Hagyomány

Slíz Mariann - Személynevek a középkori Magyarországon

Személynevek a középkori Magyarországon

Slíz Mariann

Könyv
Attraktor kiadó, 2011
124 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857766
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Slíz Mariann - Személynevek a középkori Magyarországon
Slíz Mariann - Személynevek a középkori Magyarországon
Slíz Mariann - Személynevek a középkori Magyarországon
Slíz Mariann - Személynevek a középkori Magyarországon
Slíz Mariann - Személynevek a középkori Magyarországon
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
„A NÉVADÁS egyben lélekadás és sorsirányítás is!”

Gyakran hallani arról, hogy az utóbbi évtizedekben mennyire megváltozott keresztneveink állománya. Se szeri, se száma nincs a ritka vagy új keresztnevek emlegetésének, mégis a középkorban, különösen a magyarság első két-három századában a mainál is nagyobb változatosság jellemezte a személynévadást.

Ennek a kötetnek az a célja, hogy bemutassa, Magyarországon hogyan alakultak ki a ma használatos névrendszerek. A hangsúlyt főként a középkorra helyezi, de az utolsó fejezetben kitekintést ad a későbbi korokra is, igyekezve átfogó képet adni a magyarországi személynévadás történetéről.

A keresztnevek kapcsán kitér a névállomány eredet szerinti összetételére, a névadás szemléleti alapjára, a névdivatra és a névhasználat társadalmi különbségeire is, feltárva a középkori és a mai névadás közötti hasonlóságokat és eltéréseket. Emellett megismerteti a családnevek kialakulásának okait, idejét és folyamatát.

A kiadvány nem a szűkebb szakma, hanem a személynevek története iránt érdeklődő olvasó közönség számára készült.
*
A kötet ismeretanyaga az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• A KÖZÉPKORI NÉVADÁS ÉS NÉVHASZNÁLAT Vizsgálatának lehetőségei;

• A NÉVTÖRTÉNETI KUTATÁSOK FORRÁSAI;

• AZ EGYÉNNEVEK A középkori Magyarországon: (A világi és egyházi névadás; Középkori egyénneveink eredete, magyar eredetű nevek, jövevény nevek; Névhasználat a középkori Magyarországon; A középkori személynévadás motivációi, a magyar eredetű és a jövevény nevek motivációi, mindkét névadási rendszerben működő motivációk;)

• A CSALÁDNEVEK A középkori Magyarországon: (A családnevek kialakulásának okai és ideje; A családnevek kialakulásának folyamata; A névhasználat társadalmi különbségei; A magyar családnévrendszer;)

• A KÖZÉPKORTÓL NAPJAINKIG.
*
A középkor végére alakult ki a többelemű személynévrendszer Magyarországon. A teljes név egyik eleme az egyénnév, amelyet ekkorra már nyugodtan nevezhetünk közismertebb szóval keresztnévnek, már csak azért is, mert a XVI. században már szinte kizárólag egyházi nevek voltak használatosak a társadalom minden rétegében.

A másik elem a családnév, amely általában öröklődő volta ellenére 1787-ig II. József névrendeletéig még viszonylag könnyedén megváltozhatott. Sőt, a XVI-XVIII. században nem volt ritka, hogy egy személy több családnevet is viselt: Szegedi Kis István, Szenczi Molnár Albert, Árva Kovács János stb.

*
A „Személynevek a Középkori Magyarországon” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akiket érdekel, hogy Magyarországon hogyan alakultak ki a ma használatos névrendszerek, a hangsúlyt főként a középkorra helyezve, de a későbbi korokban is, akik átfogó képet szeretnének kapni a magyarországi személynévadás történetéről.
*
Ajánljuk még:

Ősi neveink - aranykincseink. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Edvard Benes - Közép-Európa koncepciók és a valóság Gulyás László 3,900 Ft 3 510 Ft
Osho - Minden napra Osho 3,490 Ft 3 141 Ft
A honfoglalók műveltsége Sudár Balázs (szerk.) 3,499 Ft 3 150 Ft
Világnak Virága - Nyár Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Gyepű Czakó Gábor 2,690 Ft 2 421 Ft
Ébredjetek Titanic táncosai! Schuler László 4,990 Ft 4 491 Ft
Blue irományai Perjéssy Horváth Barnabás 3,000 Ft 2 700 Ft
Magyar élet Felvidéken 2,900 Ft 2 610 Ft
Kutyaszótár Rácz János 3,490 Ft 3 141 Ft
Magyar menóra Szunyogh Szabolcs 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^