Filozófia

Bakos Attila - A Duna evangéliuma

A Duna evangéliuma

Bakos Attila

Könyv
Mandala-Véda kiadó, 2004
528 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639858121
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bakos Attila - A Duna evangéliuma
Bakos Attila - Csakra Pszichológia CD melléklettel
Bakos Attila - Kőtörő Fű
Bakos Attila - Ég a Szívben
Bakos Attila - Magyarország harmadik szemmel - kifutó példányok, csak a készlet erejéig!
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
A magyar szakrális őstörténet feltárása és az egyéni önmegvalósítás módszereinek ismertetése nemzeti nyelvünk és szimbólumvilágunk transzcendentális értelmezésén keresztül.

*
Ennek megfelelően „A Duna Evangéliuma” című ezen kiadványt nemzeti nyelvünk és szimbólumvilágunk értelmezésén keresztül az őstörténet feltárása és az egyéni önmegvalósítás módszereinek ismertetése iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*

TARTALOMJEGYZÉK:

Invokáció
Bevezető: Magyar Prométheusz vagy szorongó kispolgár
Előszó: A lélek kettős természete

Első Rész: Az ember teremtése:

I. Ősemberek, Űremberek és Úriemberek
II. A Föld téridő minősége - A létért való küzdelem
III. Téridő Sumertől
IV. Sumer és magyar
V. Lemuria a Kárpát-medencében - A Kárpát-medence mitikus őskora
VI. A pólusváltásokról és azok okairól
VII. A Kárpát-medence embertana
VIII. Kik és hogyan éltek a Kárpátok oltalmában Kr.e. 7000-től

Második Rész: Atlantiszi-Mú Magyar királysága:

I. Mayapán királyságának hagyatéka
II. Ízisz és Ozirisz nága-maya története
III. Nága-maya és Hun háború Yucatánban
IV. Nága-mayák az Óind Rámájanában

Harmadik Rész: Őstantra-Ősvallás:

I. A Magyar Ősvallás rekonstruálása
II. Kárpát-medencei Magyar Őstantra Hagyomány
III. Őstantrikus nyelvi emlékek
IV. Egyiptomi Őstantra
V. Kiegészítő Őstantrikus vonatkozások
VI. A Duna-völgyi Nagy Istennő kultusz

Negyedik Rész: Európa Ókora:

I. Kelták - Rómaiak - Hunok
II. A Honfoglaló Magyarok
III. Szkíták és Hunok
IV. A Pártus-hun Birodalom

Ötödik Rész: Az Indus-Szaraszvati civilizáció Duna-völgyi, Nága-maya és Sumer gyarmatosok vallásfilozófiája:

I. Az ősi jóga-filozófia
II. Az önmegismerés története
III. A Rig-Véda fehér ló áldozó rituális jógája
IV. A Jóga, mint az Örök Férfi szellemi útja
V. Kőrösi Csoma Sándor a Krisztusi Magyar Férfi
VI. Jóga, az emberi lélek benső, misztikus útja

Hatodik Rész: Nemzeti jellem:

I. Manvantara - a kozmikus ember és a kozmikus ritmus
II. A Magyarok Jézusa
III. Rekonstruálható-e Jézus bizalmas tanítása?
IV. Modern Idők - A Fizika Forradalma

Befejezés: Élet az Apák árulása után

Utószó
A Duna Evangéliuma Kronológiája
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904) Gombos Albin 1,900 Ft 1 710 Ft
Az ókori kelet nevelése Bognár László 2,990 Ft 2 691 Ft
A gondolat, mint teremtő erő Bruce Maclelland 1,750 Ft 1 575 Ft
Magyar lovagkor Erdélyi László 2,800 Ft 2 520 Ft
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai Bíró Lajos 5,990 Ft 5 391 Ft
Emberek a kereszt körül Cseri Kálmán 1,750 Ft 1 575 Ft
A székely rendtartás Barabási László 5,000 Ft 4 500 Ft
A szabadkőművesség titkai Aczél Gáspár 2,650 Ft 2 385 Ft
Az álomirtó Cholnoky Viktor 1,200 Ft 1 080 Ft
A világ aranyos szegelete Szekeres Lajos 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^