Irodalom

 - Hermányi Dienes József jegyzetkönyve

Hermányi Dienes József jegyzetkönyve

Könyv
Attraktor kiadó, 2011
122 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857902
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
HERMÁNYI DIENES JÓZSEF (Olasztelek, 1699. szeptember 26. - Nagyenyed, 1763. április 12.) református lelkész.

Apja Székelyföldön volt református prédikátor, így a műveltség alapjait már a szülői házban megszerezte. 1711-től a székelyudvarhelyi kollégiumban, 1718-tól a nagyenyedi főiskolán tanult. Miután több éven át főúri családoknál nevelősködött, 1728-ban Torockószentgyörgyön lett pap, majd 1735-től haláláig Nagyenyeden szolgált.

Írásai jórészt kéziratban maradtak; a halálakor még 158 kötetből álló irodalmi, teológiai, történeti feljegyzései, prédikációi, tanulmányai, német és francia fordításai többségükben elkallódtak. Részletek maradtak fenn önéletírásából, és ismert az erdélyi püspökök életéről szóló műve. Fő műve: A nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó hol kacagó Demokritus.
*
A régi magyar irodalom nem bővelkedik írói-költői szövegekben: mindig különleges esemény egy-egy új szöveg, mű fölbukkanása.

Hermányi Dienes József autográf jegyzetkönyvét 2003 őszén találták meg egy Debrecenben vásárolt hagyatékban.

Az ezen kiadás szerinti jegyzetkönyvben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• ELŐSZÓ;
• HERMÁNYI DÉNES JÓZSEF JEGYZETKÖNYVE; Édes Posteritásim, ha kik lésztek!
• PÜSPÖKÖK ÉLETE;
• A' N(AGY) ENYEDI V(ENERABILIS) TRACTUS' Leg-régibb protocolumából. 1752-ben;
• FELJEGYZÉSEK A SZÁSZ EGYHÁZRÓL;
• JEGYZETEK;
• NÉVMUTATÓ;
• HELYNÉVMUTATÓ;

„Kötetünk ... talán élményt is nyújt a 21. század olvasóinak, megmutatva, hogy a szövegek írása óta eltelt két és félszáz év csak nyelvtörténeti értelemben hozott változást, „embertörténeti” értelemben nem: e lapokon eleink ugyanúgy küzdenek, veszekednek, vitatkoznak, szeretnek és gyűlölnek, mint mi, kései utódok. Mások úgy írhatják le őket, mint angyalokat; én úgy, mint embereket - tűzte ki célul Hermányi Dienes József.

Elérte a célt: emberként állnak előttünk a régmúlt idők szereplői.”
(S. Sárdi Margit)

*
A „Hermányi Dienes József Jegyzetkönyve” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a polgári szemlélettel, éles erkölcsi kritikával készült pillanatfelvételei iránt érdeklődnek, amelyek széles körképet adnak kora erdélyi társadalmáról, egyben értékes genealógiai, művelődés-, mentalitás- és eszmetörténeti források is. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A kikelet fia Utassy József 4,990 Ft 4 491 Ft
Hermányi Dienes József jegyzetkönyve 2,400 Ft 2 160 Ft
Youcat - Gyónás Megújulás 980 Ft 882 Ft
A Kabbala titkos bölcsessége J.F.C. Fuller 2,500 Ft 2 250 Ft
Éld meg isteniséged Adamus Saint-Germain 2,625 Ft 2 363 Ft
Akaratunk gyógyereje Eszterhai Katalin 5,999 Ft 5 400 Ft
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Pálffy István 1,500 Ft 1 350 Ft
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép Kozsdi Tamás 6,500 Ft 5 850 Ft
Magyarországi népszokások Réső Ensel Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Meditációk Szepes Mária 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^