Filozófia

Csámpai Ottó - Nemzet és társadalom

Nemzet és társadalom

Csámpai Ottó

Bevezetés az etnoszociológiába

Könyv
Heraldika kiadó, 2005
280 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789639204386
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Csámpai Ottó - Nemzet és társadalom
Csámpai Ottó - Nemzet és társadalom
Csámpai Ottó - Nemzet és társadalom
Csámpai Ottó - Nemzet és társadalom
Csámpai Ottó - Nemzet és társadalom
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 980 Ft
CSÁMPAI OTTÓ 1952-ben született Nyitracsehin. A szociológiához vezető útja bonyolult és ellentmondásos volt. Felsőfokú katonai végzettséget szerzett és a prágai Károly Egyetem Bölcsészkarán folytatott posztgraduális tanulmányokat. 1988-ban megkapta a filozófiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot, 2001-ben habilitált.

Főleg magyar nyelven publikál, de számos cikke és tanulmánya jelent meg a környező országokban is. Az első könyve „Viharvert nemzettudat” címmel 1994-ben jelent meg Pozsonyban, amely Zoboralja magyar falvaiban a nemzeti-etnikai azonosságtudat problémáit vizsgálta. Ezt további két könyve követte.

Az elsők között kezdte a pedagógiai tevékenységben és tudományban használni az etnoszociológia fogalmat, amelynek reális tartalmat is adott. Hosszabb ideig működött a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen, emellett a Nagyszombati Egyetem és a budapesti Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem meghívott előadója volt. Jelenleg a Trencséni Egyetem tanszékvezető tanára.

Több szociológiai kutatást végzett Szlovákia magyarlakta területein. 1994-től a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnökségi tagja, majd 1996-tól a dísztagja.

Ebben a könyvében próbálja megfogalmazni a nemzet fogalmát:
- a kulturális,
- a nyelvi,
- a nemzeti jellem és arculat,
- valamint az azonosságtudat

szempontjából.

Foglalkozik az etnikai közösségek formáival és ezek különféle értelmezésével, a rasszizmus és a nacionalizmus kérdésével a szociológiában.

A kiadványt angol, német, szlovák és orosz nyelvű összefoglaló gazdagítja.

*
A „Nemzet és Társadalom” című ezen kiadványt az etnoszociológiával, az etnikai közösségekkel, a rasszizmussal és a nacionalizmussal foglalkozó, vagy az ezen témakörökben hasznos információkat ebből a kötetből is szerezni akaró olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 980 Ft
Udvarhelyszéki mozaik 6,990 Ft 6 291 Ft
Hóstyák népe Szucsik-Nagy Sándor 2,520 Ft 2 268 Ft
Szentségvivők Berde Mária 2,700 Ft 2 430 Ft
Titkosan - nyíltan Kántor Lajos 3,700 Ft 3 330 Ft
A hunok története Nemes Dedinai Zsuffa Sándor 900 Ft 810 Ft
Egy új világ építése Süle Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig Simon Zsuzsanna 3,500 Ft 3 150 Ft
Nemzetiségi kérdés és Magyar Birodalom Ferdinandy Mihály 1,900 Ft 1 710 Ft
Vegetius hadtudományi munkájának utóélete a középkorban Kákóczki Balázs 3,900 Ft 3 510 Ft
Az álmok asszonya Csáth Géza 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^