Irodalom

Csurka István - Hét tonna dollár

Hét tonna dollár

Csurka István

Könyv
Lazi kiadó, 2001
152 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639227651
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Domonkos László - Csurka
Csurka István - Az áldozat imperializmusa
Csurka István - Ellenállás
Csurka István - Fesztiválkandúr
Csurka István - A mélység vándora I-II.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 640 Ft
Internetes ár: 544 Ft
CSURKA ISTVÁN (Budapest, 1934. március 27. – Budapest, 2012. február 4. kétszeres József Attila-díjas író, dramaturg, politikus. Irodalmi munkásságát elsősorban drámaíróként folytatta. A rendszerváltás idején aktívan részt vett a monori, illetve a lakiteleki találkozó munkájában, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója volt. 1993-ban kizárták az MDF-ből, ekkor megalapította a Magyar Igazság és Élet Pártját, amelynek haláláig az elnöke volt. 1990–1994 között az MDF, majd 1998–2002 között a MIÉP színeiben országgyűlési képviselő volt. Csurka Péter újságíró fia és Csurka László színművész bátyja.
*
Részlet a kötetből:
„- Ez­t az e­gyen­le­tet az e­gész dol­go­zó nép ja­vá­ra is le­het ka­ma­toz­tat­ni. Ez­zel a kis bo­hóczse­ni­vel ki le­het ra­bol­ni Mon­te Car­lót, Niz­zát, Ve­len­cét, Las Ve­gast és az an­gol bu­ki­kat.

Szán­tó­di e­gyik á­mu­lat­ból a má­sik­ba e­sik, ez­t a szót a­zon­ban még nem hal­lot­ta.

- Ki­ket?

Zi­ma csak le­gyint és meg­ve­tő­en néz rá. Nem tart­ja szük­sé­ges­nek, hogy meg­ma­gya­ráz­za, ha­nem in­kább Lu­ci­á­nó­hoz for­dul.

- Fi­am, ma­gát ar­ra te­rem­tet­te az Is­ten, hogy ma­ga ál­tal egy sze­gény kis va­lu­ta­hi­ánnyal küz­dő szo­ci­a­lis­ta or­szág ki­fossza a pisz­kos ka­pi­ta­lis­ta sze­ren­cse­bar­lan­go­kat és a já­ték­szen­ve­dély­től el­va­kult nagy­tő­ké­se­ket”...
*
A Hét tonna dollár egy filmregény. A történet szerint Lucianó, a magyar cirkusz bohóca, egy szép napon arra a képességére jön rá, hogy előre meg tudja mondani a lutri nyerőszámait, sőt még a rulettgolyó megállását is befolyásolni tudja. Szemfüles üzletemberek „államosítják” Lucianó képességét, és végigjárják vele a világ szinte összes játékkaszinóját. A bohóc sok valutát szerez így az államnak, ám maga mindvégig szegény marad...

Csurka István ezen művéből Alfonzó főszereplésével film is készült a hetvenes években.

*
A „Hét Tonna Dollár” című ezen kiadványt a Csurka István műveit kedvelő, adott esetben ez után a filmregény iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a sors kérdéseinek kicsúcsosodását a csillogó, pillanatonként hatalmasat változó szerencsejátékok világában kívánják ezúttal nyomon követni, ahol hirtelen tudunk óriásit kaszálni, vagy hatalmasat bukni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 640 Ft
Internetes ár: 544 Ft
Ostromnapló 1945 Illyés Gyula 3,500 Ft 3 150 Ft
Nyár a szigeten Csukás István 2,999 Ft 2 700 Ft
A lelkek ura Eötvös Károly 1,760 Ft 1 584 Ft
II. János Pál bölcsességei Nick Bakalar Richard Balkin 2,499 Ft 2 250 Ft
Havasok könyve Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Kormányzás a dualizmus korában Szente Zoltán 3,595 Ft 3 236 Ft
Az aranykapu Agnes Golenya Purisaca 3,500 Ft 3 150 Ft
Az ember életútja Kerpely Kálmán 1,990 Ft 1 791 Ft
Életmódtörténet Lőrinc László 4,200 Ft 3 780 Ft
Márai Sándor újratöltve Rónay László 1,600 Ft 1 440 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^