Történelem

Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes - Rákóczi tükör I-II.

Rákóczi tükör I-II.

Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes

Naplók, jelentések, emlékiratok a Rákóczi-szabadságharcról

Könyv
Osiris kiadó, 2009
ISBN 9789633895733
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes - Rákóczi tükör I-II.
Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes - Rákóczi tükör I-II.
Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes - Rákóczi tükör I-II.
Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes - Rákóczi tükör I-II.
Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes - Rákóczi tükör I-II.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 4 950 Ft
KÖPECZI BÉLA (Nagyenyed [Aiud], Románia, 1921. szeptember 16. – Budapest, 2010. január 17.) művelődés- és irodalomtörténész, művelődéspolitikus, az irodalomtudomány kandidátusa (1959) és doktora (1965), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1972-től 1975-ig főtitkára. A 18–20. századi irodalmi áramlatok művelődés- és eszmetörténeti vizsgálatának kiemelkedő alakja, a 18. századi francia – magyar politikai, diplomáciai és kulturális kapcsolatok kutatója, II. Rákóczi Ferenc életrajzírója. 1982 és 1988 között Magyarország művelődési minisztere volt.

A Rákóczi - szabadságharc ismert és újonnan feltárt naplóiból és emlékirataiból csak részleteket közöl a RÁKÓCZI TÜKÖR I-II. című összeállítás, de ezek lehetővé teszik, hogy a szabadságharc egészéről kialakuljon egy átfogó kép.

Az olvasó tehát képet kap;
- a szabadságharc társadalmáról,
- eredeti dokumentumokból ismerheti meg a kor emberének sorsát,
- szemléletmódját és
- szubjektív világát.

A forrásgyűjtemény elsődlegesen a szélesebb olvasóközönségnek szól, de a kutatók igényeinek is igyekszik megfelelni.

A jobb megértést lábjegyzetek és névmagyarázat segítik, illetve névmutató is megkönnyíti az eligazodást.

Ezen kiadás szükségességét támasztja alá az a hosszú idő, mely az első kiadás (1973) óta eltelt, továbbá az, hogy a könyv csaknem beszerezhetetlen volt.

*
A „RÁKÓCZI TÜKÖR I-II.” című ezen kiadványt a Rákóczi - szabadságharc ismert és újonnan feltárt naplóiból, jelentéseiből és emlékirataiból összeállított művet kézbe venni akaró olvasóinknak ajánljuk, amelynek forgatása során megfelelő és átfogó képet kaphatnak a szabadságharc egészéről. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 4 950 Ft
A halálra ítélt zászlóalj Sebő Ödön 4,500 Ft 4 050 Ft
Sorskönyv Eric Berne 3,990 Ft 3 591 Ft
Népuralom ötvenhatban Standeisky Éva 4,500 Ft 4 050 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig ANTIKVÁR Maderspach Viktor 3,990 Ft 3 591 Ft
Horthy Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig ANTIKVÁR Maderspach Viktor 3,990 Ft 3 591 Ft
Állj, ki az? Tovább! Kiss Lajos István 3,500 Ft 3 150 Ft
Küzdelem a kommunizmus ellen Sujánszky Jenő 2,500 Ft 2 250 Ft
A szégyen birodalma Jean Ziegler 3,500 Ft 3 150 Ft
Magyar és keresztény értékek Bán Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^