Hagyomány

Banai Miklós Lukács Béla - A Kárpát-medence egysége

A Kárpát-medence egysége

Banai Miklós Lukács Béla

Miért szűnt meg? Helyreáll-e újra?

Könyv
Helikon kiadó, 2011
232 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789632272092
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Banai Miklós Lukács Béla - A Kárpát-medence egysége
Banai Miklós Lukács Béla - A Kárpát-medence egysége
Banai Miklós Lukács Béla - A Kárpát-medence egysége
Banai Miklós Lukács Béla - A Kárpát-medence egysége
Banai Miklós Lukács Béla - A Kárpát-medence egysége
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
A kötet szerzői:
BANAI MIKLÓS fizikus és LUKÁCS BÉLA elméleti fizikus, polihisztor, számos közös tudományos publikációjuk jelent meg az elméleti fizika és a közgazdaság témakörében.
*
Ez a kiadvány a Kárpát-medence igazgatási egységét vizsgálja a nyugati civilizáció keleti–délkeleti, az iszlám és ortodox–pravoszláv civilizációkkal határos peremterületén.

Közép-Kelet-Európát a magyar–horvát és lengyel–litván királyságok csatolták a nyugati civilizációhoz. A keleti civilizációkkal vívott küzdelmek vezettek e régió egységes igazgatásainak megtöréséhez és a XX. században a nyugati civilizációból történt kiszakításához.

A könyv az egység helyráállásának feltételét a történelmi egyházak képviselte értékrend megerősödésében, annak mentén a Kárpát-medence és a bővebb régió lakóinak érdekeit képviselő elit kiemelkedésében látja, a konföderatív Európai Unió keretében.
*
A kötet Kárpát-medence egységével kapcsolatos ismeretanyaga az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• AZ „OSZD MEG ÉS URALKODJ” Birodalmi elv érdekében használt ideológiai eszközök a XIX. században: (Eredet, Nyelv, Nemzet/állam/; Vallás/kultúra; Társadalom és társadalomkép;)

• Az európai típusú ember eredete:

• Az Európában beszélt nyelvek kialakulása: (Indoeurópai nyelvek, Uráli nyelvek;)

• KULTÚRÁK ÉS ALAKULÁSUK: latin, kelta, germán és szláv típusú földműves kultúrák: Szkíta, szarmata hun, avar, magyar nomád kultúrák: (A kelták; A germánok; A római világ maradéka; „Szarmatia”; A periféria; A jövő közép-kelet európai;)

• ANDRONOVO: AZ UGOR-SZARMATA EGYÜTTÉLÉS:

• A HONFOGLALÁS: KETTŐS VOLT?

• A Kárpát-medence egységes területigazgatásának kialakulása. A törzsszövetségtől a királyságig:

• A MAGYAR-HORVÁT KIRÁLYSÁG ÉS NÉPEI: 1000-1526:

• A Török hódoltság és az iszlám behatása 1526 és 1699 között a Kárpát-medencében:

• A LENGYEL-LITVÁN ÁLLAM:

• AZ OROSZ BIRODALOM:

• A LENGYEL-LITVÁN állam felszámolása. 1772-1795, A „LENGYEL TRIANON”:

• A Kárpát-medencei államalakulat: 1699-1866 és 1867-1918. november 4.

• A szlovák tudat megjelenése a Lengyel-litvánia felszámolásával párhuzamosan és változásai a napóleoni háborúk után: (Az eredet kérdései; Ján Kollár és hívei, L'udovit Stúr és köre; Andrej Sládkovic; Samo Chalupka és a gonosz keleti császár; A Matica Slovenská; Nem esik messze az alma a fájától, avagy Svetozár Hurban-Vajansky; Országh Pál, a szlovák nemzeti költő, Timrava, a szegény sorsú papleány, Ki is ölte meg szegény Janot? A rejtelmes Duna és Nagymorvaország; Két nép, egy nép?

• A latin kereszténység délkeleti védőbástyájának fokozatos bekerítése az Ortodox Birodalom részéről: (1830-1831: Kongresszusi Lengyelország felszámolása; 1877-1914: expanzió a Balkán irányába, függő államok /Románia, Bulgária, Szerbia/ létrehozása;)

• AZ I. VILÁGHÁBORÚ: Védelmi háború az orosz birodalom ellen:

• KATONAI GYŐZELEM az orosz birodalom felett, polgárháború kirobbanása a birodalomban, elitcsere és államformaváltás:

• AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA felbomlása, A Magyar-horvát királyság részleges meghódítása az orosz birodalom segédnépei, a csehek, románok, szerbek részéről:

• 1945: AZ OROSZ BIRODALOM teljessé teszi a Kárpát-medence meghódítását:

• 1956: A MOSZKVAI BIRODALOM berendezkedése a Kárpát-medencében és Közép-Kelet Európában:

• 1955-1990: A Keleti Birodalom és a NATO-ba tömörült Nyugat Birodalom civilizációs küzdelme:

• A KELETI BIRODALOM feladja Közép-Kelet Európai szerzeményeit: 1990-91, A Nyugati Birodalom fokozatosan integrálja a feladott területeket:

• Mekkora anyagi veszteséget szenvedtek el a Kárpát-medence lakói 1918 és 1990 között?

• A Kárpát-medence területigazgatási egységének helyreállítási esélye, feltétele:

• AZ ŐSI SZLÁVOKRÓL:

• EXTENZÍV ÉS INTENZÍV BIRODALMAK: Ókori példák:

• NÉHÁNY SZÓ A BANA NEMZETSÉGRŐL:

• FÜGGELÉK - A rendi magyar - Horvátország mint nemesi köztársaság, két aspektusból: (Gondolatok a Szent Korona tanról; Egy soknyelvű ország szimbólumai: a magyar és horvát vármegyék címerei;)

*
„A Kárpát-medence Egysége” című ezen kiadványt a Kárpát-medence igazgatási egységének a nyugati civilizáció keleti–délkeleti, az iszlám és ortodox–pravoszláv civilizációkkal határos, peremterületébe ágyazott vizsgálata iránt érdeklődő, a miért szűnt meg és helyre áll-e újra kérdésekre válaszokat kereső olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Azoknak, akik megismerni és elemezni, véleményezni és továbbgondolni is akarják azt a latin keresztény kultúrkörből kifejlődött európai vagy civilizációs folyamatot, amelyet a kötet egyik lényeges megállapítása szerint Róma bukása után a Nyugat-Európát államiságában újjászervező latin, germán és kelta népek, valamint a Közép-Kelet Európát ugyanebben megszervező szarmata és ugor népek indítottak útjára. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Krisztustudat Dorothy 2,500 Ft 2 250 Ft
A hullám taraja Kodolányi János 2,900 Ft 2 610 Ft
Magyarország a változó világban Patai Mihály, Parragh László, Lentner Csaba 3,990 Ft 3 591 Ft
Mérföldkövek a magyar őstörténetben Veres Péter 1,490 Ft 1 341 Ft
Magyar tavasz Kanadában Miska János 3,400 Ft 3 060 Ft
Magyarország története Romsics Ignác 6,990 Ft 6 291 Ft
Székely kapu a magyar világra Borbély Zsolt Attila 2,590 Ft 2 331 Ft
A magyarság igaz őstörténelme Badiny Jós Ferenc 7,990 Ft 7 191 Ft
Mutatványszám Umberto Eco 3,290 Ft 2 961 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^