Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Filozófia

Bolberitz Pál - Relatív és abszolút

Relatív és abszolút

Bolberitz Pál

Válogatott teológiai és filozófiai írások

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2011
402 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789639862395
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bolberitz Pál - Relatív és abszolút
Bolberitz Pál - A megismerés és értelmezés filozófiája
Bolberitz Pál - A keresztény bölcselet alapjai
Bolberitz Pál - A hit kalandja
Bolberitz Pál - Relatív és abszolút
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
BOLBERITZ PÁL (Budapest, 1941. szeptember 15. -) filozófus, Széchenyi-díjas egyetemi tanár. A nemzetközi hírű, hazánkban is közismert és elismert katolikus pap több mint 30 éve professzora a Hittudományi Akadémiának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a Doktori Iskola témavezetője, az egyetem többször megválasztott dékánja volt.

Bolberitz professzor kutatásai elsősorban az etika területére vonatkoztathatók. Írásai azonban nem kizárólag morálteológiai indíttatásúak, párhuzamai és szemléltető példái gyakran ragadják meg a „köznapi morál” lényegi kérdéseit, s keresnek választ az emberi együttélés megoldandó feladataira.
*
A szerző 70. születésnapjára 2011-ben megjelent ezen válogatáskötet a gazdag életmű reprezentációja. A válogatott tanulmányok, interjúk, előadások olvasása során újra megbizonyosodhatunk arról, hogy Bolberitz Pál morálteológiai felfogása, hite és erkölcsi világképe messzemenően alkalmas arra, hogy méltóképp legyen jelen a szellemtudományok tárházában.

A kötet címe RELATÍV ÉS ABSZOLÚT, amely azt az általános szempontot kívánja érzékeltetni, ami az írások tartalmán - nyíltan vagy burkoltan - végigvonul. A RELATÍV e szövegek összefüggésében a közbeszédből ismeretes jelentést, vagyis a viszonylagosságot fejezi ki, míg az ABSZOLÚT a feltétlenséget, illetve a feltételektől való függetlenséget jelenti.
*
A válogatott teológiai és filozófiai írások az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

I. ELŐADÁSOK
• Kultúra és erkölcs;
• Szubjektív és objektív lelkiismeret?
• Kelet - Nyugat ellentéte és egysége Európában;
• A művészeti nevelés jobbá teszi az embert;
• Európa és a kereszténység;
• A teológiai erények filozófiai alapjai.

II. TANULMÁNYOK
• Múltból a jövőbe;
• Életünk: emmauszi út;
• Anyagi és szellemi értékrend;
• Ifjúságunk és az Egyház;
• Küldetésben;
• Igazságosság a társadalomban;
• A szorgalom - erény;
• Cél a növekedés;
• Karácsonyi ajándék;
• Harminc éve fejeződött be a II. Vatikáni Zsinat;
• Reményünk alapja;
• Örömünk oka;
• Hivatás vagy foglalkozás;
• A jó házasság;
• Jog és kötelesség;
• Eszméért vagy eszméből?
• Az élet értéke;
• Karizmák és karizma;
• Élet az élet után;
• Böjt és önmegtagadás;
• Nevelés és erkölcs;
• A vallás magánügy?
• Egyház és a szekták;
• Szabadság és béke;
• A vallásbölcselő Somogyi;
• Hit vagy tudás?
• A pap mint atya - az Atya évében;
• Család és erkölcs;
• Az ember mint személyes substantia;
• Tanatológia és eszkatológia;
• Világnézeti pluralizmus a posztkommunista Magyarországon;
• Az emberi kapcsolatok alapformái;
• Az egyház szociális tanításának lényege;
• Sors-megélés, gond-viselés a gyógyászatban;
• Kultúra és kereszténység;
• Cusanus, az egység filozófusa;
• A vallás és erkölcs viszonya;
• Az etika alapelvei;
• Isten létének igazolása a mai keresztény bölcselet tükrében;

III. INTERJÚK
• Szabadon kell a jót tenni!
• A tudomány mint a földi üdvösség ígérete;
• HÚSVÉTI beszélgetés DR. Bolberitz Pállal, a PPKE Hittudományi Karának professzorával;
• Az ember természeténél fogva vallásos lény;
• A NEMZET MEGTARTÓ EREJE;
• Szabadság nélkül nincs erkölcs, erkölcs nélkül nincs felelősség!

*
A „Relatív és Abszolút” című ezen kiadványt Dr. Bolberitz Pál könyveiből, tanulmányaiból, cikkeiből összeállított teológiai és filozófiai írások iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

A hit kalandja.
Hit és tudomány.
A keresztény bölcselet alapjai. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Európa alkonyi fényben Illik Péter 3,360 Ft 3 024 Ft
Erkölcs és civilizáció Horváth Balázs 6,900 Ft 6 210 Ft
Feszegetem a határainkat Stanczik Edina 3,990 Ft 3 591 Ft
Újra veled, Sydneyben Fejős Éva 3,699 Ft 3 330 Ft
Ferenc pápa gondolatai a családról Ferenc pápa 2,490 Ft 2 241 Ft
Sárkányok és sárkányölő hősök Róheim Géza 1,650 Ft 1 485 Ft
Eleven örökség Dr. Koháry Erzsébet (szerk.) 4,500 Ft 4 050 Ft
Mesetudomány és vallástörténet Honti János 1,450 Ft 1 305 Ft
Bhagavad Gíta Jenei Tamás 5,900 Ft 5 310 Ft
Erdély lángjai Bányai D. Ilona 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^