Hagyomány

Alföldi András - Pogány szokások, keresztény emlékek

Pogány szokások, keresztény emlékek

Alföldi András

Könyv
Attraktor kiadó, 2011
137 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857247
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Alföldi András - Keresztény császárok, pogány Róma
Alföldi András - Magyarország népei és a Római birodalom
Alföldi András - Pogány szokások, keresztény emlékek
Alföldi András - A későrómai birodalom válaszúton
Alföldi András - A korai Róma
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
ALFÖLDI ANDRÁS (Pomáz, 1895. augusztus 27. – Princeton, 1981. február 12.) régészprofesszor, ókortörténész. Ezenkívül behatóan foglalkozott epigráfiával és numizmatikával is.
*
Legfőképpen a császárkori Pannóniára specializálódott, de érintette a hunok, sőt az avarok hagyatékát is.

A „Pogány szokások, keresztény emlékek” című művében az alábbi témaköröket taglalja:

- A varázslás lélektani alapja.
- A tarchan méltóságnév eredete.
- A kettős királyság a nomádoknál.
- Medvekultusz és anyajogú társadalmi szervezet Eurázsiában.
- A nyereg alatt puhított hús históriájához.
- Az ázsiai kultúrák thériomorph világszemléletéről.
- A kereszténység nyomai Pannóniában, a népvándorlás korában.
- Őskeresztény emlékekről.
- Új őskeresztény emlékek Pannóniából.

*
A szerző 1913-ban érettségizett, majd a Budapesti Tudományegyetemen szerzett történészdiplomát és bölcsészdoktorátust 1918-n. Ekkor a Nemzeti Múzeum Éremtárában dolgozott. 1923 és 1932 között a Debreceni Egyetem ókori történeti katedráján, 1932-től 1947-ig pedig a Budapesti Egyetem Érem- és Régiségtani Intézetének vezetőjeként adott elő régészetet.

A nála készült disszertációk egy egységet alkotva törekedtek a teljes ismert forrásanyag közlésére, interdiszciplináris eredményeket is felhasználva. Ennek az egységnek a keretében dolgozott a feliratcorpuson és e cél érdekében a különböző tudományterületeken dolgozókat tömörítette a Corona Archaeologicába.

1947-ben Angliába emigrált, majd egy év múlva Svájcban telepedett le, ahol a Berni egyetem ókori történeti katedrájára került, majd 1952-től 1956-ig Bázelben volt egyetemi tanár. Ezek után a Princetoni egyetem meghívására az USA-ba ment, ahol 1965-ig, nyugalomba vonulásáig egyetemi tanárként működött, és ókortörténeti kutatásokkal foglalkozott.

Hatalmas tudása és tudományszervezői munkássága nagy hatással volt a császárkor, majd később Róma egész történetének kutatására. Szerkesztette többek között a Numizmatikai Közlönyt, 1940-től az Archaeologiai Értesítőt, 1949 és 1955 között a Dissertationes Berneusest, 1955-1965 az Antiquitast. Tagja volt a Pápai Régészeti Akadémiának, valamint a francia, az angol, a svéd, a dán és az osztrák tudományos akadémiáknak. 1960-ban a Premio Cintori di Roma díjjal tüntették ki.

*
A „Pogány Szokások, Keresztény Emlékek” című ezen kiadványát azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akiket érdekel koronként és népenként a varázslás lélektani bázisa, a királyság intézményének az északázsiai lovasnépeknél való kialakulása, az uralkodó mellett a társuralkodó működése és annak szerepe, a vadállatok nagy testi erejének és kifinomult ösztöneinek magasabbra értékelése az emberi jó tulajdonságoknál, Ammiánusz egészen más nézete a nyereg alatti húspuhításról, továbbá az Észak-ázsiai gazdag állatornamentika összefüggése a kultúra fejlődésével, az ellenségein eszmeileg túlnövő pannon rómaiság szellemisége, valamint foglalkoztatnak az őskeresztény emlékek.
*
Ajánljuk még:

Keresztény császárok, pogány Róma.
A pogány magyarok vallása. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Alvajárok Christopher Clark 6,900 Ft 6 210 Ft
A Hitlerjugend és Délkelet-Európa Vitári Zsolt 4,500 Ft 4 050 Ft
Föltetszett a csillag Balogh Júlia 1,680 Ft 1 512 Ft
A globalizáció hiénái Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Írástörténeti áttekintő magyar szempontból Friedrich Klára 2,000 Ft 1 800 Ft
Kalkuttai Szent Teréz Anya - A hit csodái Jean-Michel Di Falco 2,990 Ft 2 691 Ft
A lélek ötven angyala Anselm Grün 2,690 Ft 2 421 Ft
A Szent Grál üzenete Bunyevácz Zsuzsa 2,999 Ft 2 700 Ft
Felfedetlen Steven M. Greer 5,500 Ft 4 950 Ft
Az ember szellemi fejlődésének útja Edgar Cayce 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^