Karácsony

Schmidt Henrik - Tisza István boldog évei

Tisza István boldog évei

Schmidt Henrik

Reprint kiadás, készült 2011-ben gróf Tisza István születésének 150. évfordulójára a Tisza István Emlékév keretében

Könyv
2011
137 oldal, Puha kötésű ragasztott C6 méret
ISBN 9789630825061
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Schmidt Henrik - Tisza István boldog évei
Schmidt Henrik - Tisza István boldog évei
Schmidt Henrik - Tisza István boldog évei
Schmidt Henrik - Tisza István boldog évei
Schmidt Henrik - Tisza István boldog évei
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 490 Ft
Internetes ár: 1 341 Ft
Szegedi és borosjenői gróf TISZA ISTVÁN, teljes nevén: Tisza István Imre Lajos Pál (Pest, 1861. április 22. – Budapest, Herminamező, 1918. október 31.) politikus, miniszterelnök, az MTA tagja. A nevéhez kapcsolódó két legismertebb esemény az Osztrák–Magyar Monarchia háborúba lépése a második miniszterelnöksége idején, s az ellene elkövetett gyilkosság az őszirózsás forradalom napján, 1918. október 31-én.

Politikusként az osztrák-magyar dualista rendszer (a monarchia) fenntartásának híve, s az akkoriban elterjedt „liberális-konzervatív konszenzus” képviselője volt...
*
A reprint kiadásban, a gróf Tisza István születésének 150. évfordulójára, a Tisza István Emlékév keretében 2011-ben megjelentetett ezen 1923-as mű, - a gróf Tisza Istvánról megjelent szakmai kiadványok mellett - hiánypótló szerepet tölt be.

Schmidt Henrik egyetemi tanár, a könyv írója 1901-ben került Gesztre, mint gróf Tisza István fiának házi tanítója. Hat évig élt együtt a Tisza családdal.

A szemtanú hitelességével rajzolta meg Tisza István alakját. Erről a kötetben így ír:

„A sors megérdemeletlen kegyéből töltöttem hosszabb időt Tisza István közvetlen közelében, mint fiának nevelője. Más forrásból nem merítek, mint saját tapasztalataimból.

Senkivel sem polemizálok. A valóságon nem változtatok. Tisza nagyobb ember volt, hogysem bátor szava vagy tette szépítésre szorulna. De az ő igazságszeretete is hűséget követel tőlem. Szavainak idézésénél betű szerinti pontosságra törekedtem. Tinódival mondhatom, hogy „az mit írtam, igazat írtam.”

A könyv lapjain életre kel a jobbsorsra érdemes Tisza kastély, megismerjük a hétköznapi Tiszát, családjának hajdani életét, a gazdálkodó embert, az úrlovast, a vadászt. Tisza István magánéleti portréja egy valóságos képet mutat, megőrizve emberi méltóságát, lényének varázsát.

A könyv egyben bemutatja a hajdani grófi életet, és az olvasó betekinthet egy mára már régen elfeledett világba.
*
A reprint kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Célkitűzés;
• Az út Gesztre;
• A geszti otthon;
• A ház népe. Tisza Kálmán. Tisza Kálmánné;
• Tisza István ifjúsága, nevelése;
• Geszti hétköznapok;
• A vasárnap;
• Ősz, agarászat, Zsuk;
• Karácsony. Gyermekek közt. Bethlen Etelka;
• Tisza István családja;
• Gazdálkodás;
• Tisza és a szocializmus;
• Tisza liberalizmusa;
• Kulturális tevékenység. A debreceni egyetem;
• Honvédelem, nemzetiségi kérdés, küzdelem Béccsel nemzeti engedményekért, Rákóczi hamvainak hazaszállítása;
• Küzdelem a parlamenti hierarchia ellen. Az ellenzék győzelme a választásokon. Az udvar Budapesten;
• A darabontkorszak. A koalíció. Tisza passzivitása;
• Tisza főbb jellemvonásai;
• Tisza humora, alteregója, a magyar parasztsághoz való viszonya;
• Befejezés;
JEGYZETEK.

*
A „Tisza István Boldog Évei” című ezen 2011-ben az 1923-as reprint kiadványt Tisza István és családja, hajdani élete, a grófi élet és egy mára már rég elfeledett világ iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 490 Ft
Internetes ár: 1 341 Ft
Bánom is én... Szobotka Tibor 3,990 Ft 3 591 Ft
Indiai közmondások Balogh Dániel szerk. 2,900 Ft 2 610 Ft
A bolsevik banzáj Bálint László 2,550 Ft 2 295 Ft
Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola 3,490 Ft 3 141 Ft
A fejedelmek kormányzásáról Aquinói Szent Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
Kossuth emlékkönyv Kossuth Lajos 3,680 Ft 3 312 Ft
A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig Simon Zsuzsanna 3,500 Ft 3 150 Ft
Az angyalos ház Fábián Janka 3,499 Ft 3 150 Ft
Ady Endre és a Nyugat - keménytáblás Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^