Antropológia, Őstörténet

Lükő Gábor - A moldvai csángók

A moldvai csángók

Lükő Gábor

Könyv
2009
ISBN 9789630082242
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Lükő Gábor - A moldvai csángók
Lükő Gábor - A moldvai csángók
Lükő Gábor - A moldvai csángók
Lükő Gábor - A moldvai csángók
Lükő Gábor - A moldvai csángók
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
A csángókutatás alapműve - LÜKŐ GÁBOR első monográfiája - 1936-ban jelent meg, mindössze néhány száz példányban.

A kötet javított, gondozott és bővített ezen kiadása régi hiányt pótol, mert ez a szintézis a szerző készítette történeti település - névtárral és térképekkel a napjainkig egyedülálló teljesítmény maradt. A művet a történettudomány, a néprajz és a nyelvészet legtekintélyesebb tudósegyéniségei méltatták a megjelenésekor is és később is.

A szerző éveket töltött Romániában, hogy megfelelő nyelvi felkészültséget szerezzen, és egész erejét a csángó - kérdés átfogó tanulmányozására, végre a teljes, monografikus feldolgozására fordítsa.

Tanulmányait kénytelen volt ugyan a tervezettnél korábban megszakítani, mégis sikerült olyan anyagot összegyűjtenie, mint egyetlen elődjének sem.
(Elekes Lajos).

Kétségtelenül Lükő Gábor volt az, aki az utóbbi esztendők során az egy - egy részletprobléma, vagy tárgycsoport vizsgálatán túl sokkal többre vállalkozott. Analitikus munkáját széles perspektívában kultúrtörténeti síkba állította be, s a moldvai és erdélyi magyarság kultúrviszonyának tárgyalásán túl, a magyar anyagán keresztül fontos kelet - európai problémákat is érint....

A megoldatlan problémák további fejtegetésére, a moldvai csángók kultúrájának további feltárására egyedül Lükő a hivatott
(Gundn Béla).

Lükő munkái a legnagyobb jelentőségűek a Kárpátokon kívüli magyarok kérdésében. Kutatásai, megállapításai helyesek, senki sem szólt ellenük
(Mikecs László).

Lükő volt az első és mindeddig az utolsó is, aki a nyelvi és a néprajzi anyag együttes vizsgálata, meg a történeti adatok felhasználásával a magyar csángókutatók közül a legtovább jutott el.
(Szabó T. Attila).

A szerző írta új előszavában az elrománosodó csángókról: Magyarságuk értelmét is meg kell mutatnunk, hogy magyarok maradhassanak. Saját nyelvjárásukat mindaddig értéktelennek fogják tartani, amíg a magyar középosztály elszánja magát, s megtanul tiszta magyar nyelven beszélni, többek közt a moldvai csángók nyelvjárásából is meríteni fog ősi, nyelvújítás előtti magyar formákat, és ezzel felszabadítja a csángókat a gonosz igézet alól, megmutatva, hogy az ő magyarságuknak is van értelme.

*
„A MOLDVAI CSÁNGÓK” című ezen kiadványt a csángókérdés átfogó vizsgálata, tanulmányozása, és teljes monografikus feldolgozása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
A székelység története Hermann Gusztáv Mihály főszerk. 3,300 Ft 2 970 Ft
Az ősmagyarok mitológiája Bíró Lajos 8,500 Ft 7 650 Ft
Utazások Székelyföldön - ÚJ KIADÁS! Vofkori László 9,990 Ft 8 991 Ft
Az élő rovás 2. kiadás Rumi Tamás 1,890 Ft 1 701 Ft
Örökölt családminták Mark Wolynn 3,290 Ft 2 961 Ft
Közös hazában Farkas Flórián 1,500 Ft 1 350 Ft
Erdélyi néphagyományok 1863-1884 Szabó Sámuel 6,300 Ft 5 670 Ft
Az elhagyott idő Csoma Gergely 6,500 Ft 5 850 Ft
Ős magyar rovásírás Magyar Adorján 1,300 Ft 1 170 Ft
Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar? Jakab Attila 2,600 Ft 2 340 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^