Gyermek

Társasjáték - Világgá megyek a magyar népmesék vándorútján - társasjáték

Világgá megyek a magyar népmesék vándorútján - társasjáték

Társasjáték

egy játékban több játék óvodásoknak, ifjaknak, felnőtteknek

Társasjáték
Farkas L. Rozália kiadó, 2009
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Társasjáték - Őseink írása
Társasjáték - Pótkérdések az Őseink nyomában társasjátékhoz
Társasjáték - Hét próba a Csillagösvényen
Társasjáték - Kalandozás a múltba társasjáték
Társasjáték - Igazi magyar kártya + 7 játékszabály
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Társasjáték 12% rendkívüli kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Eredeti ár: 8 990 Ft
Akciós bolti ár: 7 990 Ft
A VILÁGGÁ MEGYEK A MAGYAR NÉPMESÉK VÁNDORÚTJÁN - TÁRSASJÁTÉK a magyar népmesék elemeinek, mondavilágának bemutatásával és segítségével kalauzol végig kicsiket és nagyokat a mesék birodalmán.

A játék elkészítésével az volt a cél, hogy olyan helyzetet teremtsenek a játékosok számára, ahol kortól függetlenül belemerülhetnek annak az egyedülálló monda és képi világnak a rejtelmeibe, amely valamennyi magyarnak a kulturális öröksége és féltve őrzött kincse.

A vándorutat megjárva - amelynek állomásait a népmesék figurái, tárgyai, helyszínei adják - a felnőttek és gyermekek is az életkoruknak megfelelően eleveníthetik fel a népmeséinkkel kapcsolatos emlékeiket, játszva tanulhatnak ezen történetek mélyebb összefüggéseiből és tartalmából.

Az óvodás gyerekek az útvonal képeinek segítségével játszhatnak képkereső, kapcsolatkereső, kitalálós játékot. Felnőtt segítségével lehetőség van a gyűjtögető, csoportosító, történetmesélő feladatok végzésére, vagy egyszerűen csak ismerkednek a mesék sokszínű világának tárgyaival, amelyekhez magyarázatot és meseidézeteket az ismertető füzetben találnak.

A kisebb gyermekek a táblán egy - egy mesebeli tárgy bemutatása után megtalálhatják, hogy hol rejtőznek, a nagyobbak már a teljes útvonalon végezhetik a játékos feladatokat.

Kezdésnek érdemes az ismerkedő játékot választani, később, amikor a gyerekek már azt is megtanulták, hogy melyik eszköz mire való, bátran végigmehetnek az egész pályán. Ezeknek az ismerete fontos a mesék jobb megértéséhez is. Az óvodák és az iskolák számára is igen hasznos segédeszköz a társasjáték, erre vonatkozólag külön feladatleírás szerepel a füzetben.

Mivel a készítők törekedtek a több játék egy dobozban alapelv megvalósítására, a játékot nemcsak egyféle módon lehet játszani. A tíz év feletti gyerekek, a fiatalok, egy másik játékot is kapnak, amelyhez az útvonal mellett van egy kártyacsomag, s amely a beszédkészséget, a kreativitást, a helyzetfelismerést erősíti, sok vidám percet hozhat a jó képzelőerővel rendelkezők számára.

Aki ezzel a játékkal játszik, bizonyosan jobban fog érdeklődni a népmesék iránt, és ezáltal a meseolvasást is még jobban meg fogják szeretni.

Jó játékot kíván a Magyar Menedék Könyvesház! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Társasjáték 12% rendkívüli kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Eredeti ár: 8 990 Ft
Akciós bolti ár: 7 990 Ft
Magyar népmesék Szalai Lilla (szerk.) 2,990 Ft 2 691 Ft
George Soros Andreas Von Rétyi 3,790 Ft 3 411 Ft
Nanni és Hanni második napja a Szafari parkban kifestő 7 Andor Károly 599 Ft 540 Ft
Alfabéta és a negyvennégy rabló Háy János 3,490 Ft 3 141 Ft
Igenközpontú nevelés Daniel Siegel - Tina Payne Bryson 3,500 Ft 3 150 Ft
Kozmosz a magyar mesében Vámos Ferenc 2,990 Ft 2 691 Ft
Nanni és Hanni első napja a Szafari parkban kifestő 6 Andor Károly 599 Ft 540 Ft
Második lépcsőfok a szakrális királysághoz Vesztergám Miklós 2,500 Ft 2 250 Ft
A magyar építészet története Bierbauer Virgil 3,400 Ft 3 060 Ft
Táncoló talpak 1-2. 2 DVD 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^