Irodalom

 - A három villani krónikája

A három villani krónikája

Könyv
Attraktor kiadó, 2011
268 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639857445
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A Villaniak vaskos kötetekre terjedő krónikája a XIV. század nagy jelentőségű kútforrása.

Terjedelmi okokból ezt a „Villani krónikát” teljes egészében nem lehetett kiadni, ezért ez a kötet a részben megrövidített változatát tartalmazza. A tartalmi lényegre koncentrál, de a hármas krónika egyes egységeinek a fejezeteit összefoglalóan megtartotta...

A magyarokról szóló tudósításokat - még a legkisebb horderejűeket is - ez a könyv mind átvette, az egyetemes történeti vonatkozásúak közül csak a nagyobb jelentőségűeket, és a hozzánk magyarokhoz közelebb állókat tartalmazza.

A kötet törekvése, hogy politikailag és művelődéstörténetileg is tiszta képet nyújtson a Villaniak, és Dino Compagni Firenzéjéről, amely valóban mintája volt Itália városállamainak.

A mű, amelyet a három Villani alkotott, a középkor krónika-irodalmának egyik legnagyszerűbb terméke.

Kétségtelen, hogy a Villaniak a középkor első történetírói, akik magasabb szempontból, és mégis élesen, tisztán látták a világot. Velük lezárult a középkori krónikások sora Itáliában.

Nyomdokaikban kelt életre a szorosabb értelemben vett história, a formával és a tartalommal többet törődő humanista történetírás, hogy aztán százados kísérletezés után helyet adjon Machiavelli és Guicciardini oknyomozó munkásságának.

A Villaniakat követő történetírók munkássága tehát mindenképpen a múlt talaján nyugodott, tárgyát a Villaniak szerény de erőteljes krónikájából merítette.

A mű, amelyet alkottak, a Villani család szellemének maradandó emléke. El sem lehetne képzelni pl. Machiavellit a Villaniak nélkül. Szellemiségük a középkor vallásos és erkölcsi világnézetével - a kezdődő renaissance-kor eszemeiségével - esik sajátosan egybe.

A három Villani művét benső, átérzett vallásosság, és belső javító célzat hatja át. Mindhároman többször is hangoztatják művüknek ezt a vallásos és erkölcsi javító célzatát...

*
„A Három Villani Krónikája” című ezen kiadványt a Villaniak XIV. századi krónikája iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik ismerkedni akarnak a krónika által felvázolt korral, annak vallási és erkölcsi helyzetével, amely által politikailag és művelődéstörténetileg is tiszta képet szeretnének kapni a Villaniak, és Dino Compagni Firenzéjéről.

Ennek a könyvnek az elolvasása után úgy tekinthetnek a krónikára, mint amely alapját képezte a későbbi humanista történetírás kialakulásának, fejlődésének és jelentős továbbfejlődésének, amely teljes egészében a XIV. századi múlt talaján nyugodott, és tárgyát a három Villani krónikájából merítette. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Gazdagodj lelki békével Napoleon Hill 3,450 Ft 3 105 Ft
A Pálos Rend és az állambiztonság küzdelme Bertalan Péter 3,950 Ft 3 555 Ft
A házas életstílus Papp Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
Én vagyok a világ világossága Jézus Krisztus 1,990 Ft 1 791 Ft
Jelvény és jelentés. Utóhang. Sereghajtók Márai Sándor 2,990 Ft 2 691 Ft
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen Otto Rahn 6,000 Ft 5 400 Ft
Mivé lettél, csángómagyar? Horváth Dezső 2,500 Ft 2 250 Ft
Havasi vadászataim Maderspach Viktor 2,500 Ft 2 250 Ft
Mindörökre behálózva Melanie Gideon 3,490 Ft 3 141 Ft
Hajnalpír Nietzsche, Friedrich W. 3,400 Ft 3 060 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^