Történelem

Szentes józsef - Litánia

Litánia

Szentes józsef

Zachar József tanulmányával

Könyv
Heraldika kiadó, 2005
199 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639204409
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szentes józsef - Litánia
Szentes józsef - Litánia
Szentes józsef - Litánia
Szentes józsef - Litánia
Szentes józsef - Litánia
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 260 Ft
SZENTES JÓZSEF magyar katonaszerző egyedülálló magyar nyelvű alkotását veheti kézbe az olvasó, két évszázadnál is nagyobb késéssel. A szerző császári-királyi főhadnagy, 1794-ben egy rövid háborús szünetben vetette papírra a távoli Rajna-parti Sandhofen haditáborában, majd jelentette meg a közeli Mannheimban a feledés homályába hullt ezen könyvét.

A saját korából messze kiemelkedő és máig hatóan példamutató gondolatokat megfogalmazó szerző akkor és ott lelki támaszt kívánt nyújtani alárendelt bajtársainak a szülőföldtől messze tomboló vérzivatarban.

Művének az alázatos könyörgés értelemben használt LITÁNIA címet adta, de ehhez kapcsolva felsorolta valamennyi egyistenhitű katonáját, akiknek ezt szánta. A rábízott katonaközösség számára - minden hitbéli eltérésen felülemelkedve - az akkor még ismeretlen ökumené fogalomkörben és a tiszta jézusi tanítás szellemében tette közzé a gondolatait.

Ezekkel kívánta az alakulata katonáit imádságos lélekkel egyben tartani, bennük a testvériség érzését erősíteni, és őket szeretetközösséggé formálni.

Ennek érdekében három elmélkedést és tíz imát fogalmazott meg, hogy alárendeltjei lelki gondozásának ezek képezzék az alapját. A Teremtő és a teremtett ember kapcsolatáról, valamint a szeretettörvényről értekezett egyszerű és világos nyelven, majd egyedi hangulatú imát adott minden alapvető emberi kapcsolatra kiterjedően.

Írásai a saját rendkívüli szilárdságú hitét tükrözik, és bármely felekezeti dogma teljes mellőzését tanúsítják. A mindeddig lappangó hungarica, a nyelvújítás és a reformkor előtti magyar nyelvű irodalomnak ez a gyöngyszeme feltétlenül érdemes a késői utókor figyelmére.

Ennek a műnek a felfedezése, a szerző életpályájának a feltárása, az alkotás elemzése, a szélesebb olvasóközönség számára is szellemi élvezetet nyújtó szöveg teljes újraközlése és változatlan nyomdai közreadása ZACHAR JÓZSEF professzor, a neves magyar történész, a korszak jól ismert kutatója nevéhez kötődik.

A sajtó alá rendezett alkotás az Országos Széchényi Könyvtár hozzájárulásával a Heraldika Kiadó műhelymunkája jóvoltából jelenhetett meg.

*
A „Litánia” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni Szentes József katonaszerzőnek ezekkel a követésre érdemes, korlátokat nem ismerő, kivételes erkölcsi magasságokat felmutató, a nemzeti megújuláshoz lelki támaszként is annyira szükséges tiszta gondolataival, nézetrendszerével. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 260 Ft
A tűz szárnyain Szabó Judit 2,000 Ft 1 800 Ft
A Titkos Iskola Dan Millman 2,900 Ft 2 610 Ft
Határok nélkül Sonnevend Júlia 3,990 Ft 3 591 Ft
Egy hosszú élet rövid történetei Pintér Emil 1,980 Ft 1 782 Ft
Kiút a függőségből Heinz-Peter Röhr 2,700 Ft 2 430 Ft
Kalitkám is madár CD melléklettel Czigány György 2,900 Ft 2 610 Ft
Hungarikumok Szilágyi Szabolcs szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
ThetaHealing Vianna Stibal 3,400 Ft 3 060 Ft
Márai Sándor Rónay László 6,990 Ft 6 291 Ft
Heraldika Csáky Imre 9,900 Ft 8 910 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^