Történelem

Moldován Gergely - Magyarok, Románok

Magyarok, Románok

Moldován Gergely

Könyv
Attraktor kiadó, 2011
115 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857728
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Moldován Gergely - A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai
Moldován Gergely - Magyarok, Románok
Moldován Gergely - A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai
Moldován Gergely - Magyarok, Románok
Moldován Gergely - A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
MOLDOVÁN GERGELY a kötet szerzője (Szamosújvár, 1845 – Kolozsvár, 1930) etnográfus, irodalomtörténész. Kolozsvárott szerzett jogi végzettséget. Előbb ügyvéd, majd tanfelügyelő volt. 1886–1919 között a kolozsvári tudományegyetem román nyelv és irodalom tanszékének vezető tanára volt. A történelmi Magyarország román lakosságának néprajzi, elsősorban népköltészeti kutatásával foglalkozott.

Nagyszámú cikket és tanulmányt írt a román népi műveltségről és a román irodalomról. Fordítói tevékenysége is számottevő. A magyar–román kulturális közeledés első jelentős alakja volt. Politikailag a magyar királyság integritását támogatta, ezért – román származása ellenére – az erdélyi román irredenta mozgalom élesen támadta.
*
Ez a kötet az 1895/96-os kiadás teljes eredeti szövegét közli, az Attraktor Kiadó 2011-ben az egykori szóhasználaton és a mondatszerkesztésen sem változtatott. A hosszú évtizedek utáni megjelentetéssel nem kritikai kiadást kívánt közzétenni, hanem egy máig aktuálisnak vélt gondolatrendszert feltámasztani a tetszhalotti állapotából.

A kötet szerkezete:

• ELŐSZÓ;
• ROMÁNOK;
• MAGYAROK;
• ROMÁN - MAGYAR ÉRDEKEK;
• KIBONTAKOZÁS;
• A KIADÓ UTÓSZAVA.
*
Részlet „A ROMÁNOK” című fejezetből:
„Kijelentem, mi románok nem szeretjük és nem szerettük a magyart! Oly reális valóság ez, amit sem elmagyarázni, sem elpalástolni nem lehet. Vajon a jövőben szeretni fogjuk-e? Minden attól függ, lesz-e szüksége a magyarnak a mi szeretetünkre; igyekezni fog-e azt megnyerni, s a maga számára állandóan meg is tartani. Eddig nem volt s talán ma sincs; a jövő az Isten kezében van!

A mi füleinknek ez a szó „ungur” sajátosan hangzik. Jelentése: nem véred, nem vallásod, nem jóakaród, ellentéted erkölcsben, hitben, gondolkozásban, olyan valami, aminek a szelleméből semmit sem szabad átvenni, amellyel vegyülni vérfertőzés, bűn.

Az ungur szóból a román fül kiérezte a fenyegetést, a bajt, a hallatára szívébe nyilalt az átélt szenvedés, sok század szenvedése, amely ezer esztendőn át tartott...”

*
A „Magyarok - Románok” című ezen kiadványt egy román értelmiségi szemszögéből a XIX. század végén vizsgálva a magyar-román viszony iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik már ismerve a történelem további menetét, a vesztett világháborút és Trianon igazságtalanságát, megfelelően továbbgondolják a román szerző azon kitételeit, meglátásait, hogy (...) „legyen a második ezer évnek uralkodó eszméje a nemzetiségi kérdésben a bizalom és a szeretet, a nemzetiségi kérdés a román intelligenciánál jobbára kenyér és hús kérdés, a magyarnak nagy önmegtagadására van szüksége, amelyhez kérdés, hogy lesz-e hozzá ereje...”

Ezt a szerző nem tudja, de azt az egyet tudja, hogy:

„a jelenlegi szellem és állapot fenntartása (a XIX. század végi nemzetiségi kérdésben), ha ma még nem, de holnap, vagy azután katasztrófára vezet, amitől a magyar és a román elemet egyaránt óvja meg az Isten!” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági Nap Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
Háború Földi László 3,490 Ft 3 141 Ft
Gazdag szegények, szegény gazdagok Jókai Mór 4,500 Ft 4 050 Ft
Lélegezni a víz alatt Richard Rohr 2,450 Ft 2 205 Ft
Ferenc pápa gondolatai a családról Ferenc pápa 2,490 Ft 2 241 Ft
A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken Olchváry Ödön 3,900 Ft 3 510 Ft
A thai masszázs kézikönyve Maria Mercati 3,990 Ft 3 591 Ft
Mitől jó a házasság? Paul Hauck 2,500 Ft 2 250 Ft
Csütörtök Székely Mózes 2,300 Ft 2 070 Ft
A belső energia felébresztése Richard Ingner 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^