Hagyomány

Tarics Péter - Aki Európából (is) látta Magyarországot

Aki Európából (is) látta Magyarországot

Tarics Péter

Gróf Széchenyi István tekintete

Könyv
Püski kiadó, 2009
ISBN 9789633020098
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Tarics Péter - Egy nép kiáltott 1956 és a megtorlás
Tarics Péter - A magyar rovásírás és annak elsajátítási módja
Tarics Péter - Aki Európából (is) látta Magyarországot
Tarics Péter - Egy nép kiáltott 1956 és a megtorlás
Tarics Péter - A magyar rovásírás és annak elsajátítási módja
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 600 Ft
2010-ben emlékeztünk meg GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN halálának 150. évfordulójáról. Az emlékév tiszteletére jelent meg a budapesti Püski Kiadónál Tarics Péter külpolitikai újságíró, okleveles politikai szakértő „AKI EURÓPÁBÓL (IS) LÁTTA MAGYARORSZÁGOT – Gróf Széchenyi István tekintete” című könyve.

Ebben a rendhagyó monográfiában – több mint másfél évtizedes kutatómunka eredményeképpen – a szerző tételesen megcáfolja, hogy gróf Széchenyi István öngyilkos lett volna, és kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal, valamint kriminalisztikai módszerekkel támasztja alá, hogy politikai gyilkosság áldozata lett.

Ezt talán a könyv legizgalmasabb – a legnagyobb magyar halálának körülményeit könyörtelen őszinteséggel és tárgyszerűséggel feltáró – fejezetében teszi, melynek címe: „Öngyilkosságnak álcázott politikai gyilkosság”.

Állítását a gróf halálával kapcsolatos hiteles dokumentumok bemutatásával, a kor politikai konstellációjának és összefüggéseinek elemzésével, Széchenyi 1854 és 1860 közötti írásainak, valamint döblingi hagyatékának és utolsó napjai dokumentumainak alapos, szigorú vizsgálatával támasztja alá, különös tekintettel a rendőrségi jegyzőkönyvek és a halál körülményeivel kapcsolatos hivatalos magyarázatok és azok ellentmondásainak érzékeltetésére.

A kötetben emellett megfogalmazódik Széchenyi üzenete a ma embere számára. A szerző azokat a szilánkokat ragadja ki „A legnagyobb magyar üzenete a – mának” című fejezetben a rendkívül gazdag Széchenyi - életműből, amelyek ma is égetnek. A kötetből – e fejezet mondanivalója által – nem hiányzik a gróf politikai hitvallásának, nemzetépítő programjának, magyarságról és hazafiságról alkotott véleményének, életfilozófiájának, világszemléletének a tárgyalása sem.

„A Kossuth-Széchenyi vita tanulságai” című fejezetben megelevenedik előttünk a Kossuth-Széchenyi-vita, a két lángelme magas szintű politikai vitájából, párbeszédéből vonhatjuk le a tanulságot. A szerző „A XIX. századi magyar reformok támogatója, József nádor, és rendhagyó kapcsolata Széchenyivel” című fejezetben foglalkozik József nádor és Széchenyi kapcsolatának hátterével, illetve azzal, hogy ennek a kapcsolatnak milyen nemzetépítő eredménye lett.

„A haldokló és a magára találó magyar nemzet ellentmondásainak szellemi - politikai - történeti háttere gróf Széchenyi István életművében” című fejezetben a szerző Széchenyi korának, majd a kiegyezés előkészítési folyamatának pontos leírását adja. Rendkívül érdekes és izgalmas a „Gróf Széchenyi István lelkivilága, a „Kérdések és válaszok Széchenyi belső világáról” című fejezet, amelyben Tarics Péter a pszichológia tudományos eszközeivel és korismeretével teszi lélektani elemzés tárgyává Széchenyi lelkivilágát és azok történéseinek hatásmechanizmusait.

A könyv mintegy záróakkordjaként Tarics Péter leírja a Széchenyi - hagyaték sorsát, valamint közzéteszi, hogy Széchenyi halálának milyen politikai következményei voltak.

Mindemellett rendhagyó színes fénykép-, dokumentum- és kollázsmelléklet gazdagítja a könyvet, amely Tarics Péter által készített több kollázst is tartalmaz Széchenyi alkotásaira, életművére és sorsára vonatkozóan.

Tarics Péter ezúttal időlegesen szakított az eddigi könyvírási stílusával és tematikájával: monográfiát írt – népszerűsítve és érthetőbbé téve ezzel a rendkívül gazdag Széchenyi-életművet.

*
Az „AKI EURÓPÁBÓL (IS) LÁTTA MAGYARORSZÁGOT” című ezen rendhagyó monográfiát, amely Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar halálának 150. évfordulója tiszteletére jelent meg, a Széchenyi kora, a kiegyezés előkészítési folyamata, a lélektan tudományos eszközeivel vizsgálva az események láncolatán keresztül elemezve Széchenyinek a lelkivilága és belső történéseinek a mozgatórugói, a Széchenyi - hagyaték sorsa, halálának politikai következményei, öngyilkosságának cáfolata, politikai gyilkosságának kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal, valamint kriminalisztikai módszerekkel történő alátámasztása stb. iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 600 Ft
G.W. Bush titkos világa Eric Laurent 2,500 Ft 2 250 Ft
A Mátrix fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Az okkult VRIL társaság és a náci UFO-k rejtélye Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Állatbarát kombó - két állatbarát könyv együtt kedvezőbben Melanie Joy, Wallace Sife 7,490 Ft 6 741 Ft
A Vatikán megdöbbentő titkai Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Összeesküvés elméletek - a teljes sorozat Körösztös György 34,772 Ft 31 295 Ft
Globális felmelegedés-ipar Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Királygyilkosságok Grandpierre K. Endre 2,000 Ft 1 800 Ft
Az ezredes Józef Mackiewicz 3,900 Ft 3 510 Ft
Tudatmódosítás Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^