Történelem

Romsics Ignác - Magyarország a második világháborúban

Magyarország a második világháborúban

Romsics Ignác

Könyv
Kossuth kiadó, 2011
208 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789630967419
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Romsics Ignác - A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak
Romsics Ignác - Magyar rebellisek
Romsics Ignác - Magyarország története
Romsics Ignác - Bethlen István
Romsics Ignác - Múltról a mának
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 7 500 Ft
ROMSICS IGNÁC szerző (Homokmégy, 1951. március 30. -) Széchenyi-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A XX. századi magyar történelem neves kutatója.
*
Magyarország 1941. június 26-án, a Szovjetunió elleni támadáshoz csatlakozva kapcsolódott be a második világháborúba, és 1945 áprilisáig vett részt benne.

Ez a kötet ennek a vérzivataros négy esztendőnek a történetét mutatja be, annak előzményeivel és a fontosabb következményeivel együtt.

A szerkesztő és a szerzők arra törekedtek, hogy a történetkutatás legújabb eredményeit is felhasználva, ám ugyanakkor a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is tekintettel sokoldalúan és oldott formában mutassák be a kötet témáján belül történt eseményeket.

A tanulmányokhoz gazdag fotóanyag, valamint térképvázlatok, korabeli forrásszövegek, fogalommagyarázatok és a főszereplők életrajzai is társulnak.

*
Ennek megfelelően a „Magyarország a Második Világháborúban” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a második világháború történetével a történetkutatás legújabb eredményeit is felhasználó kötet forgatása során kívánnak ismerkedni, vagy további információkat szerezni a mű gazdag fotóanyaga, a térképvázlatok, a korabeli forrásszövegek, a fogalommagyarázatok és a főszereplők életrajzainak tanulmányozásával. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 7 500 Ft
Könyves sors - magyar sors Püski Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
A gonoszság gyökerei John Kekes 3,200 Ft 2 880 Ft
Új világ született 1918-1923 Schmidt Mária 2,700 Ft 2 430 Ft
Mythológiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban Kálmány Lajos 1,200 Ft 1 080 Ft
Tiltott égbolt Marton Endre 1,850 Ft 1 665 Ft
A középkor magyarországi könnyűlovassága B. Szabó János 3,600 Ft 3 240 Ft
A jó barátnő Verena Kast 2,500 Ft 2 250 Ft
Szárazajta Benkő Levente 4,500 Ft 4 050 Ft
A mantrák gyógyító ereje Ladányi Ákos szerk. 2,100 Ft 1 890 Ft
Kiáltvány az Értelemhez Kapu Váry Jutas 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^