Irodalom

Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília - A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása

A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása

Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília

Könyv
Püski kiadó, 2009
ISBN 9789639592933
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília - Ismerettudomány
Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília - A magyar nyelv lényege
Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília - Czuczor és Fogarasi forradalmi igazságai
Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília - A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása
Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília - Hangok világa I-III. - A magyar nyelv kincsei
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 4 200 Ft
A magyar különleges, alkotó nyelv. Teremtő erejét a hangok, gyökök, képzők világának következetes, szerves rendszere adja.

Az anyanyelvtanítás ezen új módszertana ezekre az alapokra épül.

Marácz László az könyv előszavának írója mérföldkőnek nevezi MOLNÁR ZSOLT és CZEGLÉDI CECÍLIA tankönyvét, amely az első olyan tankönyv, amelyik szakítva a magyar nyelvtan tanítás módszertani hagyományaival, a magyar nyelv hang-, gyök- és képzőrendszeréből indul ki.

A két részre osztható könyv az első részben bemutatja a magyar nyelv hang-, gyök- és képzőrendszerét, amelynek alapjait a XIX. század két tudósa: Czuczor Gergely és Fogarasi János fektettek le.

Az indoeurópai nyelvekben a jelentésalkotás csak a mondatok és a szöveg szintjén történik, a magyar nyelvben ez jóval mélyebben: a gyökök szintjén valósul meg. Az egy, két vagy három hangzóból álló gyökök hordozzák a szavak alapjelentését, amelyet a képzők segítségével pontosítunk.

Egyetlen indoeurópai nyelvben sem lehet olyan gazdag szóbokor rendszert kiépíteni, mint a magyarban. Ez abból adódik, hogy a magyarban a szóbokrokban a szavak szervesen nőnek ki az előző szint szavaiból, úgy, hogy a teremtő gyök jelentése köré épülnek.

A szerzőpáros a Czuczor – Fogarasi szótár alapján ezekről a képzőtípusokról ír:

A) Rámutató; B) Tett képzők; C) Összekötő és gyakorító, és D) Összetett képzők.
Ezeket a típusokat részletesen is elemzik a szerzők.

Nyelvünk sajátosságaiként az alábbi tulajdonságokat emelik ki:
– szervesség (erős összetartás, rugalmasság, alkotóképesség);
– teremtőképesség;
– összetartó erő;
– szabadság;
– mindent leíró képesség, lényegi változatlanság;
– lényegmegragadás;
– ereszkedő jelleg;
– mellérendelő szemlélet.

A könyv második részében a szerzők gyakorlati nyelvtanítási elveket, gyakorlati eljárásokat és módszereket mutatnak be. Fontosnak tartják a tanulók érdeklődésének felkeltését a magyar nyelv iránt, a nyelvvel való kísérletezést, az alkotó nyelvhasználatot. Majd hasznos tanácsokat adnak az egyes problémakörök tanításához.

Szent-Györgyi Albertet idézik: Mire való az iskola?
Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.

Vélemények idegen kutatóktól:
„Nem ismerek még egy nyelvet, melynek ilyen változatos elemi élet és ellenálló ereje lenne, és amely a legtisztább alapelvek talaján állva, ily könnyeden és méltóságteljesen tudna kezelni minden változatosságot.”
(John Bowring, Poetry of the Magyars, 1830)

„Bátran kijelenthetem, miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha magyar lett volna az anyanyelvem, életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. A magyar nyelvben az elöljárók használata helyett a legtöbb szó végét óriási változatban módosítani lehet. Ez a művelet a legkisebb érzelmi rezdülést is képes kifejezni és hűségesen visszaadni.(...)”
(George Bernard Shaw rádiós nyilatkozata)

*
A TISZTA MAGYAR NYELV KINCSINEK MEGŐRZÉSE ÉS TANÍTÁSA című ezen kiadványt a magyar nyelv és az anyanyelvtanítás módszertana iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A tanároknak azért, hogy felfrissítsék a magyar nyelvről kialakult eddigi nézeteiket, és új szemszögből tekintsenek a nyelvünkre. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 4 200 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
A szeretet útján Balázs Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
A mókusbőrtől az euróig Maticsák Sándor 1,990 Ft 1 791 Ft
Kincskereső kisködmön Móra Ferenc 1,299 Ft 1 170 Ft
A magyar irodalom története Farkas Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
Atlantiszi tanítások az emberről és szellemi útjáról Helio-Archanophus 2,400 Ft 2 160 Ft
A fény festője Turonyi István 1,500 Ft 1 350 Ft
Úton Isten felé Kiss Bernadett 2,490 Ft 2 241 Ft
Levél a tudósokhoz, akik Isten babérjaira törnek Jacques Vauthier 2,400 Ft 2 160 Ft
A jó élet módja Clairvaux-i Szent Bernát 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^