Terméklap

Takács Judit - Homoszexualitás és társadalom

Homoszexualitás és társadalom

Takács Judit

Könyv
Új mandátum kiadó, 2004
236 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9799639494571
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Takács Judit - Homoszexualitás és társadalom
Takács Judit - Homofóbia Magyarországon
Takács Judit - Homoszexualitás és társadalom
Takács Judit - Homofóbia Magyarországon
Takács Judit - Homoszexualitás és társadalom
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 980 Ft
Internetes ár: 1 980 Ft
A homoszexualitás univerzálisan fellelhető viselkedéstípus, a homoszexualitas mint identitásképző tényező azonban a modernitás jellegzetes termékeként jelenik meg: vagyis csak meghatározott típusú - modern - társadalmakra jellemző.

A későbbi - posztmodern, későmodern? - időszakból visszatekintve viszont megkérdőjelezhető a homoszexuális identitások létjogosultsága, a társadalmi viszonyok átalakulásával ugyanis fokozatosan eltűnnek a különböző szexuális gyakorlatok társadalmi jutalmazása, illetve büntetése révén elkülönülő homoszexuális és heteroszexuális létformák lényegi különbségei, és így egyre több helyen lehetünk tanúi annak, hogy a homoszexualitás elveszti identitásképző potenciálját.

Mindennek velejárója, hogy a homoszexuális gyakorlatokra, illetve a homoszexuálisokra már nem koncentrálódik kényszeresen társadalmi figyelem, s míg az azonos neműek vonzalma továbbra is lényeges jellemzője marad az egyéni életszervezésnek, nem képez akadályt az egyének társadalmi integrációjában. Kutatásaim történetileg igazolódni látszó előfeltevése, hogy a jól körülhatárolható - kívülről tulajdonított, majd az érintettek által internalizált - homoszexuális identitások létezése egyfajta társadalmi tünetként azonosítható.

A mai Magyarországon a homoszexualitás identitásképző tényezőként való működése azt jelzi, hogy a magyar társadalomban az egymást kizáró monolitikus identitásminták az uralkodóak, melyek esetenként komolyan veszélyeztethetik az egyének társadalmi boldogulását. A homoszexuális identitást tehát elsősorban a megbélyegző társadalmi megkülönböztetés, a gyakorlati életben is megtapasztalható hierarchikus elkülönítés termékeként értelmeztem. Ez a jellemző tekinthető az egyéni - nem csak szexuális, de akár etnikai, vallási, politikai gondolkodásbeli - különbözőséghez való jog elutasításának társadalmi tüneteként.
(Takács Judit)
*
A kötet TARTALMA:

BEVEZETÉS
• A homoszexualitás történetileg változó kontextusai;
• A homoszexualitás politikája;
• A homoszexualitással kapcsolatos társadalmi attitűdök Magyarországon a jogalkotás és a jogalkalmazás tükrében;
• A homoszexualitás médiabeli láthatósága és láthatatlansága Magyarországon;
• Magyar meleg férfiak értékválasztási sajátosságai;
• A homoszexualitás szociális reprezentációja magyar meleg férfiakkal készített interjúk tükrében;
ÖSSZEFOGLALÁS

*
A „Homoszexualitás és Társadalom” című ezen kiadványt a mai magyar társdalomban a homoszexualitás, annak identitáskonstruáló ereje... iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 980 Ft
Internetes ár: 1 980 Ft
Társutasok az Őszödi úton Csorba József, Fricz Tamás, Szentpály-Juhász Miklós 3,300 Ft 2 970 Ft
Szeress jobban! Lakatos Levente 3,999 Ft 3 600 Ft
Magyarország Nyugatról nézve Bangó Jenő 1,500 Ft 1 350 Ft
Valakié vagy senkié Luigi Pirandello 2,400 Ft 2 160 Ft
Kaizen Robert Maurer 2,590 Ft 2 331 Ft
Magyar lovagkor Erdélyi László 2,800 Ft 2 520 Ft
Az emberi kaland Hankiss Elemér 3,490 Ft 3 141 Ft
Jón és gonoszon túl Nietzsche, Friedrich W. 3,200 Ft 2 880 Ft
Hétvége Mr. Darcyval Victoria Connelly 2,990 Ft 2 691 Ft
Félreértett jogosultságok Majtényi Balázs 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^