Történelem

Helméczy Mátyás - Fél évszázad eltitkolt történelme

Fél évszázad eltitkolt történelme

Helméczy Mátyás

Szabadságküzdelem 1939-1989

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2011
280 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789630823784
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Helméczy Mátyás - Sorsregény
Helméczy Mátyás - Fél évszázad eltitkolt történelme
Helméczy Mátyás - Hiteles történelem bélyegeken és pénzeken
Helméczy Mátyás - Újraírt történelem 1900-1950
Helméczy Mátyás - Hazugság és valóság
Könyv 34% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 2 400 Ft
Akciós bolti ár: 1 600 Ft
Minden nép joga, hogy hazája történelmét valósághűen megismerje, s a világ elé tárja a sikereit, szenvedéseit, hogy mit tett az emberiségért! Ez a könyv ezt segíti elő.

A „Fél évszázad eltitkolt történelme” című könyv az Országtörténet valósághűen sorozat 4. kötete, az „Újraírt történelem” című könyv ennek a folytatása. Bemutatja, hogy rövid időre hogyan létezett egy etnikai Magyarország, mint középhatalom. Hogyan semmisítették meg ezt a győztes nagyhatalmak a háború után, s milyen eltitkolt szabadságküzdelmet vívott hazánk a XX. század második felében.

A kiadvány hazánknak a II. világháború kezdetétől a rendszerváltásig tartó időszakát mutatja be. Ezt az időszakot mint a magyar nemzetnek a fél évszázados - az ötéves hitleri és a negyvenöt éves szovjet megszállás ellen folytatott - függetlenségi harcát ismerteti.

Részletek a szerző bevezető gondolataiból:
„Mindkét megszálló hatalom ránk akarta erőszakolni a politikai rendszerét, ideológiáját, hogy minél hatékonyabban kirabolhassa az országunkat...

A szovjet katonai jelenlét hosszabb ideig tartott, a hatása is mélyebb és szerteágazóbb volt. A ránk erőszakolt szovjet rendszer és a marxista eszmerendszer a napjaink része lett. Moszkva vezetői és magyar követőik megpróbálták átírni és bemocskolni nemzeti történelmünket is. Úgy vélték, így elhomályosíthatják a hazaszeretetet a szívünkben, és könnyebben szolganéppé tehetnek bennünket. Ezekkel a törekvésekkel és „eredményeik” bemutatásával a történetírásunk alig foglalkozott.

A könyvem változtat ezen! Feltárul benne történelmünk sok titka, egy szabadságért küzdő nép csak részben ismert hősi harca. Ön mint olvasó meglepődik majd, hogy az eddig hallottaknál vagy olvasottaknál mennyivel másabb és szebb az eltitkolt tények megismerése után hazánk, népünk történelme!...

Munkám mottójául Petőfi Sándor sorait választottam:
„Mit rákentek a századok,
lemossuk a gyalázatot.”...
*
A kötet TARTALMA:

• BEVEZETŐ RÉSZEK

• I. RÉSZ: MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1938-1944-ig: (Csonka Magyarországból Etnikai Magyarország; Kényszerű részvételünk a háborúban /1941-1944/; Magyarország német megszállása;)

• II. RÉSZ: ÁTSODRÓDÁSUNK Európából Kelet-Európába: (Egy ország, két állam; Rendszerváltás vagy rendszermegmaradás? Egy nehéz év: a Magyar Köztársaság első éve; A Trianonnál is rosszabb párizsi béke; Az átmeneti időszak vége: a fordulat éve;)

• III. RÉSZ: 1949-1953 A Rákosi korszak: SZTÁLINIZMUS hazánkban: (Hazánk geopolitikai helyzetének megváltozása az 1950-es évek elején; Politikai rendszerváltás, a pártállam létrejötte; Rendszerváltás a gazdaságban - de kinek az érdekében? Kísérlet a közgondolkodás átalakítására; A terror és a félelem országa;)

• IV. RÉSZ: 1953-1956 DESZTÁLINIZÁCIÓ és szabadságharc: (Nagy Imre miniszterelnöksége és reformjai; A Nagy Imre - Rákosi párharc; 1956. I. a győztes forradalom hete; 1956 II. a demokratikus Magyarország újraéledésének hete; 1956. III. a második szovjet megszállás véres hete;)

• V. RÉSZ: 1959-1964 A HRUSCSOV-KÁDÁR korszak: (Kádár hatalomra kerülése és kényszerdiktatúrája; Kádár ráver Rákosira! A mezőgazdaság sikeres kollektivizálása, Olvadás és új szocialista út keresése;)

• VI. RÉSZ: 1964-1982 A BREZSNYEV-KÁDÁR korszak: (Szelídülő pártállam: kettőspolitika; Kihátrálgatásunk a szocialista gazdaságból; Ahol már félig szabadok vagyunk: a gondolkodás világa; Életszínvonal-váltás és eladósodás,)

• VII. RÉSZ: 1980-1989 A KÁDÁR-GORBACSOV korszak. (Kihátrálgatásunk a szovjet tömbből; Kádár és a Kádár-rendszer bukása; Szabadságküzdelmünk győzelme;)

• ÖSSZEGZÉS - ZÁRÓ RÉSZEK.

*
A „Fél Évszázad Eltitkolt Történelme” című ezen kiadványt az 1939-től 1989-ig tartó magyar szabadságküzdelem, az újszerűen és újraírtan bemutató történelem iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik remélhetőleg már ismerik az előzőekben nagy sikert aratott „Újraírt történelem” című kötetet, amelynek ez a könyv a folytatása... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 34% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 2 400 Ft
Akciós bolti ár: 1 600 Ft
Önindító Brian Klemmer 1,450 Ft 1 305 Ft
Kádár János HANGOSKÖNYV MP3 2CD Moldova György 4,500 Ft 4 050 Ft
Megtorlások a sztálini Szovjetunióban Gereben Ágnes 3,360 Ft 3 024 Ft
NGO - Titkos akták F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
A szabadkőművesség titkai Aczél Gáspár 2,650 Ft 2 385 Ft
Értelmes szenvedés a boldogság Szendi Gábor 3,490 Ft 3 141 Ft
Házasságom története Melanie Gideon 2,990 Ft 2 691 Ft
A kifosztott ország ANTIKVÁR Franka Tibor 3,990 Ft 3 591 Ft
A legboldogbabb békeévek 1867-1914 Nemere István 1,400 Ft 1 260 Ft
Ki volt Károlyi Mihály? Hajdu Tibor 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^