Irodalom

Alföldy Jenő - Csanádi Imre költői világa I-II. kötet

Csanádi Imre költői világa I-II. kötet

Alföldy Jenő

Könyv
Kairosz kiadó, 2009
772 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789636622336
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Alföldy Jenő - Csanádi Imre költői világa I-II. kötet
Alföldy Jenő - Csanádi Imre költői világa I-II. kötet
Alföldy Jenő - Csanádi Imre költői világa I-II. kötet
Alföldy Jenő - Csanádi Imre költői világa I-II. kötet
Alföldy Jenő - Csanádi Imre költői világa I-II. kötet
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 800 Ft
Internetes ár: 4 080 Ft
Csanádi Imre (Zámoly, 1920. január 10. – Budapest, 1991. február 23.) költő, író, műfordító, balladagyűjtő; publicista, szerkesztő.

ALFÖLDY JENŐ a Csanádi-monográfia szerzője a költőt, a műfajokat és formákat az irodalom és a társmű­vé­szetek kapcsolat-rendszerében mutatja be.

Élvezetesen tárgyalja a folklór tematikus és moti­vi­kus vonatkozásait. Magyar és világirodalmi analógiákkal mutatja be, hogy miként alakította ki a költő a maga sajátos nyelvét, hogyan szintetizálta a népi, a régi és a XX. századi nyelvet és formákat.

Felvillantja az 1920 és 1991 között élt költő, irodalombúvár és szerkesztő életművét befolyásoló kultúrtörténeti tényeket. Bemutatja a szülőföld kisvilágát, a családi környezetet s azt a hagyományrendszert, mely meghatározta Csanádi Imre verseinek értékvilágát.

Empátiával mutatja be a kulturálódásban kitörési lehetőséget kereső falusi fiatalember erőfeszítéseit, katona- és hadifogolysorsát. Képet ad a kortársakhoz való viszonyáról. Kapcsolatot teremt Csanádi és a többiek között, Babitstól, Radnótitól, Weörestől Benjámin Lászlóig, Nagy Lászlótól, Juhász Ferenctől Csoóri Sándorig, Tornai Józsefig;

Csoórit gyakran tanúként idézi a közös szülőhelyről, Zámolyról szólva. Nyomon követi a kultúrpolitika változásait. Vizsgálja a ritmusrendszerek használatát s a szimultán vers újraformálását.

Nyomon követi a hadifogságban született verseket, az 1953-as megújulást, a társadalomkritikai és formai szempontból egyaránt jelentős műveket. Ismerteti és újragondolja a fontosabb kortársi kritikákat.

Vizsgálat alá veti a költő utolsó versciklusában, az Írott képek-ben a komplex esztétikai indíttatást. Együtt érvényesíti az elemzői pontosságot és az intuíciót.

*
A „Csanády Imre Költői Világa I-II.” című ezen kiadványt a költészet, a költő és speciális nyelvezete iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik ebből a kötetből kívánják tanulmányozni a folklór tematikus és moti­vi­kus vonatkozásait, valamint azt, hogy a világirodalmi analógiákkal érzékeltetve miként alakította ki a maga sajátos nyelvét, hogyan szintetizálta a népi, a régi és a XX. századi nyelvet és formákat. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 800 Ft
Internetes ár: 4 080 Ft
Mátyás király I. - Isten választottja Benkő László 3,499 Ft 3 150 Ft
A nyugati hadtest Székely János 2,890 Ft 2 601 Ft
Nyelvjárástani munkafüzet Parapatics Andrea 990 Ft 891 Ft
Steve Jobs - Egy zseni életrajza Kevin Lynch 5,990 Ft 5 391 Ft
Így éltünk mi Ivana Trump 3,790 Ft 3 411 Ft
Tesla - Az elektromosság korának feltalálója W. Bernard Carlson - Princeton University 5,990 Ft 5 391 Ft
Mások férjével Bácskai Júlia Varró S. Gábor Baktay Miklós Baktay Zelka 1,480 Ft 1 332 Ft
Köztéri szobrok kincsestára Kertész László 3,000 Ft 2 700 Ft
Magyar nevelés, népi gondolat Virt László 2,000 Ft 1 800 Ft
Hősök és csirkefogók Windisch-Graetz Lajos herceg 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^