Irodalom

Buzurg Ibn Sahrijár - India csudálatosságai

India csudálatosságai

Buzurg Ibn Sahrijár

Könyv
Corvina kiadó, 2006
186 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789631354935
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Buzurg Ibn Sahrijár - India csudálatosságai
Buzurg Ibn Sahrijár - India csudálatosságai
Buzurg Ibn Sahrijár - India csudálatosságai
Buzurg Ibn Sahrijár - India csudálatosságai
Buzurg Ibn Sahrijár - India csudálatosságai
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
A 136 történetet tartalmazó INDIA CSUDÁLATOSSÁGAI a klasszikus arab irodalom egyedülálló alkotása, amelyet feltehetően 953-ban jegyeztek le.

Összeállítója a khúzisztáni Rámhurmuz városából származó iráni BURZUGH IBN SAHRIJÁR volt, aki, noha maga csak a Perzsa-öböl partmenti behajózásában vett részt, az öbölmenti kikötővárosokban (Szíráfban, Baszrában, Ubullában, Adenben és Szuhárban) följegyezte a hajósismerősei és a barátai történeteit.

Ezekben a kikötőkben Közel- és Távol-Kelet mindenféle etnikuma megfordult, s beszámoltak egymásnak a távoli vidékekről, népekről, szokásokról; vagyis azokról a csudálatosságokról, amelyek ámulatba ejthették a hálás hallgatóságot:

- az indiai erős asszonyokról,
- az akkor még csodaszámba menő cetekről és bálnákról,
- a sellőkről és sárkányokról,
- a kannibalizmusról,
- az indiaiak rituális öngyilkosságáról,
- a távoli népek szerelmi életéről,
- a furcsa ételekről,
- s a mesebeli szigetekről.


Az India csudálatosságai hosszabb-rövidebb elbeszélései tehát hajóstörténetek, azoknak a magától értetődő jellegzetességeivel:

- az anekdotikus kihegyezettséggel,
- a valóság esetleges szegényességének és töredezettségének a kikerekítésével, a méretek eltúlzásával (amit valószínűleg az a körülmény, hogy a messzi, idegen vidékeken minden előfordulhat),
- s a különlegeset, a csodálatosat, az idegenszerűt valósággal megköveteli a hallgatóság csodavárása és hiszékenysége.


Az India csudálatosságai azonban egészében a valóság józan felfogásáról tesz tanúbizonyságot, s a mirabilia még a valóság részeként, úgyszólván határaként jelenik meg. Ezen gyűjtemény leíró, elbeszélő és novellisztikus történetei így a józan és a gyakorlati célokra is felhasználható földrajzirodalom, a mindenre kíváncsi és nyitott világi kultúra és az Ezeregyéjszaka Szindbád-történetei metszéspontjában helyezkedik el.

Ebben a korban a klasszikus iszlám kultúrája a zenitjén állott, az etnikumok, kultúrák közötti szabad átjárás magától értődően követelte meg a nyitottságot, az ismeretlen iránti kíváncsiságot és a másság tiszteletét.

Az India csudálatosságai e kor egyik ritka és lenyűgöző alkotása.
Javasoljuk a földrajzot és történelmet kedvelők számára.

*
Az „India Csudálatosságai” című ezen kiadványt a 136 hajós történet, ezen belül a távoli vidékekről, népekről, szokásokról, az indiai erős asszonyokról, az akkor még csodaszámba menő cetekről és bálnákról, a sellőkről és sárkányokról, a kannibalizmusról, az indiaiak rituális öngyilkosságáról, a távoli népek szerelmi életéről, a furcsa ételekről, s a mesebeli szigetekről ennek a kötetnek a forgatása során informálódni akaró olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
A Magyar Királyi Folyamerők és fegyverzetük 1920-1945 Dr. Csonkaréti Károly Sárhidai Gyula 4,990 Ft 4 491 Ft
Csanádi Imre költői világa I-II. kötet Alföldy Jenő 4,800 Ft 4 320 Ft
Pósa bácsi legszebb gyermekversei Pósa Lajos 1,600 Ft 1 440 Ft
Vadállatok atlasza Jen Green 3,999 Ft 3 600 Ft
A gondolatgyárak F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
Gerzson és Panka kalandjai Dézsi Csaba András 3,990 Ft 3 591 Ft
A szabadság tréningjei Nádas Péter 2,999 Ft 2 700 Ft
Tyúkeszűek-e a madarak? Philippe J. Dubois - Élise Rousseau 2,490 Ft 2 241 Ft
Táncház Siklós László 2,700 Ft 2 430 Ft
Túlélési kézikönyv elvált anyáknak ÚJBÓL Bunyevácz Zsuzsa 1,999 Ft 1 800 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^