Irodalom

Tormay Cécile - Az ősi küldött

Az ősi küldött

Tormay Cécile

Könyv
Lazi kiadó, 2009
549 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632670676
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Tormay Cécile - A régi ház - puha borítós
Tormay Cécile - Magyar legendárium
Tormay Cécile - Találkozás alkonyatkor
Tormay Cécile - Tormay Cécile füveskönyve
Tormay Cécile - Bujdosó könyv
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
A századforduló legnagyobb magyar írónője Tormay Cécile írásművészetének koronája az erősen áthallásos és rendkívül időszerű hatalmas trilógia, AZ ŐSI KÜLDÖTT, amelyben a tragikus magyar sors nagyregényét írta meg.

A mű a középkori Magyarországon, a tatárjárás korában játszódik. A IV. Béla idején élt Ung, fiatal magyar vitéz, akinek a lelkében a szerelme tragikus elvesztése és a tatárpusztítás rémségei egyaránt felélesztik a kétségbeesés által diktálta kötelességtudatot: Mindent megtenni a hazáért.

Megkísérli a magyar ősvallás nyomait fellelni, és a csüggedt magyar népet ahhoz visszavezetni. Kísérlete meghiúsul, belátja a tévedését, szerzetes lesz, és megérti, hogy a szenvedéssel Istennek céljai vannak.

„Ám nem süllyed el a kolostor békéjében, küldetéssel kell a világba mennie, még egyszer végigszenvednie az emberi gonoszság minden poklát, s azután járni-járni a magyar földeket, vinni a vigasztalást a magyar népnek, és szembemenni a nappal, s eltűnni az aranyos felhőben - Csaba királyfi módjára.”

TORMAY CECILE Ung sorsában, tépelődéseiben a magyar tragédiát kívánta ábrázolni. Kelet és Nyugat végzetes összeütközését és a hajdani honfoglaló magyarság dicsőségének elvesztését. Ung életében azonban benne van az írónő saját viharvert magyar útja is. A nemzeti gondolat örök, Ung küldetése is az, „ami Tormayé is volt, és előtte minden virrasztóké, pusztába kiáltóké, alvókat ébresztgetőké. Ráeszméltetni a magyar nemzetet a felelősségére önmaga iránt, és bizalmat kelteni benne az ősi erejében, amellyel a nagy feladatainak megfelelhet.”

Aki Magyarországért élt, az holtában is halhatatlan.

*
„Az Ősi Küldött” című ezen kiadványt a Tormay Cécile műveit kedvelő, adott esetben a tragikus magyar sors nagyregényét forgatni akaró olvasóinknak ajánljuk, amely a tatárjárás korában játszódik, és IV. Béla idején élt Ung, fiatal magyar vitéz szívében és lelkében a szerelme tragikus elvesztése és a tatárpusztítás rémségei egyaránt felélesztik a kötelesség tudatot: MINDENT MEGPRÓBÁLNI A HAZÁÉRT. Ez ma is alapvető kötelezettség!
*
Ajánljuk mellé Tormay Cécile további köteteit is:

Emberek a kövek között.
Örök Magyarország.
A régi ház.
Bujdosó könyv.
Assisi Szent Ferenc kis virágai.
Boldogasszony Arkádiában.
Korinthoszi szerelem. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában Arday Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Köszem - a szultána 1. rész Demet Altinyeleklioglu 4,490 Ft 4 041 Ft
Tiltott történelem - Hihetetlen magazin különszám 2017. március-június Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Legyen tehát harc - Kossuth Lajos füveskönyve Kossuth Lajos 2,200 Ft 1 980 Ft
Százéves Trianon Drábik János 3,499 Ft 3 150 Ft
Éllovasból sereghajtó Matolcsy György 2,800 Ft 2 520 Ft
A Vágtázó Halottkémek életereje Dudich Ákos 3,200 Ft 2 880 Ft
Tóth Ágoston honvéd ezredes 5,500 Ft 4 950 Ft
Az igaz barát Carlo Goldoni 2,400 Ft 2 160 Ft
Az országépítő Kós Károly 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^