Hagyomány

Szendrei László - A Turanizmus

A Turanizmus

Szendrei László

Könyv
Attraktor kiadó, 2010
157 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857483
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szendrei László - Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek
Szendrei László - A Turanizmus
Szendrei László - A Magyarok Istene
Szendrei László - Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek
Szendrei László - A Turanizmus
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 520 Ft
A turanizmus, turánizmus vagy az úgynevezett turáni gondolat az úgynevezett turáni népek mai összetartozásának eszméje. A két világháború között több országban, például Törökországban, Japánban és Magyarországon is hivatalos politikai támogatást kapott.

A turanizmus kifejezést Magyarországon először Pulszky Ferenc használta 1839-ben. A századfordulón a turániság gondolata kapóra jött a magyar közgondolkodás számára, mert úgy tűnt, hogy ezzel össze lehet békíteni a finnugor és a török nyelvi rokonságot, a hun származás hagyományát és a korszerű nyelvtudomány eredményeit.

A 20. század elején Zempléni Árpád „Turáni dalok” című kötetében a finnugor mondák mellett versbe öntött török, japán, hun és szkíta ihletésű mondákat egyaránt. Kozma Andor 1920-ban írt „Turán” című eposzában is három fia van Túr ősatyának: Hunor, Magor és Som – ez utóbbi a finnek önelnevezésének (suomi) alapján...
*

SZENDREI LÁSZLÓ szerző elemzi az ún. „turáni gondolat” keletkezését, fejlődését és háttérbe szorulását a XX. század első felében.

Korabeli folyóiratok, konferenciák, politikai és irodalmi megnyilvánulások alapján mutatja be a kötet ezt a sokat emlegetett, de csak roppant kevéssé ismert ideológiai irányzatot, amely alternatívát nyújthatott volna az egyoldalú nyugati orientáció sikertelensége időszakában.

„A Nyugatból történő mai kikapcsolódásunk semmi esetre sem lesz, s nem is lehet más, mint aminő volt, Szent István által véghezvitt, oda történt bekapcsoltatásunk.

Elkerülhetetlen, természetes, de nem idilli!”

*
„A Turanizmus” című ezen kiadványt a sokat emlegetett, de csak kevéssé ismert ideológiai irányzat, a „turáni gondolat” iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik továbbgondolva a könyvben foglaltakat, maguk is eltöprenghetnek azon, hogy milyen alternatívát nyújthatott volna, egyáltalán nyújthatott volna-e alternatívát az egyoldalú nyugati orientáció sikertelensége időszakában. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 520 Ft
Szavak eredete munkafüzet Vígh-Szabó Melinda 990 Ft 891 Ft
Arkansas David Leavitt 1,980 Ft 1 782 Ft
A magyar történelem vezérfonala Vattay Ferenc 1,400 Ft 1 260 Ft
Az idő rendje Carlo Rovelli 2,450 Ft 2 205 Ft
Honfoglalások kora (Kr.e. 2200 - Kr.u. 1250) Mesterházy Zsolt 1,500 Ft 1 350 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása Ipolyi Arnold 3,700 Ft 3 330 Ft
Indoszkíták Aradi Éva 1,990 Ft 1 791 Ft
Sixtus-kápolna Miklósvölgyi János 2,990 Ft 2 691 Ft
Kelet Kapuja 2. - 2017 október-december Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^