Hagyomány

Kiszely István Hankó Ildikó - Ozirisz birodalmában

Ozirisz birodalmában

Kiszely István Hankó Ildikó

Hogyan mumifikáltak az ősi egyiptomiak?

Könyv
2003
250 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789639335141
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kiszely István Hankó Ildikó - Ozirisz birodalmában
Kiszely István Hankó Ildikó - Szokatlan szokások
Kiszely István Hankó Ildikó - Ozirisz birodalmában
Kiszely István Hankó Ildikó - Szokatlan szokások
Kiszely István Hankó Ildikó - Ozirisz birodalmában
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Ozirisz az ókori egyiptomi vallás egyik legfontosabb istene. A héliopoliszi enneád tagja, Ízisszel és Hórusszal alkot istenháromságot. Leginkább a túlvilág és a halottak isteneként ismert. Nemcsak az elhunytak könyörületes bírája, hanem az alvilág életet adó ura is, tőle ered a termőföld termékenysége, és ő tanította meg az emberiséget a földművelésre.

A halál utáni élettel való kapcsolata miatt összefüggésbe hozták a természet körforgásával is, különösen a növényzet évenkénti megújulásával és a Nílus áradásával, ezáltal az áradás kezdetét jelző Szíriusz csillaggal és az Orion csillagképpel is.
*

A HANKÓ ILDIKÓ, KISZELY ISTVÁN szerzőpáros nem régész, nem egyiptológus, nem történész, hanem biológus. Éveken át részt vettek a Kákosy László professzor vezette magyar thébai expedíció munkájában, majd egyiptomi tartózkodásuk alatt más országok egyiptológusai kérték fel őket a különböző korokból származó múmiák és csontvázak feldolgozására.

Abder Raszulnál, a „nyugati part fejedelménél” laktak. Gurna lakói között éltek és páratlan vizsgálati eredménnyel tértek haza. Több hazai és külföldi laboratóriummal együttműködve, új természettudományos ismeretekkel gazdagították az egyetemes egyiptológiát.

Ez a kötet a saját tapasztalatok, ismeretek, élmények és kutatások alapján megírt természettudományos munka, fűszerezve a mindig lebilincselő ősi nagy kultúrák misztikumával.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• Emberek az örökkévalóságnak (A mumifikálás kialakulása Egyiptomban);
• A tetemek kiszárítása;
• Akik „életre keltik” a halottakat;
• Múmiakészítés egyiptomi módra;
• A mumifikálás módjának története;
• A testkonzerválás természettudományos vizsgálata;
• Textilek;
• A halálról alkotott felfogás;
• A múmiák későbbi története;
• Királyok - előkelők - parasztok - katonák;
• Modern természettudományos vizsgálati módszerek a múmiákon;
• Kórtani megfigyelések az egyiptomi múmiákon;
• Miért rabolták ki a sírokat?
• A múmiák ma sem nyugszanak békében;
• A legendák vége;
FONTOSABB IRODALOM

*
Az „Ozirisz Birodalmában” című ezen kiadványt a halál egyiptomi istenének birodalmába ellátogató olvasóinknak ajánljuk, akik a szerzőpáros saját tapasztalatai, ismerete, élményei és kutatásai alapján megírt természettudományos munkából szeretnék megismerni az ősi egyiptomiak mumifikálási tevékenységét, fűszerezve a mindig lebilincselő ősi nagy kultúrák misztikumával. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Magyar nemzetségek Nagy Géza 2,100 Ft 1 890 Ft
Magyar élet Felvidéken 2,900 Ft 2 610 Ft
Örökölt sors Orvos-Tóth Noémi 3,360 Ft 3 024 Ft
A pozsonyi csata Benkő László 3,990 Ft 3 591 Ft
Az éhes lélek gyógyítása Lukács Liza 3,150 Ft 2 835 Ft
Illik tudnom, mert magyar vagyok Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
Szövegértési feladatok Forgács Róbert - Kertész Rita 990 Ft 891 Ft
Előadások az Istenemberségről Vlagyimir Szolovjov 3,200 Ft 2 880 Ft
Efemerida 1975-2000 3,500 Ft 3 150 Ft
Középkori magyar emlékek Angliában Bárány Attila 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^