Irodalom

Fekete István - Örökség

Örökség

Fekete István

Könyv
Lazi kiadó, 2009
232 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632670546
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Fekete István - Vuk (új kiadás)
Fekete István - Kele
Fekete István - Tüskevár 2 DVD
Fekete István - 21 nap - Csend
Fekete István - Vadászok
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
„Az elmúlt években következetesen törekedtünk arra, hogy egyeztetve az örökösökkel, végre hozzáférhetővé tegyük FEKETE ISTVÁN gazdag – szerteágazó és színes – életművét. Ezért folyamatosan sajtó alá rendeztük, amitől az író hagyományos budapesti kiadója mindeddig eltekintett.

Előbb a nem ifjúsági regényeket, majd a kisprózákat szerkesztettük tematikus kötetekbe, mindvégig a készülő bibliográfia és a pályaképet feltáró kutatások eredményeire támaszkodva. Ez utóbbiak nyomán mára vált egyértelművé, hogy mi minden maradt ki az életműsorozat eddigi darabjaiból: elgondolkodtató töredékek és elfeledett (rejtőzködő - kéziratos, valamint a figyelmünket elkerülő) befejezett szövegek.

Hagyományos elbeszélései, különösen az 1949 előttiek, hatásosan szemléltetik, hogy a kortársai milyennek látták azt a Fekete Istvánt, akit az idő tájt még senkinek sem jutott eszébe ifjúsági írónak tekinteni. Nem egy szövege ebben az esetben lát először nyomdafestéket.

Az önéletrajzi írások viszont megannyi példái annak, hogy szerzőnk mindenekelőtt akkor alkotott maradandót, ha első személyben szólalt meg. Ilyenkor elmosódik a határ a képzelet és a valóság, műfaji értelemben: a krónika és a novella között. A szülőföldjéről, a családjáról és a saját tapasztalatairól beszél, de olyan magától értetődő közvetlenséggel, mintha valamennyiünk közös élményét akarta volna megörökíteni.

Végezetül, mintegy bevezetőjeként a majdani ismeretterjesztő publicisztikáknak, a Kittenberger Kálmánt idéző írásokat vettük számba. Emlékidéző írásaival Fekete István az atyai jó barát iránti háláját és múlhatatlan fiúi ragaszkodását kívánta kifejezni és időtlenné tenni. Örökségét részletezte, az olvasók nemzedékei pedig újra és újra rácsodálkozhatnak egy megunhatatlanul változatos életműre.”

*
A Lazi Kiadó gondozásában megjelent „Örökség” című ezen kiadványt a Fekete István műveit kedvelő, adott esetben a teljességre vágyó olvasóinknak ajánljuk, akik tökéletesen szeretnék megismerni Fekete István hatalmas életművét, így nem hagyhatják figyelmen kívül az ebbe a kötetbe bekerült, és máshol legjobb esetben is csak nagy nehézségek árán fellelhető alábbi írásokat.

A kötetben szereplő írások:
I.
A tanító
Egzámen
Az orvos
Feltámadás
A koporsók
A becsületes ember
Őszi levél
Rekviem
Piros tojások
Bilingérezés
Honfoglalás
Szeptember
Ősz
December
A csapda
Ágyúszó
Balangó
A csizmahúzó
Málinkó

II.
A kaputuzsár
Az óra
Autóbuszon
Egy darab fa
Vadlibák
Üzenet
Ősz
Ősz
Tőr
Tojások
Polányban
Kukoricaéréskor
A denevér
Éjjeli les
Őfelsége
Levél Bécsbe

III.
Örökség
Nyílt levél dr. Sekeres Istvánhoz
Kálmánka
A Kilimandzsárótól Nagymarosig
Kittenberger Kálmánra emlékezem
Tíz esztendő
Udvarhelyen
Emlékezés Kittenberger Kálmánra
Egyedül A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Erdély beszélő kövei Biró József 4,900 Ft 4 410 Ft
Mikszáth Kálmán versei Suhai Pál szerk. 3,000 Ft 2 700 Ft
Trianon arcai Kunt Gergely - L. Balogh Béni - Schmidt Anikó 3,999 Ft 3 600 Ft
Inkább boldog Adam Silvera 2,990 Ft 2 691 Ft
Eltékozolt örökség... Dr. Schláth János 9,600 Ft 8 640 Ft
Erdei hajtás Bársony István 2,600 Ft 2 340 Ft
Menekülésem Erdélyből Maderspach Viktor 2,600 Ft 2 340 Ft
Másodvirágzó 2,290 Ft 2 061 Ft
A rozsdás kések ellenében Lezsák Sándor 3,000 Ft 2 700 Ft
Anus Mundi Wieslaw Kielar 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^