Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Történelem

Gyarmati György - A Rákosi-korszak

A Rákosi-korszak

Gyarmati György

Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956

Könyv
Rubicon kiadó, 2013
258 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639839090
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gyarmati György - Taposómalom taposóaknákkal
Gyarmati György - A Rákosi-korszak
Gyarmati György - Trójai faló a belügyminisztériumban
Gyarmati György - Taposómalom taposóaknákkal
Gyarmati György - A Rákosi-korszak
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
GYARMATI GYÖRGY szerző (1951. 03. 22. -) történelem- földrajz szakos tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, oktatási területe Magyarország története a második világháború után: a Rákosi- és a Kádár-korszak.
Kutatási területe Magyarország politika- és társadalomtörténete a 20. század második felében.
*
Rákosi Mátyás a sztálinizmus első számú építőmestere volt a szovjet protektorátussá vált Magyarországon. Noha a regnálása harmadannyi ideig sem tartott, mint Sztáliné, terroruralma modern kori tatárjárást jelentett a korabeli magyar társadalom számára.

A szerző sorra veszi a diktatúra évtizedében elszenvedett gazdasági és társadalmi veszteségeket, amelyek „harmadik Trianonként” nehezedtek az országra. A kötet lapjain megelevenedik az egymásra torlódott fordulatok időszaka, a kommunista pártegyeduralom kiépítése, a hidegháborús hisztéria, a terrorgépezet működése, a mezőgazdaság kollektivizálása, s a társadalmat ért számtalan trauma mellett az ország irányítását jellemző káosz.

S végül elérkezünk 1956-hoz, amikorra már nem csupán a társadalom szembenállása vált nyilvánvalóvá a rendszerrel, de még legközvetlenebb elvtársai is szembefordultak Rákosival és az általa megszemélyesített uralommal.

Gyarmati György kötete az első sok szempontú összefoglaló a magyar történelem egy elfeledett korszakáról közérthetően, számos korabeli forrással és képpel elevenítve meg a mai olvasó számára szinte már elképzelhetetlen korszakot.

A könyv az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Rubicon közös kiadásában jelent meg 2011-ben.
*
A Rákosi-korszak az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• I. FORDULATOK ÉVTIZEDE EGY SZOVJET PROTEKTORÁTUSBAN: (1. A hagyományos európai hatalmi egyensúly globalizálódása a hidegháborúban; 2. Fordulatok évtizede egy fordulatokkal teli évszázadban;)

• II. PRESZTALINIZÁLÁS, 1945 - 1947: II/A. Az államiság újjászervezése, 1945: (3. Előzmények, a sokfelé szakadt ország; 4. az Ideiglenes Nemzeti Kormány Debrecenben; 5. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Budapesten;)

• II/B. A HATALMI DUALIZMUS IDŐSZAKA, 1946-1947: (6. Hatalmi rivalizálás a koalíción belül; 7. Társadalmi vágyálom, a konszolidált nyomor; 8. Béke előkészítés és békeszerződés; 9. A többséget szerzett gyűjtőpárt felmorzsolása; 10. Többszörösen elcsalt választások;)

• III. SZTALINIZÁLÁS, 1948-1952, III/A. A párturalom intézményesítése, 1948-1950: (11. Kommunista „balra át” a külpolitikában és a gazdaságban; 12. Kommunista „balra át” a belpolitikában; 13. Új népfront, új választás, új alkotmány, új iskola; 14. A hidegháború regionális honosítása, a Rajk. /Tito-/ per; 15. A pártegyeduralom kiépítésének záróakkordja, a tanácsrendszer;)

• III/B. AZ ORSZÁGOS KÁOSZT JELENTŐ TERRORURALOM, 1951-1952: (16. A hidegháborús hisztéria második fázisa, a magyar hadikommunizmus; 17. A mezőgazdaság kollektivizálása, propagandagyőzelem és éhező ország; 18 A diktatúra strukturális ellentmondásainak jelentkezése; 19. Az országkormányzás kiteljesedő káosza;)

• IV. KÖZTES MÉRLEGKÉSZÍTÉS SZTÁLIN HALÁLA KÖRNYÉKÉN. (20. Osztályharcos kultúrpolitika; 21. Frusztrált /inter/ nacionalizmus; 22. A terror gépezete és áldozatai; 23. Kettős hadigazdasági túlterhelés és rejtőzködő traszformációs veszteség; 24. A vezérkultusz és a személyi kultusz labirintusa;)

• V. DE- ÉS RESZTALINIZÁLÁS, 1953-1956: (25. Nagy Imre desztalinizáló „új szakasza” és Rákosi Mátyás „orosz rulett” politikája; 26. A határozathozók határozatlansága és Nagy Imre Pürrhoszi győzelme; 27. Rákosi resztalinizáló kísérlete és a párthasadás nyilvánvalóvá válása; 28. Az SZKP. XX. Kongresszusa és a magyar politikai játéktér fragmentálódása 1956 első felében;)

• VI. FORRÓ ŐSZ A HIDEGHÁBORÚBAN, A MAGYAR FORRADALOM, 1956: (29. Literátorok és diákok reformtörekvései; 30. A szabadságharcra kényszerült ország; 31. „Ha kivonulnánk Magyarországról, ezt gyengeségünknek fognák fel”;)

• VII. A RÁKOSI KORSZAK „UTÓÉLETE”: (32. A Rákosi-korszak másképp szemlézésének összegzése; 33. A korszak késleltetett múlttá válásának historiográfiája; 34. Zárszó és kitekintés;)

*
„A RÁKOSI KORSZAK” című ezen kiadványt az 1945-től 1956-ig terjedő időszak, Magyarországon a rendszerváltó fordulatok évtizede iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Magyarország 1851-ben Brace, Charles Loring 3,600 Ft 3 240 Ft
Megmaradásunk alkotmánya Tóth Zoltán József 2,750 Ft 2 475 Ft
Politizáló szabadkőművesség - keménytáblás Raffay Ernő 4,990 Ft 4 491 Ft
Csodálatos Júlia DVD Szabó István 2,990 Ft 2 691 Ft
Minden verse (puha) Wass Albert 2,300 Ft 2 070 Ft
Irgalom atyja, ne hagyj el! Pozsonyi Ádám 2,700 Ft 2 430 Ft
Sztálin ANTIVÁR Béládi László - Krausz Tamás 2,990 Ft 2 691 Ft
Titkok - képek - nyolcvanas évek Müller Rolf 3,600 Ft 3 240 Ft
Vitézi Rend Tisza-Beői Hellebronth Kálmán 11,900 Ft 10 710 Ft
Életmódváltás a gyakorlatban - CD melléklettel Gézsi Andrásné 3,480 Ft 3 132 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^