Irodalom

Pomogáts Béla - Üdvözlégy, szabadság!

Üdvözlégy, szabadság!

Pomogáts Béla

Magyar írók Észak-Erdély és a Székelyföld 1940-es visszatéréséről

Könyv
Kráter kiadó, 2008
ISBN 9789639735811
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Pomogáts Béla - Régió Európában: a Vajdaság
Pomogáts Béla - Erdélyről Trianonban
Pomogáts Béla - Magyar csillagok
Pomogáts Béla - Egy eszme indul - Reményik Sándor arcképéhez
Pomogáts Béla - Tiszta beszéd
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
A 2. bécsi döntés hatása az erdélyi magyar irodalomra – így lehetne leginkább szűkítve visszaadni mindazt, amit ez a kiváló antológia nyújt.

POMOGÁTS BÉLA válogatása a teljesség igényével készült, hiszen az antológia több mint félszáz szerző művét, műveit sorakoztatja fel, és teszi ezt úgy, hogy műfajilag is a teljességre törekszik: az esszétől a tanulmányokon át, a beszámolótól és riporttól a líráig terjed a skála, miközben bepillanthatunk a korszak sajtótörténetébe is.

A kötetben az Erdélyi Helikon 1940 - es novemberi és decemberi számának teljes anyaga is helyet kapott, de nem maradt el a Nyugat ankétja sem: Illyés Gyulától és Schöpflin Aladártól Keresztury Dezsőig és Babits Mihályig valamennyi író-költő-irodalmár recepciója olvasható a kötetben.

*
Az „Üdvözlégy, szabadság!” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a magyar irodalommal, a magyar írókkal kívánnak foglalkozni, abban az időszakban született írásaikat megismerni, amikor Észak - Erdély és a Székelyföld 1940 - ben visszatért. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Abigél Szabó Magda 2,999 Ft 2 700 Ft
Erdély - Tündérország képekben régen és ma, II. javított, átdolgozott kiadás Pataki János 8,999 Ft 8 100 Ft
Itália életérzés Márai Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
A szülőföld szerelmese Mikó Imre 4,500 Ft 4 050 Ft
Politika a határon Bretter Zoltán 1,990 Ft 1 791 Ft
Messze van odáig! Gárdonyi Géza 2,980 Ft 2 682 Ft
Székely tragédia Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Sumér nyomok Erdélyben Torma Zsófia 2,500 Ft 2 250 Ft
Thury Zoltán - Útravaló Benedek Elek - Testamentum Thury Zoltán Benedek Elek 2,940 Ft 2 646 Ft
Nyitott kapu Hollai Hehs Ottó 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^