Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Joseph Ratzinger - A názáreti Jézus II.

A názáreti Jézus II.

Joseph Ratzinger

Könyv
Szent István Társulat kiadó, 2011
ISBN 9789632772493
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 3 400 Ft
Megtakarítás: 7%
Online ár: 3 128 Ft
Nincs készleten
Leírás
Részlet a könyv első részének az előszavából:
„Minden bizonnyal nem kell külön mondanom, hogy ez a könyv semmiképpen sem tanítóhivatali aktus, hanem csupán „az Úr” arca. Így mindenki szabadon ellentmondhat nekem. Mindössze a rokonszenvnek azon megelőlegezését kérem az olvasóktól, amely nélkül nem létezik semmilyen megértés”!
(Joseph Ratzinger - XVI. Benedek)

A világszerte nagy sikert aratott könyv ezen második része nem okoz csalódást a folytatást régóta váró olvasóinknak.

A pápa ott folytatja Jézus életének elbeszélését, ahol teológusként abbahagyta: Jézus kínszenvedéséről, haláláról és feltámadásáról elmélkedve, Jézus nyomában járva az emberségét és az istenségét tárja elénk.

Arra is buzdítja könyvében a világ hatalmasait, hogy törekedjenek az igazság újra felfedezésére. Az ember korlátozott képességekkel rendelkezik: feltárta saját genetikai kódját, amely a teremtés csodálatos matematikai rendjében lehetővé teszi számára, hogy érzékelje Istent, de még nem fedezte fel igazi valóságát és valódi életcélját.

Ebben a könyvében erre a felfedezésre hív bennünket a Szentatya közérthetően, az első kötetnél is erőteljesebb és érdekfeszítőbb módon.
*
Názáreti Jézus élete a Jeruzsálembe történő bevonulástól a feltámadásáig az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• BEVONULÁS JERUZSÁLEMBE ÉS A TEMPLOM MEGTISZTULÁSA

• JÉZUS ESZKATOLOGIKUS BESZÉDE: (A templom pusztulása; A pogányok ideje; a prófécia és apokaliptika az eszkatologikus beszédben;)

• A LÁBMOSÁS: (Jézus órája; „Ti már tiszták vagytok”; Sacramentum és exemplum - ajándék és feladat: az „új parancs”; Az áruló titka; Két párbeszéd Péterrel; Lábmosás és bűnvallás;)

• JÉZUS FŐPAPI IMÁJA: (Az engesztelés napja a zsidóknál mint a főpapi ima biblikus háttere; Az ima négy fontos témája; „Az az örök élet”; „Szenteld meg őket az igazságban”; „Megismertetem velük nevedet”; „Hogy mindnyájan egy legyenek”;)

• AZ UTOLSÓ VACSORA: (Az utolsó vacsora időpontja; Az eucharisztia alapítása; Az alapítás szavainak teológiája; Az utolsó vacsorától a vasárnap reggeli eucharisztiáig;)

• GETSZEMÁNI: (Úton az olajfák hegyére; Jézus imája; Jézus akarata és az atya akarata; Jézus olajfák hegyi imádsága a zsidóknak írt levélben;)

• JÉZUS PERE: (Első találkozás a szinedriumban; Jézus a főtanács előtt, Jézus Pilátus előtt;)

• KERESZTRE FESZÍTÉS ÉS SÍRBA TÉTEL: (Bevezető meggondolások: a szenvedéstörténet eseményei sz írás szavának tükrében; Jézus a kereszten /Jézus első szava a kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik”, Jézus kigúnyolása, Jézus elhagyatottságában kiált, Jézus ruháinak kisorsolása, „Szomjazom”, asszonyok a kereszt alatt - Jézus anyja, Jézus meghal a kereszten, Jézus temetése/;)

• JÉZUS HALÁLA MINT KIENGESZTELŐDÉS (ENGESZTELÉS) ÉS ÜDVÖSSÉG;

• JÉZUS FELTÁMADT A HALÁLBÓL: (Mit jelent Jézus feltámadása? A feltámadásról tett tanúbizonyság két különböző típusa; A hitvallás hagyomány /Jézus halála, az üres sír kérdése, a harmadik nap, a tanúk/; Az elbeszélő hagyomány /Jézus Pálnak is megjelenik, Jézus megjelenései az evangéliumban/;

• ÖSSZEFOGLALÁS: JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK LÉNYEGE ÉS TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE.

*
„A NÁZÁRETI JÉZUS II.” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik lehetőleg az első kötetet már ismerik, és most nyomon kívánják követni Krisztus életét a jeruzsálemi bevonulástól a feltámadásig.
*
Ajánlott még:

A közép újrafelfedezése.
Isten és a világ.
Kanyarok után a pápai trónon.
Benedek Európája.
Életutam. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok