Történelem

Barta Róbert - Az első és második világháború képes története

Az első és második világháború képes története

Barta Róbert

Könyv
2011
ISBN 9789635964628
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Barta Róbert - Az államférfi és a világpolgár
Barta Róbert - Az első és második világháború képes története
Barta Róbert - Az államférfi és a világpolgár
Barta Róbert - Az első és második világháború képes története
Barta Róbert - Az államférfi és a világpolgár
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
A háborúk évszázada képekben!

A magyar és a nemzetközi történetírásban is egyre inkább elfogadott a „rövid XX. század” kifejezés. Ennek értelmében a korszak kezdete nem 1900, a századforduló, hanem 1914, az I. világháború kitörése. A lezárása pedig nem 2000, az ezredforduló, hanem 1991, azaz a Szovjetunió szétesése, a hidegháború lezárása.

A háborúk évszázada két világháborút (1914-1918) és (1939-1945), egy azok közé beékelődött átmeneti időszakot (1918-1939) és egy teljesen új típusú szuperhatalmi szembenállást (hidegháború - 1947-1991) hozott.

A XX. század két világháborújában az emberek megismerték az elhúzódó, majd a totális háború fogalmát. A katonai erő és a katonai eszközök korlátlan alkalmazása miatt a két világháború a XX. századi történelem legvéresebb és leginkább sorsfordító korszakává vált.

Ez a kötet a háborúk évszázadának két legnagyobb konfliktusát szemlélteti és érzékelteti, próbálja testközelbe hozni az olvasókhoz az újabb kutatások eredményeit felhasználva, és korabeli fotók, plakátok, térképek, ábrák, táblázatok segítségével.

A rendkívül gazdag képanyag és az összekötő szöveg az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

- A háború okai és kirobbanása;
- 1914 - A villámháború kudarca;
- 1915 - Állóháború kiegyenlített erőviszonyokkal;
- 1915 - Tömegmészárlás a fronton;
- 1917 - A fordulatok éve;
- 1918 - A központi hatalmak összeomlása: (A hátországok élete; A Párizs környéki békék és konszolidációs kísérletek; Magyarország az I. világháborúban;

VILÁGVÁLSÁG ÉS A II. VILÁGHÁBORÚHOZ VEZETŐ ÚT

A II. VILÁGHÁBORÚ (1939 - 1945)

- A II. világháború okai;
- Lengyelország lerohanása és a szovjet - finn háború;
- 1940 - Blitzkrieg Nyugaton és az angliai légi csata;
- 1942 - Totális háború a tengelyhatalmak sikereivel;
- 1943 - Fordulat a háború menetében;
- 1944 - Németország és Japán visszaszorítása;
- 1945 - A tengelyhatalmak veresége és világháború befejezése;
- A háborús gazdaságok és a hátországok élete;
- A polgári lakosság elleni terror formái és az ellenállási mozgalmak;
- Magyarország a II. világháborúban;
- Ajánlott irodalom.

*
„AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ KÉPES TÖRTÉNETE” című ezen kiadványt a háborúk évszázadának két legnagyobb konfliktusát a korabeli fotók, plakátok, térképek, ábrák, táblázatok segítségével tanulmányozni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
Harag és elfogultság nélkül Pergel Antal 3,500 Ft 3 150 Ft
Kortörténeti szemlélődések 5. kötet Rudolf Steiner 3,300 Ft 2 970 Ft
Virágzik a mandula.... Somogyváry Gyula 2,999 Ft 2 700 Ft
Megjártam a Don-kanyart Dr. Somorjai Lajos 3,480 Ft 3 132 Ft
Az utolsó angol úriember Ford Madox Ford 2,799 Ft 2 520 Ft
Magyar királyi honvédség 1868-1914 Somogyi Győző 2,990 Ft 2 691 Ft
Továbbmondott történetek Bene Zoltán 2,000 Ft 1 800 Ft
A magyar tüzérség 100 éve Balla Tibor - Csikány Tamás - Gulyás Géza - Horváth Csaba - Kovács Vilmos 6,000 Ft 5 400 Ft
Magyar történelmi fényképalbum II. Neszményi György 2,990 Ft 2 691 Ft
Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében Erdeös László 3,900 Ft 3 510 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^