Irodalom

Michelangelo Bounarroti - Michelangelo Bounarroti versei

Michelangelo Bounarroti versei

Michelangelo Bounarroti

Könyv
Szent István Társulat kiadó, 2005
ISBN 9789633615430
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Michelangelo Bounarroti - Michelangelo Bounarroti versei
Michelangelo Bounarroti - Michelangelo Bounarroti versei
Michelangelo Bounarroti - Michelangelo Bounarroti versei
Michelangelo Bounarroti - Michelangelo Bounarroti versei
Michelangelo Bounarroti - Michelangelo Bounarroti versei
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 880 Ft
A késői reneszánsz nagy lángelméje, MICHELANGELO a kortársai szerint különc, magányos, barátságtalan ember volt. Ám ebben a teremtő magányban, amelyet a tapintatlan világ oly kevéssé tartott tiszteletben, a múzsák közül négyen is a társául szegődtek:

- a szobrászaté,
- a festészeté,
- az építészeté
- és a költészeté.

Ezzel az utóbbival folytatta a legbizalmasabb beszélgetéseit. Lírájának sajátos értéke, hogy amíg a szobraiban és festményeiben jórészt a kora kultúrájának embere, a verseiben elsősorban önmaga van jelen.

Bár a saját költészetét nem sokra becsülte, a versein keresztül az egész életén át elkísérhetjük őt:

- az ifjúság üde, hamvasan friss darabjaitól,
- a komor öregkor zord elmélkedéseiig.
*
„Michelangelo Buonarotti (1475 Caprese - 1564 Róma) versei, az 1623-as csonka kiadás után ebben a században kerültek először teljes szövegükben az olvasó elé. A nagy művész vívódásai, amely a szobraiban és a freskóiban nyilvánvalóak, a szonettekben és madrigálokban még egyénibb jelleget kapnak. Költő kortársa, Francesco Berni, aki ismerte a versek kéziratát, megjegyezte, hogy Michelangelo költeményei abban különböznek kora verselőitől, hogy szerzőjük nem szólamokat keres, hanem magukról a dolgokról ír”.
(Faludy György)

Versei:

Szonett Giovanni da Pistoiához
Szonett
Szonett
Madrigál Tomasso de'Cavalierinek
Szonett Tommasso de'Cavalierihez
Szonett Vittoria Colonnához

Párvers
Vers Michelangelo szobrára, az Éjre
Michelangelo válasza

*
A „MICHALENGELO BOUNARROTI VERSEI” című ezen kiadványt a verseket kedvelő, a fenti versek iránt érdeklődő, a versei által a művészt, mint embert is jobban megismerni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 880 Ft
Európa végnapjai Pokol Béla 2,800 Ft 2 520 Ft
Okkult-ezoterikus alapfogalmak Wictor Charon 2,300 Ft 2 070 Ft
A honfoglaló magyarok ANTIKVÁR Dienes István 4,500 Ft 4 050 Ft
Álom, álom, édes álom ANTIKVÁR Batta András 2,990 Ft 2 691 Ft
A háború után Alexander Bernát 2,400 Ft 2 160 Ft
Gárdonyi nagy útjai Z. Szalai Sándor 3,800 Ft 3 420 Ft
Himnusz - Szózat - Székely himnusz CD 2,200 Ft 1 980 Ft
Sharuna Gamhud Vörös Győző 4,990 Ft 4 491 Ft
Lészen csillagfordulás Kondor Katalin 1,500 Ft 1 350 Ft
Szín - vallás Ablonczy László 4,300 Ft 3 870 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^