Történelem

Csiffáry Gabriella - Testamentum - Magyar végrendeletek gyűjteménye

Testamentum - Magyar végrendeletek gyűjteménye

Csiffáry Gabriella

Könyv
Vince kiadó, 2006
ISBN 9789639552630
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Csiffáry Gabriella - Magyarázom a bizonyítványom...
Csiffáry Gabriella - Testamentum - Magyar végrendeletek gyűjteménye
Csiffáry Gabriella - Búcsúszavak
Csiffáry Gabriella - Magyarázom a bizonyítványom...
Csiffáry Gabriella - Testamentum - Magyar végrendeletek gyűjteménye
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 595 Ft
Internetes ár: 3 416 Ft
CSIFFÁRY GABRIELLA (Budapest, 1958. augusztus 30. -) főlevéltáros, szerkesztő.

„A Testamentum című végrendelet - összeállítás című ezen munkája egy nagyszabású, koncepciózus, szakmailag érezhetően szenvedélyes vállalkozás. Jelentős segítséget nyújthat a magyar történelem és társadalomfejlődés, a hazai szokásrend, a kultúra mai áttekintéséhez, értelmezéséhez - hiszen speciális szemszöget és egyedi metszetet kínál.

„A gyűjtemény mint olvasmány is igen érdekes, mondhatni: regényes - és a szövegek sora négyszáz év magyar nyelvi és stílusvilágának foglalata”.
(Tarján Tamás)

Részlet a bevezetőből:
Hajlamosak vagyunk visszafelé írni a történelmünket! Ezért a múltra mint idegen kultúrára kell tekintenünk, melynek elemeit nem a mi értékrendünk szerint kell megítélni, hanem eredeti jelentésében. Olyan források vizsgálatát kell elvégeznünk, amellyel rekonstruálni tudjuk a múlt különböző kultúráinak társadalmi és szellemi arculatát. Kötetünk ehhez a feltáró munkához nyújt eddig ki nem aknázott, új forrásokat.

Jelen könyv a magyar szellemi élet kiválóságainak végrendeleteivel ismerteti meg az olvasót. Gyűjteményünkben magyar írók, költők, képzőművészek, színészek, zenészek, tudósok, valamint politikusok testamentumait mutatjuk be. A közel 400 évet felölelő gyűjtemény 61 személy végrendeletét tartalmazza. Jelentős részüket - amelyek eddig csak a szűk szakmai közönség számára voltak hozzáférhetőek - most publikálják először.

A kötetben található végrendeletek részben közgyűjteményekben lévő írói hagyatékokból (levéltárak, kézirattárak, levelestárak stb.), részben pedig könyvekben és folyóiratokban megjelent írásokból kerültek ki. Olyan ismert személyek tollából származnak, mint Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Petrőczi Kata Szidónia, Bethlen Kata, Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc, Martinovics Ignác, Bessenyei György, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Madách Imre, Jókai Mór, Zichy Mihály, Jászai Mari, Egressy Gábor, Arany János, Munkácsy Mihály, Vajda János, Károlyi Mihály, Görgey Artúr, Tisza István, Herczeg Ferenc és Szabó Dezső.

A hagyományos végrendeletek mellett helyet kaptak kötetünkben olyan szellemi, politikai és irodalmi testamentumok is, amelyek nem hordozzák magukon e dokumentumtípus jellegzetes karakterjegyeit. Ennek ellenére szerepelnek a gyűjteményünkben, mivel jól érzékeltetik a végrendeletek tartalmi és formai sokszínűségét. Így megismerkedhetünk például Bocskay István, Bethlen Gábor és Martinovics Ignác politikai, Cserei Mihály és Somlay Artúr szellemi, vagy Benedek Elek irodalmi testamentumával is.

Mindemellett a testamentumoknak egyik érdekes válfajával, az ún. végrendeleti levéllel is találkozhat kötetünkben az olvasó. Kőrösi Csoma Sándor, Bajcsy-Zsilinszky Endre és Jászi Oszkár utolsó kívánságát tartalmazó levele képviseli a testamentumoknak ezt a típusát.

Kötetünk a szóbeli végrendeletekre is kitér, melyek a régmúltban ugyanolyan hangsúlyt kaptak, mint az írásbeli végrendeletek. Deák Ferenc és Kaffka Margit utolsó akarata ebben a formában maradt fenn.

(...) A testamentumok kultúrantropológiai és mentalitástörténeti szempontból egyaránt fontos dokumentumok, amelyek a társadalomtörténeti vizsgálatok igen fontos forrásai. Segítségükkel vizsgálható a különböző korokban élő emberek mentalitása, a személyek közötti viszony és kapcsolatrendszerek, vagyoni állapotok, vagy a családon belüli örökösödési stratégiák alakulása.


De következtethetünk ezekből a forrásokból mindazokra a szokásokra, sajátos észjárásra és viselkedésformákra, melyeket más dokumentumok nem árulnak el.

A családi kapcsolatok más szinten jelennek meg: például a férj és feleség közötti, vagy szülő és gyermek közötti viszonyban, illetve az egyes családi rituálékban: házasság, keresztelés, temetkezési szokások. Fontos célja volt az állandó bizonytalanságban élő embernek, hogy átörökítse vagyonát és létét a családra, a vele vérségi kapcsolatban lévő utódokra. Ezért a családfő kötelességének tartotta, hogy a fiát vagy a fiú utódait tegye meg örökösévé...

*
A „TESTAMENTUM - MAGYAR VÉGRENDELETEK GYŰJTEMÉNYE” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a magyar történelem és társadalomfejlődés, a hazai szokásrend, a kultúra mai áttekintéséhez, értelmezéséhez, a magyar szellemi élet kiválóságai végrendeleteinek közelebbi megismeréséhez ebből a kötetből kívánnak ismereteket szerezni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 595 Ft
Internetes ár: 3 416 Ft
Varázsjelek Ifj. Csoóri Sándor 2,000 Ft 1 800 Ft
Az 5 szeretetnyelv gyerekekre hangolva Gary Chapman és Ross Campbell 2,500 Ft 2 250 Ft
Country Danielle Steel 2,299 Ft 2 070 Ft
A boldogság kék egén Pöltl Jánosné 2,400 Ft 2 160 Ft
Thury Zoltán - Útravaló Benedek Elek - Testamentum Thury Zoltán Benedek Elek 2,940 Ft 2 646 Ft
Családnevek enciklopédiája Hajdú Mihály 4,990 Ft 4 491 Ft
Őrangyalok - személyi igazolvánnyal Döbrentey Ildikó Levente Péter 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyarország pénzei az Árpádok korában Rupp Jakab 4,100 Ft 3 690 Ft
Gyűrű-kúra Mihalec Gábor 2,490 Ft 2 241 Ft
Ábel és Eszter Gárdonyi Géza 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^