I-II.
Bartos Tibor - Magyar szótár I-II.
Bartos Tibor - Magyar szótár I-II.
Bartos Tibor - Magyar szótár I-II.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 400 Ft
Internetes ár: 6 080 Ft
Ez a több mint száz ív terjedelmű mű az egymást magyarázó szavak és fordulatok tára.

40 esztendei szógyűjtés és szinoníma keresés eredménye, amelynek magyar nyelven egyetlen zsenge előzménye volt Póra Ferenc csaknem százéves, vékonyka szótára.

Ez a kötet mondhatni, hogy felöleli a teljes magyar szókincset: a tájnyelvtől, a még élő archaizmusokon át az újkori argóig, a köznapi nyelvtől a költői nyelvig.

A szótár első kötete tartalmazza magát a fogalomkörökbe szedett szótárt, míg a második kötet a szómutató, amely alfabetikus sorban megismétli az első kötet anyagát, megadva az egyes szavak lelőhelyét a fogalomkörökön belül.

Forgatójában a hiánytalan teljesség érzetét kelti.

*
A „MAGYAR SZÓTÁR I-II.” című ezen kiadványt a teljes magyar szókincset tartalmazó kötetet forgatni kívánó, ilyen szempontból a teljesség igényével fellépő olvasóinknak ajánljuk, amely kötet minden anyanyelvét szerető, s szavaiban, fordulataiban élvezetét lelő ember számára nemcsak nélkülözhetetlen segédeszköz, hanem egyben ízlelgetni való, csemegézésre csábító, letehetetlen olvasmány is. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 400 Ft
Internetes ár: 6 080 Ft
A székelyek ősei és a székely magyarok Jósa János 1,400 Ft 1 260 Ft
Magyar szókincsteszt munkafüzet Kiss Gábor - Lukács Lilla 990 Ft 891 Ft
Magyar-Magyar nagyszótár Czakó Gábor 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyar ellentétszótár Temesi Viola szerk. 4,990 Ft 4 491 Ft
Aki keres, az talál T. Litovkina Anna 1,990 Ft 1 791 Ft
Családnevek enciklopédiája Hajdú Mihály 4,990 Ft 4 491 Ft
Magyar közmondások nagyszótára T. Litovkina Anna 6,990 Ft 6 291 Ft
Top 2000 English Words Kiss Zsuzsanna - Szabadkai Bernadett 2,490 Ft 2 241 Ft
Az ékírás története Marton Veronika 2,200 Ft 1 980 Ft
Csanádi Imre költői világa I-II. kötet Alföldy Jenő 4,800 Ft 4 320 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^