Hitélet

Bíró Lajos - A magyar jézus és a zsidókereszténység bukása

A magyar jézus és a zsidókereszténység bukása

Bíró Lajos

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó, 2009
300 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639335646
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bíró Lajos - Magyar ősmesék
Bíró Lajos - Székely őstörténet és ősvallás
Bíró Lajos - Az ember isteni dimenziója - A túlvilági Nap
Bíró Lajos - Az ősmagyarok mitológiája
Bíró Lajos - Újabb magyar ősmesék
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 600 Ft
1999-ben jelent meg a „Magyar Jézus” első változata. Ezt követte 2006-ban a második rész.

Ez a jelenlegi kötet már a jelentősen bővített, teljesnek tekinthető harmadik változat, bár ez a könyv szinte befejezhetetlen, mert a további kutatások mindig hoznak új eredményeket és egyre több bizonyíték gyűlik össze.

Ez a könyv kiegészült néhány új fejezettel, amelyek elsősorban „teológiai” jellegűek:

• A jézusi Gnózis és Az „eretnek” igazság.
• őstörténeti vonatkozásúak a magyar őshazáról és a Magóg népéről szólók.
• Jézus történetének magyar mitológiai kapcsolatairól is születtek írások (Mária Magdolna és az ősi Istenanya, Jézus bőségteremtő csodái).
• A kánaáni magyar nyomokat tárgyaló rész is kiegészült néhány kis fejezettel (Jézus és Panthera, Mesek és Moszkva, Nimród bölcseinek jegyzőkönyvéről).
• A könyv végére az igazi Miatyánk került.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM SZERINT KÖVETHETŐK NYOMON:

BEVEZETÉS A KÖNYV MÁSODIK RÉSZÉHEZ:
• I. SZEM ÉS MAG;
• II. A SZABÍR-MAGYAR ŐSHAZA JELENTŐSÉGE;
• III. A FEKETE MAGYAROK EREDETE;
• IV. ÓKORI FEKETE MAGYAR ORSZÁGOK;
• V. MÍTOSZOK ÉS TÖRTÉNELEM;
• VI. A SZÉKELY KALAND;

MÁSODIK RÉSZ - IZRAEL ÉS JÚDA ELLENTÉTÉNEK HÁTTERE :
• I. KIK AZ IZRAELIEK? ÉS KIK A ZSIDÓK?
• II. IZRAEL ÉS JÚDA ELLENTÉTE;
• MIÉRT PUSZTULT EL IZRAEL?
• IV. HOVÁ TŰNT IZRAEL NÉPE?
• V. IZRAEL „ELVESZETT” TÖRZSI ÉS MAGÓG NÉPE;
• VI. CHAMBERLEIN A ZSIDÓSÁG KELETKEZÉSÉRŐL;
• VII. A BÁRÁNY TITKA A KÉT MESSIÁS MONDÁJÁRÓL;

HARMADIK RÉSZ - KÁNAÁNI MAGYAR ÉS FINNUGOR NYOMOK I.
• HELYNEVEK;
• NIMRÓD BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI;
• EDOM ÉS EDÖMÉN, JERUZSÁLEM, MANASSE, IZRAEL, MANASSE KIRÁLY ÉS A RÉGI HIT, A SZÁMOKRÓL, SÁMSON, PÉLEG, JÁKOB, PENIEL, LAKHAI ROI, ÁBRAHÁM, SAUL, URIÁS, SZAB'OT ÉS CSABA, MÓZES, ÁRON, URIM ÉS TUMMIM, MANNA, IZAJÁS, A MAGYAR ESKÜ, HUBA ÉS SZEMERE, GLÁD ÉS GILEÁD, MÓRÉH TÖLGYESE, SILÓ ÉS SZŐLŐ, ÓG ÉS ÁGY, A VÖRÖS TEHÉN, SZEIR ÉS SZŐR;

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A BIBLIAI ŐSÖK ÉS A FINNUGOR TÖRZSEK ÉS NÉPEK KÖZÖS NEVEIRŐL;
MAGYAR ÉS HÉBER SZÓEGYEZÉSEK;
IZRAELI ÉS MAGYAR BIKAKULTUSZ; KÖZÖS JELKÉPEK?
A KENYÉRÁLDOZAT;
ONAN;
SZODOMA ÉS GOMORRA;

KÁNAÁNI MAGYAR ÉS FINNUGOR NYOMOK II.
KÖRTÁNC, LEÁNYRABLÁS; MÓZES MADÁRFELESÉGE; A HALOTTLÁTÓ ASSZONY, A JAHVE- ÉS ÉL-VALLÁS ELLENTÉTE; MAGYAR ÓIZRAELI PÁRHUZAM: MÓZES ÉS ÁLMOS, A „KESEDIM”, A LÉGY; MACHIR A TÉRKÉPEN, A MAGHARIJJÁK; MESEK ÉS MOSZKVA; JÉZUS ÉS PANTERA? AZ ARANYBORJÚ A MAGYAR HAGYOMÁNY NYOMÁBAN; BÉL MÁTYÁS TANÚSÁGTÉTELE;

NEGYEDIK RÉSZ - A MAGYAR JÉZUS - JESSEUS MAZAREUS
• AZ IGAZI JÉZUS;
• JÉZUS ÉS A SZŐLŐ;
• EGY LELKÉSZ „APOKRIF” TANULMÁNYA;
• MAGYAR TÁLTOSOK KÁNAÁNBAN;
• JÉZUS ÉS A MAGYAR ŐSVALLÁS;
• JÉZUS BŐSÉGTEREMTŐ CSODÁI;
• MÁRIA MAGDOLNA ÉS AZ ŐSI ISTENANYA;
• A MAGYAR JÉZUS I.
• A MAGYAR JÉZUS II. - JESSEUS MAZAREUS;
• ORPHEUS ÉS JÉZUS;
• TÁLTOS VOLT-E JÉZUS?

