Irodalom

Sík Sándor - Isten tenyerén - CD melléklettel

Isten tenyerén - CD melléklettel

Sík Sándor

Sík Sándor - versek Sinkovits Imre előadásában

Könyv
Új Ember kiadó, 2011
92 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb kicsi méret
ISBN 9789639674370
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Sík Sándor - Virrasszatok!
Sík Sándor - Szent Árpádok útmutatása
Sík Sándor - Maradék magyarok
Sík Sándor - Isten tenyerén - CD melléklettel
Sík Sándor - Ének minden emberhez
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 980 Ft
Internetes ár: 1 782 Ft
A XVIII. század magyar irodalmában a magyar írók, a magyar költők, magyar tudósok jelentékeny része pap volt. Ez természetes is, hiszen a feudális viszonyok között rendszerint a pap az iskolázott, a művelt ember.

A nem nemesi származású ifjúnak akkor úgyszólván nincs is más lehetősége, ha tanulni akar, mint hogy egyházi pályára lép. A polgárosodó, majd polgárosodott XIX. században már jelzőként tesszük egyesek nevéhez, hogy papköltő. A mi századunkban pedig már a legtöbb esetben egyenlőségi jelet érzünk a papköltő és a kifejezetten vallásos költő között.

SÍK SÁNDOR pedig egyszerre volt hitétől áthatott katolikus pap, később egyházának főpapja, bátran harcos humanista költő és tudós, korábban a szegedi fiatalok (Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma), köztük Radnóti Miklós hatásos támogatója, majd a felszabadulás után az Országos Köznevelési Tanács elnöke, 1948-ban a legelső Kossuth-díjasok egyike, egész életművében az emberséges eszmék magas formai színvonalú megszólaltatója.

Sem emberi egyéniségében, sem a költészetében soha egy pillanatra sem került ellentétbe a tántoríthatatlan haladó ember és a rendíthetetlen vallásos ember. A nyelvgazdagsága és a formakultúrája pedig semmivel sem maradt a Nyugat formaművészei mögött.

Példaképe annak a magatartásnak, hogy egy kivételes műveltségű és tehetségű ember hogyan lehet egyszerre vallásos költő, nemzetközi hírű egyházi szónok és az őt körülvevő valóság problémái iránt fogékony közéleti személyiség. A Kossuth-díjával egy időben lett piarista rendjének magyarországi tartományfőnöke. Ezt a magas egyházi tisztet töltötte be a haláláig.

Kevesebb szó esik róla, mint kellene, hiszen miközben maga is jó költő, vallásos költő és igen jelentékeny irodalomtudós, a nála is jelentékenyebbeknek, nem utolsósorban Radnóti Miklósnak az egyik legfontosabb ösztönzője is volt.

Idézet:

Isten tenyerén

Újság, rádió, televízió
Torkán üvölt egy szörnyű vízió,
Vízió, melybe nincs beletörődés:
Atomrobbanás, atomszennyeződés.

Gyermekük mellett aluvó anyák
Felnyöszörögnek, mintha hallanák,
Sápadt apák vérfutott szemei
Nem is mernek rájuk tekinteni.

Pórusain át az ártatlan égnek
Jönnek, jönnek a halhatatlan mérgek.
Veszik és adják, terjesztik tovább
Még meg sem fogantatott unokák.

Ámbár ki tudja, jámbor ivadék,
Jut-e még rátok méreg-maradék?
Szíhattok-e még annyi hamuszennyet,
Hogy megfojtsátok az űrt és a mennyet?

Mert a földnek a mi szennyünk elég,
Elfekhet tőle az emberiség.
Készen vagyunk, nem is kell hosszú próba:
Erre készülünk évezredek óta.

Beavatott a fogásaiba
Káin apánk, Júdás atyánkfia,
Bunkósbottól az atomszennyezésig,
Krisztus-csóktól a mérgezett beszédig.

Mást mit tehetsz, ha semmit sem tehetsz?
Egyetlen egyet: önmagad lehetsz.
Legyen remény, vagy ne legyen remény,
Az fel van írva Isten tenyerén.

*
Az „Isten Tenyerén” című ezen kiadványt Sík Sándor (Budapest, 1889. január 20. – Budapest, 1963. szeptember 28.) piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1946–49), Kossuth-díjas (1948), a 20. század jelentős magyar lírikusa versei iránt érdeklődő, Sinkovits Imre élményszerű előadásában meg is hallgató olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Katolikus költők antológiája.
Virrasszatok!
Triptichon - papköltők versei. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 980 Ft
Internetes ár: 1 782 Ft
A mi huszadik századunk Zachar József 3,800 Ft 3 420 Ft
Kommunistához mentem feleségül Philip Roth 3,490 Ft 3 141 Ft
Az ember fejlődésének célja Szeklitova Larisza Sztrelnikova Ludmila 3,300 Ft 2 970 Ft
Aki keres, az talál T. Litovkina Anna 1,990 Ft 1 791 Ft
Mindenki-tudja ország Szerencsés Károly 3,100 Ft 2 790 Ft
Elkártyázott köpeny Csoóri Sándor 2,490 Ft 2 241 Ft
Bevezetés a jogtudományba Horváth Barna 2,800 Ft 2 520 Ft
Csont az én csontomból Heidl György 3,000 Ft 2 700 Ft
Oroszlán kölykök ANTIKVÁR Irwin Shaw 3,000 Ft 2 700 Ft
Akácok alatt 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^