Filozófia

Moses Mendelssohn - Jeruzsálem - avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás

Jeruzsálem - avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás

Moses Mendelssohn

Könyv
Attraktor kiadó, 2010
130 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857643
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Moses Mendelssohn - Jeruzsálem - avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás
Moses Mendelssohn - Jeruzsálem - avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás
Moses Mendelssohn - Jeruzsálem - avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás
Moses Mendelssohn - Jeruzsálem - avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás
Moses Mendelssohn - Jeruzsálem - avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 160 Ft
MOSES MENDELSSOHN szerző (Dessau, 1729. - Berlin, 1786.) vallásos zsidó családból származott. A jeles XVIII. századi filozófus a zsidók európai asszimilációjának elméleti előkészítője.
*
Mendelssohnnak ez a legnevezetesebb vallásbölcseleti műve élete utolsó évtizedében, 1783-ban jelent meg. A Jerusalem... a maga korában nagy nemzetközi hatást gyakorolt. Legnagyobb mértékben a német felvilágosodás, a klasszika és a Hászkálá alakjaira halott: meghatározó jelentőségű volt a zsidó vallás képének, mibenlétének kirajzolásában Kantnál, Hegelnél, Fichténél és másoknál (Lavater, Herder, Hamann) is.

Mendelssohn magyarországi hatástörténete is jelentősnek mondható. A XIX. század elején lezajlott ismeretes Kant-vitában többen használták az ő érvanyagát a kanti ismeretelmélet és morálfilozófia ellenében. Részben ennek volt tulajdonítható, hogy vallásbölcseleti könyvét, a Jerusalem...-et nálunk is kiadták németül (1818-ban).

A műnek, amely vitairat volt, megvolt a maga többféle aktualitása: először is állást foglalt Mendelssohn az evangélikus vitatársai irányában a zsidó hit és a zsidó közösség főkérdéseiben, de apologetikus jellege is volt: a Hászkálá szellemében védte az askenázi közösség jogait a porosz állammal szemben. Ennek érdekében a kortárs racionalizmus érvanyagát is felhasználta (pl. Th. Hobbes és Rousseau felfogását a társadalmi szerződésről), éppúgy, mint előző írásaiban.

Ez a mű eszmetörténeti érték.

• Az első rész befejezése irodalmilag is egyenrangú a kortárs német literátorok szintjével: a görög sztoikus filozófia erkölcsiségét felidézve tömör és szép sorokban villantja fel a gondolataikat.

• A második rész előszava először a hívőkhöz fordul, majd a hatalomhoz, bizonyítván, hogy a tolerancia tisztelete régi és alapvető elv, amely adott történeti korban is csak a legnagyobb közboldogságot (Glückseligkeit) fogja szolgálni.

*
A „Jeruzsálem - Avagy a Vallási Hatalom és a Zsidó Vallás” című ezen kiadványt ez iránt az eszmetörténeti mű iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a zsidó hit és a zsidó közösség fő kérdéseit, filozofikus aspektusait ebből a kötetből mélyebb kontextusban is igénylik megismerni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 160 Ft
Beavatás - Óegyiptomi misztériumok Elisabeth Haich 3,990 Ft 3 591 Ft
1956 - Erőszak és emlékezet Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva 3,490 Ft 3 141 Ft
Kozmikus Csomagküldő Szolgálat Barbel Mohr 2,300 Ft 2 070 Ft
Örökségünk kötelez Pálinkás József 1,500 Ft 1 350 Ft
Omladozó téveszmék Nagy Ervin 2,800 Ft 2 520 Ft
Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek Szendrei László 3,600 Ft 3 240 Ft
Koppány - A Fény Harcosa Cey-bert Róbert Gyula 3,800 Ft 3 420 Ft
Honpolgárság és honvédelem Berzy József 1,500 Ft 1 350 Ft
Egy nemes hölgy hagyatéka Danielle Steel 2,399 Ft 2 160 Ft
Logika és érvelés Órigenész műveiben Somos Róbert 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^