Történelem

Vécsey Aurél - Magyar Tragédia - A Don-kanyar

Magyar Tragédia - A Don-kanyar

Vécsey Aurél

Könyv
Vagabund kiadó, 2009
206 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789632900308
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Vécsey Aurél - Keserű magyar sors - Emigráció
Vécsey Aurél - Magyar tragédia - A trianoni békediktátum
Vécsey Aurél - Hunok Magyarok csatái és kalandozásai
Vécsey Aurél - Trónok harca a magyar történelemben
Vécsey Aurél - A radikális jobboldal és a szélősjobb története Magyarországon
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
„Aludjatok ti áldott hőseink, pihenj te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, mert értetek pereg.
Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák,
Aludjatok csak, néma szent hadak, pihenni édes, pihenni jó,
S nyugtasson a Donnak zúgása, mint a Tisza folyó”!
(Dr. Zempléni Miklósnak, a 2. magyar hadsereg egykori honvédorvosának „A boldog szunnyadókhoz” című versének részlete.)
*
Szinte mindenkinek van olyan felmenője – nagyapa, dédnagyapa –, aki a Don-kanyarban vesztette életét, vagy sebesülten, illetve hosszú szovjet fogság után tért csak haza. Hét évtizede a szülőföldjétől kétezer kilométerre bevetett 2. magyar hadsereg gyakorlatilag megsemmisült, és csak a töredéke tért haza. Az ország XX. századi történelmének egyik legnagyobb tragédiáját általában, mint második mohácsi vészt emlegetik.

Pedig 1942 tavaszán a magyar politikai vezetés kényszerhelyzetben ugyan, de még a győzelem reményével küldte a frontra a 2. hadsereget, mégis a Don-kanyarban megvívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak.

A megfelelő fegyverzet, felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek, haltak meg és estek fogságba feleslegesen a farkasordító hideg orosz télben, majd a megsemmisítő vereséget követően vonultak vissza rendezetlenül, pánikban és kétségbeesve, az életükért küzdve, parancsnokaik által magukra hagyva.

A Magyar Királyi Honvédség Főparancsnoksága és az ország politikai vezetése mindeközben szinte semmit sem tett az előre látható katasztrófa elkerülése érdekében.

- De mit keresett a 2. magyar hadsereg a Szovjetunióban, kétezer kilométerre hazájától, miért bocsátották a magyar katonákat a német hadvezetés rendelkezésére, hányan vesztek oda a Don-kanyarban, melyek voltak a vereség okai?

Ez a kötet ezekre a kérdésekre keresi a választ.
*
A tragikus események az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A doni katasztrófa;
• A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM és következményei;
• A MAGYAR HONVÉDSÉG újraszervezése;
• A magyar külpolitika a két világháború között, békés és erőszakos határrevíziók;
• Magyarország hadba lépése a Szovjetunió ellen;
• A MAGYAR HONVÉDSÉG a keleti hadszíntéren;
• A 2. magyar hadsereg mozgósításának politikai és katonai előzményei;
• A 2. magyar hadsereg felállítása, mozgósítás;
• Kivonulás a keleti arcvonalra;
• Nyári hídfőharcok;
• Előkészületek tél tábornok fogadására;
• Felváltások a 2. hadseregnél;
• A magyar arcvonal áttörése;
• Jány Gusztáv nagy vihart kavart hadsereg parancsa;
• A hadsereg helytállása, veszteségei és megsemmisülésének okai;
• Kamera a tűzvonalban - haditudósítók és propaganda;
• A szemben álló felek haditechnikája;
• A magyarok fegyverzete;
• Szovjet fegyverek;
• Kitekintés - a németek szövetségeinek szerepvállalása a keleti fronton;
• A doni katasztrófa utóélete - elhallgatás, majd rehabilitálás.

A 2. magyar hadsereg doni összeomlása időben csaknem egybeesett a német 6. hadsereg sztálingrádi pusztulásával, az olasz hadsereg megsemmisülésével és Rommel afrikai hadseregének vereségével. Ez azt jelentette, hogy 1942 őszi - téli időszaka döntő fordulatot hozott a háború menetében.

A győztesekből vesztesek, a vesztesekből győztesek lettek, s mi magyarok ismét a vesztesek oldalára kerültünk.

*
A „Magyar Tragédia - A Don-kanyar” című ezen kiadványt a szülőföldjétől kétezer kilométerre bevetett 2. magyar hadsereg megsemmisülése, az ország XX. századi történelmének egyik legnagyobb tragédiája, mint a második mohácsi vész, a magyar hadtörténet legsúlyosabb és legfájóbb veresége iránt érdeklődő, az elesettekre kegyelettel emlékező olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Keserű magyar sors - Emigráció.
Magyarok a hadak útján II.
Magyarok a hadak útján I.
Magyar tragédia - A trianoni békediktátum.
A Horthy-család története.
A magyar korona. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Kinyílik a rózsa, kihajt a levél M. Mester Katalin 1,990 Ft 1 791 Ft
A Boforstól a Doráig Dr. Barczy Zoltán Sárhidai Gyula 3,990 Ft 3 591 Ft
Volt egyszer egy Horthy-korszak... Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
A Magyar királyi nemesi felkelés 1809. évi szabályzatai 3,500 Ft 3 150 Ft
Európa kisebbsége Majtényi Balázs - Vizi Balázs 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyarország a második világháborúban Romsics Ignác 7,500 Ft 6 750 Ft
Olyan országban élek... Bugár Béla 1,600 Ft 1 440 Ft
Ketten a Korzón Rákay Philip 3,990 Ft 3 591 Ft
Kit válasszunk? Csath Magdolna 2,500 Ft 2 250 Ft
70 év az életveszély árnyékában Bucsák Mihály - Csurgó Attila - Horváth Tibor - Láng László - Molnár Sándor - Posta Lajos - Szatai Zsolt - Vörös Mihály 6,000 Ft 5 400 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^