Filozófia

Bakos Attila - Magyarország harmadik szemmel - kifutó példányok, csak a készlet erejéig!

Magyarország harmadik szemmel - kifutó példányok, csak a készlet erejéig!

Bakos Attila

Koppány evangéliuma - végleg elfogyott

Könyv
Danvantara kiadó, 2014
480 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639858145
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bakos Attila - Ég a Szívben
Bakos Attila - Csakra Pszichológia CD melléklettel
Bakos Attila - A Duna evangéliuma
Bakos Attila - Kőtörő Fű
Bakos Attila - Magyarország harmadik szemmel - kifutó példányok, csak a készlet erejéig!
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
„Aki megvalósítja a szíve barlangjába zárt roppant teret, az eléri mindazt, amire vágyott és kapcsolatba kerül a Ragyogó Végtelenséggel”.
(Taittiríja Upanisád 2.1.)
*
Részlet a kötet ELŐSZAVÁBÓL:
• Vajon milyen műveltség és hagyomány utolsó képviselője volt Koppány vezér, - a Vérszerződés rendelése szerint Géza fejedelem jogos és törvényes örököse?

• Kinek az igazsága győzte le és bélyegezte meg máig ható módon a magyar népet?

• Mi az oka ennek az ezeréves magyar Golgotának?

Rekonstruálható az az évezredeken átívelő, Nimrud ősatyánktól induló külső és belső Fény-vallás; ami őseinket lélekben és testben meg és összetartotta. A „Duna Evangéliuma” és a „Kőtörő Fű” című könyvek után, most benső utazásra invitáljuk a kedves olvasót. Keressük és találjuk meg együtt a szívünkben a választ, mit jelent lélekben magyarnak lenni...

Kívülről nézve logikátlan árulások, tragédiák sora a magyar történelem. De ne higgyük, hogy a rablók elégedettek vagy megtalálták, amit kerestek! Miként is találhatták volna meg, hiszen az igazi érték belül van. Nyugtalanul, háborgó szívvel ülnek elpusztított országainkban, félnek, mert nélkülünk már semmi nem olyan.

Trianon szörnyszülött országainak képtelen élete megkívánhatatlan. Ami nemrég még a rablók számára az utolsó Magyar Birodalmat irigy sóvárgás tárgyává tette, az a harmóniateremtő magyar lélek szervezőerején és munkáján alapult. Minden elhódított magyar föld ideges, elcsúnyult, maga a szervezhetetlen zűrzavar, a gőggel és dühvel álcázott lelkiismeret furdalás. Mert ami kívül mutatkozik, az csupán olyan lehet, mint a belső, vagyis a tudat.

Megbocsátunk nékik, mert kilencven év tényleg elég volt ahhoz, hogy rájöjjünk; nem tudják mit cselekesznek. De, nem azon az áron, hogy föladjuk, elfelejtsük Istentől rendelt magyarságunkat, ami sérthetetlen, transzcendens természetű és legfőképpen bennünk magunkban van”.
*
A kötet TARTALMA:

ELSŐ RÉSZ
• A MODERN VILÁG „IZMUSAI” : (A modern világ „izmusai”; Az anyagi világ nem a „lehetséges világok legjobbika”; Vallásos hipotézis, ateista realitás? Nincs semmi más? Koppány Evangéliuma és az idegen utak; A Teremtő dogmájától a Véletlen mutációk „Istenéig”; Marx, Nietzsche és Darwin; A darwinizmus a modern szorongók és rettegők kultúrája; Küzdelem a Fény és Sötétség erői előtt - A világegyetem örök történelme; A Fény etikája morál teológiák helyett;)

MÁSODIK RÉSZ
JÉZUS AVATAR a Krisztus tudatosság inkarnációja: (A Biblia tanításának célja és eredete; Miként vált a Pártus Jézus áldozati báránnyá? A messiás koncepciók szüntelen változása; A fizikai test föltámadásának erőltetett képtelensége, Új-Jeruzsálem, az Amerikai Egyesült Államok tényleges vallása; Jézus igazi származása: Túl az erőltetett zsidó eredeten és a történelmi Krisztus létezésének nyugati megkérdőjelezésén; Hol volt Jézus Hazája? Jézus kapcsolata a nőkkel, Jézus a Fény fia; Mennyire hiteles Josephus Flavius? A turini lepel titkai; Jézus a keleti mester; Jézus életének ismeretlen évei; Jézus a lelki-szellemi élet kenyere; Jézus elutasítja Jehovát, a farizeusok istenét; Jehova álarc nélkül - Valóban zsidók-e a modern zsidók?)

HARMADIK RÉSZ
AZ ÓSZÖVETSÉG SZEMÚRI (SUMER) eredete: (Az elsődleges Sumer - Akkád istenségek és az Ószövetség sumer eredete; Hagyomány az ősi Szemúrban; Isten neve; Fényúr országai és istenségei; An (sumer) - Anu (akkád), az ősi magyar VAN Isten; Enki, Enlil; Bálúr/Bélúr - Marduk; Utu - Samos napisten, Nergal; Anshar - Asur (Ősúr); Gilgames (Golgota-más) király temetése; Tammiz, Dumuzi, Ningishzida és Jézus Krisztus; Ádám és Éva a sumer hagyományban és a Gilgames eposzban; Arany borjú - Jahve vallásának és nevének eredete; Jahve nevének eredete és Káldeai Úr város magyar nevei; Az Exodusban említett hely Baal - zephon...

NEGYEDIK RÉSZ
AZ ÚJSZÖVETSÉG EGYIPTOMI EREDETE: (Az Ízisz, Hórusz - Szűz Mária, Jézus párhuzam; Saul rabbi, az új vallást megalapító Pál apostol; Egyiptomi Thot a sumer Enki istenség fia, a megvilágosodás adománya; Egyiptom titkos bölcsessége - Thot fiainak megvilágosodási gyakorlata;)

ÖTÖDIK RÉSZ
A FÉNYVALLÁS - KOPPÁNY néma evangéliuma: (Kelet és Nyugat összeütközése Koppány és I. István király konfliktusában; Mani tanítványi lánca - a keleti örökség Pártus-hun fényvallása; A zsidó-keresztény gyalázkodás és a Napkelet dicső Nimrud hagyománya; A külső Fényvallás szimbólumrendszere és a benső megvilágosodás párhuzama; Megvilágosodás - misztikus élmény - a Fény vallásában; Az egyiptomi filozófiával párhuzamos jóga filozófia Indiában, az Egyiptomi halottas könyv és a Purusa Sukta, Az egyiptomi csakra rendszer;)

*
A „Magyarország Harmadik Szemmel” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a szerzővel tartanak gondolatban a belső utazáson és keresni, majd együtt meg is akarják találni a szívükben a választ, hogy mit jelent magyarnak lenni?! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
A magyar ősi hitvilág Solymossy Sándor 2,750 Ft 2 475 Ft
A kommunista provokáció diadala Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Nemzeti történelemkönyv Gerő András 2,900 Ft 2 610 Ft
A csodálatos újszülött Marshall H. Klaus - Phyllis H. Klaus 2,490 Ft 2 241 Ft
A mágia története Eliphas Lévi 4,300 Ft 3 870 Ft
A Huszonöttornyú vár meséi 2,990 Ft 2 691 Ft
Bízz az életben! Louise L. Hay 4,990 Ft 4 491 Ft
A Duna evangéliuma Bakos Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Mindörökké, Erdély Szervátiusz Tibor 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyar hittel - idézőkönyv Balogh Ildikó 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^