Irodalom

Fekete István - Éjfél után

Éjfél után

Fekete István

Könyv
Lazi kiadó, 2009
238 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632670362
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Fekete István - Emberek között
Fekete István - Vadászok
Fekete István - Tüskevár 2 DVD
Fekete István - Éjfél után
Fekete István - Első uhuzásom
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Az ÉJFÉL UTÁN című kötet szerzője FEKETE ISTVÁN az első publikációitól kezdve következetesen törekedett arra, hogy megjelenjenek a befejezett szépprózai munkái. A verseinek csupán egy elenyésző hányadát érezte közlésre érettnek, az elbeszéléseit és a regényeit viszont csaknem kivétel nélkül eljuttatta a különböző szerkesztőségekhez.

A történelem változásai miatt a sajátosan fordulatos pályájával magyarázható, hogy műveinek egy része kizárólag folyóirat-közleményként látott napvilágot, a könyv alakú megjelentetésükre már nem volt lehetősége.

A halála óta eltelt több mint harminc esztendő alatt ezek zömét sajtó alá rendezték, jelentős mértékben árnyalva ezzel az életművéről kialakult meglehetősen egyoldalú vélekedést. A néha elkapkodott, máskor viszont szakszerűtlen kiadói gyakorlat eredményeképpen azonban még a politikai aggályok megszűnte után is számos szöveg került pontatlanul, sőt csonkán az olvasók kezébe.

A sorozat korábbi kötetei a legjelentősebb mulasztásokat orvosolták. Ez a kiadvány részben e hézagpótló munkának, részben az életmű gazdagságát bemutató tevékenységnek a folytatása. A látszólag eklektikus anyag közös jellemzője, hogy egybeszerkesztett könyv alakban eddig még sohasem, vagy pedig hiányosan jelentek meg. Közlésüket a pontosítás és az ismeretlenségük is indokolta.

Ez a válogatás is szemléletesen érzékelteti, hogy fel sem merülne csak ifjúsági és vadászíróként számon tartani Fekete Istvánt, ha az életmű 1949 táján lezárul. Témaválasztásait és szemléletmódját tekintve Gárdonyi és Tömörkény, míg nyelvhasználatában Krúdy - a külföldi szerzők közül pedig leginkább a francia Jean Giono és a svéd Selma Lagerlöf - méltó követőjének mondanánk, aki a fájdalmasan rövid pályája ellenére a mesterei örökébe lépett.

Csakhogy még további húsz éven át alkotott, és a korábbi korszaka iránti közönnyel magyarázható, hogy figyelmen kívül maradt: 1953-tól lényegében ugyanott folytatta, ahol néhány évre abbahagyni kényszerült az írást.

Alkalmazkodott a megváltozott másmilyen körülményekhez, és ahhoz, hogy csaknem kizárólag az ifjúsági kiadók tartottak igényt a munkáira. Méltatói és bírálói szinte kizárólag az utóbbira összpontosítottak a művei értelmezésekor, és ez együttesen eredményezte, hogy az irodalomtörténet-írás voltaképpen máig nem tudott mit kezdeni Fekete Istvánnal.

Módszeres feltárás, az elfeledett szövegek számba vétele és az állítólag jól ismertek újraolvasása szükséges ahhoz, hogy mindez végre megváltozhasson.

A Lazi kiadó ezzel a kötettel ennek a feladatnak az eredményességéhez kívánt hozzájárulni.

*
A Lazi Kiadó gondozásában megjelent „Éjfél Után” című ezen kiadványt a Fekete István műveit kedvelő, adott esetben ez iránt a hézagpótló munka iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik ebben a kötetben a gazdag életmű bemutatásának folytatását láthatják, és ebben a látszólag eklektikus anyagban eddig még sohasem, vagy pedig hiányosan megjelent írásaival is találkozhatnak, amelyek közlését az ismeretlenségük is indokolta. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Leányregény Polcz Alaine 2,500 Ft 2 250 Ft
Szent László - A korona ára Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Én, a szexmániás Szepesi Nikolett 3,999 Ft 3 600 Ft
Irodalom, nemzet, harmadik út Görömbei András 3,300 Ft 2 970 Ft
Tisza István és kora Pölöskei Ferenc 3,990 Ft 3 591 Ft
Dunaföldvár múltja és jelene Cziráky Gyula 4,500 Ft 4 050 Ft
A tömegek lélektana Gustave Le Bon 2,100 Ft 1 890 Ft
Orvosi hivatásom és hitvallásom Antalóczy Zoltán 3,150 Ft 2 835 Ft
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Pálffy István 1,500 Ft 1 350 Ft
Átvilágítás Jókai Anna 3,400 Ft 3 060 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^