Történelem

Délvidéki S. Atilla - Fejezetek a rácjárások történetéből ANTIKVÁR

Fejezetek a rácjárások történetéből ANTIKVÁR

Délvidéki S. Atilla

Az úgynevezett Vajdaság kihasításának elhallgatott titkai és borzalmai (1268-1868) - lángoló temetők sorozat - bemutató kötet

Könyv
2009
424 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9788691236908
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Délvidéki S. Atilla - Fejezetek a rácjárások történetéből ANTIKVÁR
Délvidéki S. Atilla - Fejezetek a rácjárások történetéből ANTIKVÁR
Délvidéki S. Atilla - Fejezetek a rácjárások történetéből ANTIKVÁR
Délvidéki S. Atilla - Fejezetek a rácjárások történetéből ANTIKVÁR
Délvidéki S. Atilla - Fejezetek a rácjárások történetéből ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
Ebben a kötetben megtalálhatók a Délvidék elhallgatott titkai és borzalmai!

Hatszáz évet átfogó olvasnivaló vár ránk Délvidéki S. Atilla FEJEZETEK A RÁCJÁRÁSOK TÖRTÉNETÉBŐL című művében: a magyarok és rácok (szerbek) közti viszályok elhallgatott múltjáról (1268—1868).

Arday Lajos, az MTA doktora által lektorált, a borítóbelsőben két színes nemzetiségi térképpel díszített, forrásértékű és ismeretterjesztő kiadvány kitűnő lehetőség minden igazságkereső ember számára.

A 424 oldalas könyvritkaság legmegrendítőbb fejezete a feledésbe merült bácsszenttamási magyarirtás, amelyet 1848. július 14-én hihetetlen kegyetlenséggel vittek végbe az ún. „rácvédő” („szrbobranac”) lázadók. Hóhéraink írott emlékeire, rejtegetett rejtélyekre derül itt fény. A belgrádi kormány zsoldosai pl. Bácsföldvár magyarságát is legyilkolták három nap múlva.

A történetírás azóta sem dolgozta föl népeink közös múltjának ezen sötétebb oldalait, az egykor színmagyar Délvidék véres lakosságcseréjét, pedig Szenttamás és Földvár rettenete számtalanszor megismétlődött ezen a véráztatta vidéken.

Részlet Jeszenszky Géza történész, egykori külügyminiszter bírálatából:
„A felületes olvasó hajlamos lehet úgy tekinteni, hogy a könyv, kivált ezek a fejezetek túlzottan magyar, netalán szerbellenes nézőpontból lettek megírva; erre azt lehet válaszolni, hogy a szerző a szerbeket/rácokat ismerve, becsülendő tulajdonságaikat is hangsúlyozva, de az igazságot nem hallgatja el puszta tapintatból.”
(Hitel)

A szerző által a kötethez javasolt jellemző címkék: szerbek, Nagy-Szerbia, rácok, zsidók, Szenttamás, status quo, népirtás, kínzás, történelemhamisítás, gyarmatosítás, etnikai tisztogatás, szerbesítés, Mészáros Lázár, Kossuth-legenda, magyargyűlölet...

*
A „Fejezetek a Rácjárások Történetéből” című ezen kiadványt az 1268-tól 1868-ig terjedő időszakban az úgynevezett Vajdaság kihasításának elhallgatott titkai és borzalmai iránt érdeklődő, az információkat a maguk helyén kezelő és konklúziókat is levonó olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
A gondviselésre hagyatkozva ANTIKVÁR Pintér József 1,500 Ft 1 350 Ft
Hálóba kerítve Fabiny Tibor 1,390 Ft 1 251 Ft
Javíthatatlan Optimisták Klubja Jean-Michel Guenassia 4,950 Ft 4 455 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig ANTIKVÁR Maderspach Viktor 3,990 Ft 3 591 Ft
A rák nem betegség Andreas Moritz 3,290 Ft 2 961 Ft
A 6-os karton Bálint László 2,950 Ft 2 655 Ft
Gyógyítás kódokkal Nonna Marakhovskaya - Valeria Ruzieva 3,500 Ft 3 150 Ft
Naplójegyzetek Erzsébet királyné görög felolvasójától Konstantinos Christomanos 3,490 Ft 3 141 Ft
Szabad szemmel Lator László 3,490 Ft 3 141 Ft
Lelki evolúció XIX. kötet GH Anon 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^