A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Hagyomány

Jászberényi József - A magyarországi szabadkőművesség története

A magyarországi szabadkőművesség története

Jászberényi József

Könyv
Print X kiadó, 2011
ISBN 9789638654571
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Jászberényi József - A magyarországi szabadkőművesség története
Jászberényi József - A magyarországi szabadkőművesség története
Jászberényi József - A magyarországi szabadkőművesség története
Jászberényi József - A magyarországi szabadkőművesség története
Jászberényi József - A magyarországi szabadkőművesség története
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 3 825 Ft
„JÁSZBERÉNYI JÓZSEF - nek „A magyarországi szabadkőművesség története” című kötete reprezentatív kiállítású, szép munka. A tipográfiája, nyomdai kivitele minden elismerést megérdemel. Kitűnő képanyaga meggyőzheti a témát csak felületesen ismerő olvasót is arról, hogy gazdag hagyományokra visszatekintő, több évszázada működő s ma is figyelemre érdemes mozgalomról van szó.”

A könyvhöz a Magyar Szimbolikus Nagypáholy elnöke írt előszót. Fényképe is ott található, teljes nagymesteri díszben. Nem csupán baráti szolgálat vezérli, vagy a könyvet hitelesítő szándék. Szemlátomást többről van szó. Ort János a mögötte álló szervezet nevében szól, s a magyar szabadkőműves mozgalom újszerű értékelésének igényével lép fel.

A magyar szabadkőművességről szóló eddigi szakirodalom döntő részben a hangsúlyt az aktív, politikai téren megnyilvánuló kőművesekre helyezte - mondja Ort.

Ez a könyv világosan és pontosan kimondja, hogy a szabadkőművesség magja sohasem ez volt; a magyar testvérek minden korban elsősorban a szerves önfejlesztés, a békés, megfontolt, értékőrző gondolkodás emberei voltak (7. lap).

Olyan könyvet kap tehát kézbe az olvasó, amely eleve vitát gerjeszt, s az egyik mai, Magyarországon is tevékenykedő szabadkőműves irányzat sajátos nézőpontja, értékei felől kívánja újraírni az egész mozgalom történetét. Ez önmagában teljesen elfogadható célkitűzés volna, feltéve, hogy nem hagy kétséget a maga szükségképpen elfogult pozíciója felől.

Ám a könyv is, ahogy az előszót író nagymester is, úgy nyilvánul meg, mintha közvetlenül az egyetemes szabadkőművességet képviselné. Nem az egyik lehetséges, hanem az egyedül hiteles történetmondó türelmetlen, igazságosztó hangján beszél.

*
„A Magyarországi Szabadkőművesség Története” című ezen kiadványt a magyar történelmet kedvelő, a szabadkőműves irányzat tevékenysége és nézőpontjai iránt fogékony, a megközelítési módjában az egyetemes szabadkőműves irányzatot közvetlenül képviselő kifejezési forma és álláspont iránt érdeklődő, helyeslő vagy vitató olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:
Szabadkőművesek Trianon előtt.
Harcoló szabadkőművesség - Küzdelem a katolikus egyház ellen.

Illetve:
A Fuggerek
Iskolája az emberi szívnek A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 3 825 Ft
A pénz istenei F. William Engdahl 4,500 Ft 4 050 Ft
A háttérhatalom James Jackson 4,500 Ft 4 050 Ft
Az Illuminátusok és az új világrend Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
G.W. Bush titkos világa Eric Laurent 2,500 Ft 2 250 Ft
Cinq-Mars összeesküvése Alfred de Vigny 3,650 Ft 3 285 Ft
Félni csak...kinek is lehet? Bunyevácz Zsuzsa 4,500 Ft 4 050 Ft
Hajszálgyökerek Mészárovits Tamás 2,800 Ft 2 520 Ft
Dekódolt Biblia - II. kibővített kiadás Goldeneye 5,650 Ft 5 085 Ft
Horthy István - A kormányzó fia Nemere István 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^