Antropológia, Őstörténet

Dr. Varga Zsigmond - Az ősmagyar mitológia szumir és Ural-altáji öröksége

Az ősmagyar mitológia szumir és Ural-altáji öröksége

Dr. Varga Zsigmond

Könyv
2009
ISBN 9789630388948
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Varga Zsigmond - Az ősmagyar mitológia szumir és Ural-altáji öröksége
Dr. Varga Zsigmond - Az ősmagyar mitológia szumir és Ural-altáji öröksége
Dr. Varga Zsigmond - Az ősmagyar mitológia szumir és Ural-altáji öröksége
Dr. Varga Zsigmond - Az ősmagyar mitológia szumir és Ural-altáji öröksége
Dr. Varga Zsigmond - Az ősmagyar mitológia szumir és Ural-altáji öröksége
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Évszázadokon keresztül abban a tudatban éltünk, hogy ismerjük a múltunkat, tudjuk, hogy kik vagyunk, büszkék voltunk eleinkre, és féltve őriztük a hagyományainkat. Jó kétszáz esztendeje megkezdődött az őstörténetünk átértelmezése, s ezzel megkezdődött a küzdelem is a nemzet tudatának befolyásolásáért.

Ma már sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy az őstörténet stratégiai tudományág, majdnem hatalmi kérdés. Ha sikerül döntő befolyásra szert tennie egy csoportnak, akkor uralhatja a lelkeket, a gondolkodást, megszabhatja még a mindennapi cselekvést is, hiszen ha népünk nemes és fényes múltú, akkor visszatekintve van honnan erőt meríteni, van mire hivatkozva büszkének lenni arra, hogy magyarok vagyunk.

Varga Zsigmond (1886 - 1956) jelen kötete gazdag életművének az utolsó darabja. A szerző szumirológus, Kolozsvárott, Berlinben, Genfben és Utrechtben tanult, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen a keleti nyelvekből doktorált. A debreceni Tisza István Tudományegyetem nyilvános rendes professzora lett. Rendkívül alapos felkészültségét először a teológia és a művelődéstörténet területén kamatoztatta, majd 1920-tól tudományos érdeklődése a szumír (sumér) nép története és nyelve felé fordult.

Első ilyen témájú könyve (A sumír kérdés jelen állása) a Magyar Tudományos Akadémia Fáy-jutalmát nyerte el (1920).

Ez a most kézben tartott könyve az ismeretek hatalmas tárháza, amelynek gazdag a forrásértékű adatgyűjteménye. Természetesen nem mindenben korszerű a tudós szerző álláspontja, de mindig gondolkodásra késztető, mindig további kutatásra sarkalló.
(Bakay Kornél ajánlója a kötethez)

*
„AZ ŐSMAGYAR MITOLÓGIA SZUMÍR ÉS URAL-ALTÁJI ÖRÖKSÉGE” című ezen kiadványt az őstörténet, az őstörténet átértelmezése, a nemzet tudatának befolyásolásáért folyó küzdelem, a szumír eredet iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Jézus titkos aktái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A magyarok eredete Dr. Cserép József 1,900 Ft 1 710 Ft
Székely őstörténelmünk kérdései Jósa János 1,400 Ft 1 260 Ft
Hun-magyar ősvallás Cey-bert Róbert Gyula 2,800 Ft 2 520 Ft
A magyar nemzet története - Millenniumi Krónika A-K 5,990 Ft 5 391 Ft
Magyarok, üljetek mellém! Kubassek János 1,500 Ft 1 350 Ft
Táltosok fiai Kormorán 5,400 Ft 4 860 Ft
Vitézek évkönyve 1928 5,700 Ft 5 130 Ft
Piliscsillag, Napcsillag Gönczi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^