Filozófia

Balázs Zoltán - A jó vonzásában

A jó vonzásában

Balázs Zoltán

Könyv
Helikon kiadó, 2011
264 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632273020
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Balázs Zoltán - A jó vonzásában
Balázs Zoltán - A jó vonzásában
Balázs Zoltán - A jó vonzásában
Balázs Zoltán - A jó vonzásában
Balázs Zoltán - A jó vonzásában
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
BALÁZS ZOLTÁN szerző (Sopron, 1966. -) a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Publikációi a politikaelmélet, a politika és a morálfilozófia tárgykörében jelentek meg. Monográfiák, szerkesztett kötetek és több tucat szaktanulmány és közéleti publicisztika fűződik a nevéhez.
*
A magyar közéletben számtalan morális kérdés van napirenden, amelyek megválaszolásában a filozófia igen keveset segített. Ezen igyekszik valamit segíteni ez a kötet néhány téma körbejárásával:

• Mi az erkölcsi fejlődés?
• Mi a megbocsátás, a hűség, az emberi méltóság?
• Hogyan érthetjük a szabad akaratot?
• s végül, de talán elsősorban: mi az érték?

A magyar nyelvű bölcselet sajnos meglepően kevéssé érdeklődik az etika, a morálfilozófia iránt.

Balázs Zoltán ez alól üdítő kivétel. Remek stílusban, közérthetően megírt kötete bemutatja, hogy az etikai gondolkodás milyen sokféle területen hozhat eredményeket.
*
Gondolatai az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• „A VIHAR”. Az erkölcsi személyiség drámája. (Bevezetés, A szövegértelmezés típusai, Részkommentárok; Átfogó kommentárok; Az etikai olvasat;)

• A HŰSÉGRŐL: (Bevezetés; Személyes hűség; Eszmék, intézmények és hűség;)

• A MEGBOCSÁTÁS ÉS A MEGBÁNÁS: (A megbocsátás mint erény; A megbocsátás mint a megbántottság elvetése; A megbocsátás mint jellemértékelés; Az empátia és a szimpátia vezérelte megbocsátás; A megbocsátás mint egy kapcsolat helyreállítása, A megbocsátás mint egy kapcsolat (re)aktiválása;)

• EMBERI MÉLTÓSÁG: (Bevezetés; A méltóság minősége; Az emberi méltóság kantiánus fogalma; Az emberi értékesség vonásai; Az emberi értékesség mibenléte; Az emberi értékesség, méltóság jelentősége; Záró megfontolások;)

• A SZABAD AKARAT hierarchikus elmélete: (Az elmélet; Értelmezések; Akarat és akarás; A szabad akarat és a személy; Következtetések;)

• AZ ÉRTÉK ONTOLÓGIÁJA: (Bevezetés; az érték mint univerzálék; Értéknek, értékesnek lenni; Negatív értékek, negatív értékesség, összérték; Partikulárék, partikularitás, instanciáció; A partikularitás és az érték; Konklúzió;)

• Az erkölcsi tények ontológiai szerkezete és az erkölcsi érvelés: (Bevezetés; Hume példája; A szülőgyilkosság mint reláció ontológiai szerkezete; A szülő - gyermek viszony ontológiai szerkezete; Összefoglalás;)

• A szövegek korábbi megjelenési helyei;

*
„A Jó Vonzásában” című ezen kiadványt a biológiai ismeretek gyarapodása és a technikai lehetőségek szaporodása révén keletkező etikai problémák klasszikus módszerekkel történő minden nehézségek nélküli tárgyalása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akiknek ennek a kötetnek a megközelítési módja segítségével az ismeretek bővülése voltaképpen annyit jelent, hogy lehetőséget és kényszert kapnak a „jó” és az erkölcsi fölismerések mélyebb átgondolására.

Ehhez hatékony módszer az, amit a szerző a kötetben az erkölcsi tények ontológiai szerkezete feltárásának nevezett. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
Az emberélet szentsége Molnár V. József 4,500 Ft 4 050 Ft
Koszorúfonat Fábián Janka 3,999 Ft 3 600 Ft
Nem csak a szóból ért az ember Wacha Imre 1,490 Ft 1 341 Ft
Buddha a porszívóban - CD melléklettel Basa Ágnes - Dobos Andrea Beáta 2,950 Ft 2 655 Ft
Jeles napok Bozóki Antal 3,000 Ft 2 700 Ft
Diagnózisok Hankiss Elemér 3,999 Ft 3 600 Ft
Az Uránusz a horoszkópban Liz Greene 2,800 Ft 2 520 Ft
Tanmesék Apológusok Giulio Cesare Capaccio 1,990 Ft 1 791 Ft
A reinkarnáció és a karma törvénye Swami Pachadasi 1,700 Ft 1 530 Ft
Tűz és kard Simon Scarrow 3,499 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^