ÖTÖDIK RÉSZ - JÉZUS IGAZI TANÍTÁSA ÉS A ZSIDÓKERESZTÉNYSÉG BUKÁSA
• JÉZUS ÉLŐ ISTENE, AZ ATYA ÉS A ZSIDÓ ÚR. JAHVE;
• JAHVE ÉS ÉL KÜLÖNBÖZŐSÉGE;
• JÉZUS KRISZTUS IGAZI TANÍTÁSA (A JÉZUSI GNÓZISRÓL);

(Az élet; Az evilág és Isten országa; Jézus tanai, az Upanisadok és Buddha; Jézus és Hermész Triszmegisztosz; A világ és Isten; Szabadulás a pénz rabságából; Világosság és sötétség; A lélek és a test, Az igazság és a hazugság; A megszabadulás útja és a szeretet; Jézus menyegzője;)

AZ „ERETNEK” IGAZSÁG (A HITELES KERESZTÉNYSÉG: A GNÓZIS)
• A GNOSZTICIZMUS LÉNYEGE;
• A ZSIDÓKERESZTÉNYSÉG EREDETE;
• AZ EVILÁG FEJEDELME ÉS AZ IGAZI ISTEN;
• A JÖVŐ ÉS GNÓZIS EGYHÁZÁNAK ÚJJÁSZÜLETÉSE;

• AZ ANTIKRISZTUSI KERESZTÉNYSÉG BUKÁSA;
• AZ IGAZI MIATYÁNK;
*
Bíró Lajos 1961-ben született Debrecenben, apai ágon székely eredetű családból. 1976 óta rendszeresen ír, 1984 óta foglalkozik a magyar őstörténet, a nyelvünkbe rejtett bölcsesség és a magyar ősvallás kutatásával. A ‘90-es évek elejétől jelentek meg először kisebb írásai hetilapokban, folyóiratokban (Vándor, Napkelet, Demokrata, Ősi Gyökér)
A túlvilág nyomában című könyvét a ’90-es években 16 folytatásban publikálta.

Főbb művei:
• A magyar régmúlt titkai (Bp., 1999.);
• „Kerek Isten Fája...” (A magyar ősvallásról) 2 kiadás: 2001 és 2002;
• Varázsgyógyítás (Debrecen, 2002.);
• Táltosok könyve (Fríg kiadó, 2004.);
• Székely őstörténet és ősvallás (Debrecen, 2005.);
• Magyar Halottaskönyv (Fríg kiadó, 2006., Farkas Lőrinc, 2015.);
• Szerelem : Isten (Debrecen, 2010.);
• Magyar mágia (14 néprajzi tanulmány) Budapest, 2011.;
• A magyar tündérvallás (Angyali Menedék, 2015.)
• A bor és a szőlő ősi titkai (Fríg, 2015.)
• Az ősmagyarok mitológiája (Angyali Menedék, 2015.)
• A magyar Jézus és eltitkolt tanításai (Angyali Menedék, 2016)
• Őseink fényvallása (Angyali Menedék, 2017)

*
„A MAGYAR JÉZUS ÉS A ZSIDÓKERESZTÉNYSÉG BUKÁSA” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a szerző gondolatát követve kísérletet tesznek a magyar és zsidó nép múltjának, és ősidőkre visszamenő kapcsolatának tisztázására, az olvasottak jelentős továbbgondolására, a láthatatlan, de valóságos őstörténetünk feltárására, a legendás, tabukat döngető, mégis sokáig elhallgatott alapmű, az úgynevezett Bíró-Biblia eme kibővített kiadására, benne a pontosan dokumentált tényekre, megdöbbentő felfedezésekre, és ezen kényesnek számító, de felmerülő kérdésekre. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 600 Ft
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-2 meridián-gyakorlatokkal Zhu Zong-Xiang - Qiao Zhi-Gui 2,200 Ft 1 980 Ft
A világ aranyos szegelete Szekeres Lajos 2,990 Ft 2 691 Ft
Juliánusz barát ajándéka Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
A háború titkos csatái Horváth József 3,490 Ft 3 141 Ft
A Szent Grál üzenete Bunyevácz Zsuzsa 2,999 Ft 2 700 Ft
A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet Lukácsy Kristóf 4,500 Ft 4 050 Ft
A Kék Vér Gyermekei I-II. Agnes Golenya Purisaca 7,000 Ft 6 300 Ft
A tartótiszt - Operatív érték a besúgottak DVD Varga Ágota 3,000 Ft 2 700 Ft
HAR Varga Csaba 2,900 Ft 2 610 Ft
Nimród, a hun-magyarok őse Marton Veronika 3,300 Ft 2 970 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^