Karácsony

Ötvös Nagy Ferenc - Ötvösművészet

Ötvösművészet

Ötvös Nagy Ferenc

A kezdetektől napjainkig

Könyv
Scolar kiadó, 2011
368 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789632442921
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Ötvös Nagy Ferenc - Ötvösművészet
Ötvös Nagy Ferenc - Zománcművészet
Ötvös Nagy Ferenc - Ötvösművészet
Ötvös Nagy Ferenc - Zománcművészet
Ötvös Nagy Ferenc - Ötvösművészet
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 7 125 Ft
ÖTVÖS NAGY FERENC szerző (Jászkisér, 1848. augusztus 26. -) ötvös - iparművész, etnográfus, muzeológus. A hazai és az európai ötvös - zománcművészet egyik kiemelkedő alakja. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, Szolnokon gépésztechnikusi oklevelet szerzett, majd Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázott. Az ötvösművészetről és az ötvösség díszítőanyagáról, a zománcról több tanulmánya, tudományos alaposságú szakkönyve jelent meg.
*
„Noha az ötvösművészetnek évszázadokon keresztül történelemformáló szerepe volt, nagyon kicsi a szakirodalma, és eddig összefoglaló szakmatörténeti munka sem készült. A felnövekvő nemzedék szinte semmit sem tud az ötvösművészetről, mert nem került be sem a szakközépiskolai, sem az egyetemi művészettörténet tananyagába. A művészeti képzésben az ötvösök, fémművesek nem sajátíthatják el a szakmájukat, és nem léphetnek a fejlődés útjára, ha a szakma történetét nem ismerik.

Az ötvösművészetben a személyes alkotás és tevékenység nemcsak a puszta egyéni képességek kifejlesztésével, azok kibontakoztatásával alakul ki, hanem a fennmaradt értékek megismerése által is. Ezzel az ötvösszakma-történettel a művészettörténeti oktatásban és az ötvösművészetért rajongó műértők táborában – remélhetőleg – sikerül a nagy űrt kitölteni.”
*
A kötet ismeretanyaga az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• AZ ÖTVÖSSÉG KIALAKULÁSA. (Díszítmények, ornamentikák; Rézkor - bronzkor; A vaskor; A kovácsművesség kialakulása; I. melléklet;)

• A NÉPVÁNDORLÁS KORÁNAK ÖTVÖSSÉGE. (A szkíták ötvössége, fémművessége; A kelták ötvössége, fémművessége; A germán törzsek ötvössége; Az avarok ötvössége; II. melléklet;)

• A MAGYAROK ÖTVÖSSÉGE: (III. melléklet;)

• AZ ÖTVÖSSÉG DÍSZÍTŐANYAGÁNAK KIALAKULÁSA:

• GÖRÖG ÉS ETRUSZK ÖTVÖSSÉG: (IV. melléklet;)

• A RÓMAI KOR ÖTVÖSSÉGE: (V. melléklet;)

• BIZÁNCI ÖTVÖSSÉG: (A bizánci rekeszzománc; VI. melléklet;)

• ROMÁN KORI ÖTVÖSSÉG: (VII. melléklet;)

• GÓTIKUS ÖTVÖSSÉG: (Gótikus ékszerek; Szakrális ötvöstárgyak; VIII. melléklet;)

• A RENESZÁNSZ ÖRÖKSÉGE: (Magyarországi reneszánsz ötvösség; Magyarországi ékszerek; IX. melléklet;)

• A BAROKK ÖTVÖSSÉG: (Magyarországi barokk ötvösség; X. melléklet;)

• A ROKOKÓ ÖTVÖSSÉG: (XI. melléklet;)

• A KLASSZICIZMUS ÖTVÖSSÉGE: (XII. melléklet;)

• EKLEKTIKUS ÖTVÖSSÉG: (XIII. melléklet;)

• SZECESSZIÓS ÖTVÖSSÉG: (Az art deco; XIV. melléklet;)

• A TECHNICISTA ÖTVÖSSÉG: (XV. melléklet;)

• A ZOMÁNC A XX. SZÁZAD ÖTVÖSMŰVÉSZETÉBEN: (XVI. melléklet;)

• IDŐRENDI TÁBLÁZAT - SZAKSZAVAK MUTATÓJA - SZÓMAGYARÁZAT.

*
Az „Ötvösművészet” című ezen kiadványt az ötvösművészettel a kezdetektől napjainkig, a fenti tartalom szerint ismerkedni akaró, a meglévő ismereteket jelentősen továbbfejleszteni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 7 125 Ft
A székelyek Jancsó Benedek 1,100 Ft 990 Ft
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - ANTIKVÁR Cseri Miklós - Filep István - Ujfalussy Béla 5,990 Ft 5 391 Ft
A magyar vallás alapjai Páll János 600 Ft 540 Ft
Gyilkosokkal szemtől szemben P. Gál Judit 3,390 Ft 3 051 Ft
Hősnő Bókay János 2,800 Ft 2 520 Ft
Az aktív időskor művészete Daniela Mari 2,990 Ft 2 691 Ft
Székely őstörténelmünk kérdései Jósa János 1,400 Ft 1 260 Ft
Murphy asszony ingatag Larry Matthews 1,490 Ft 1 341 Ft
Reformkori útirajzok 2,500 Ft 2 250 Ft
Vér tapad a kezünkhöz? Pawel Lisicki 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^