Gyermek

Csukás István - A téli tücsök meséi

A téli tücsök meséi

Csukás István

Könyv
Könyvmolyképző kiadó, 2012
ISBN 9789639492783
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Csukás István - Csak a derű óráit számolom
Csukás István - A téli tücsök meséi
Csukás István - A téli tücsök meséi - Szövegfeldolgozó munkafüzet
Csukás István - Süsü a sárkány - DVD Duplalemezes
Csukás István - Mirr Murr, a kandur - 4 DVD
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 499 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
CSUKÁS ISTVÁN meseregényében a tücsök a szigeten töltött szép nyár emlékeit idézi fel.

A zsályaszagú hátizsák zsebében került be a szobába, itt tölti nagy unalomban a telet.

Kiugrik a hátizsák zsebéből, felszökken az írógép billentyűire, és le-leüt egy-egy betűt. Valamennyi leütött betű egy-egy szép nyári emléket idéz.

Véletlenül éppen ezt a mondatot kopogja le: A szigetre vágyom...

Csukás István meseregénye Cakó Ferenc illusztrációival jelent meg.

*
„A Téli Tücsök Meséi” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék megismerni, hogy Csukás István meseregényében a tücsök a szigeten töltött szép nyár emlékeit hogyan és milyen formában idézi fel.
*
Ajánlott még:

A versíró kutya.
Ágacska.
Ló az iskolában.
Vakáció a halott utcában.
Csicsóka és a moszkítók.
Csukás István nagy meséskönyve.
Süsü a sárkány. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 499 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Gazdag szegények, szegény gazdagok Jókai Mór 4,500 Ft 4 050 Ft
Pilicke meséi Póda Erzsébet 3,500 Ft 3 150 Ft
Madárhatározó - Frissített kiadás 2018 Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan Zetterström 9,500 Ft 8 550 Ft
Anus Mundi Wieslaw Kielar 2,990 Ft 2 691 Ft
Trianon füzet - Molnár V. József ajánlásával Molnár V. József 700 Ft 630 Ft
A magyar ősi hitvilág Solymossy Sándor 2,750 Ft 2 475 Ft
Sumér nyomok Erdélyben Torma Zsófia 2,500 Ft 2 250 Ft
Homoktemető Speidl Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig Maderspach Viktor 2,600 Ft 2 340 Ft
Marton László - Összpróba Orosz Ildikó 3,950 Ft 3 555 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^