Úti,ízek,térkép

Jakabb Oszkár - Madárnévkalauz

Madárnévkalauz

Jakabb Oszkár

A Kárpát-medence madarainak névkalauza

Könyv
Tinta kiadó, 2012
209 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Jakabb Oszkár - Madárnévkalauz - Második átdolgozott, javított és bővített változat
Jakabb Oszkár - Madárnévkalauz
Jakabb Oszkár - Madárnévkalauz - Második átdolgozott, javított és bővített változat
Jakabb Oszkár - Madárnévkalauz
Jakabb Oszkár - Madárnévkalauz - Második átdolgozott, javított és bővített változat
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
• Mit jelentenek, mire utalnak, miről árulkodnak az egyes madárnevek?
• A madarak milyen bélyegeik, szokásaik, tulajdonságaik alapján kaphatták a nevüket?

Ezekre a kérdésekre ad választ a Madárnévkalauz a több mint 400 névcikkében. A kötet teljes körűen bemutatja a Kárpát-medence madárfaunájának névkincsét.

A névcikkek élén a madárfaj latin neve áll, ezt követi annak magyar, majd angol neve. A szerző nemcsak megadja e nevek jelentését, hanem részletesen elemzi az eredetüket is. Többek között megtudhatjuk, hogy a kék cinege latin (Parus caeruleus) és angol (Blue Tit) neve azonos értelmű a magyarral.

A nevek jelentésének fejtegetése sok érdekességre rávilágít: az ezüstsirály (Larus argentatus) például angolul Herring Gull, vagyis lefordítva heringsirály, ami a magyar szakirodalomban egy másik fajt jelöl.

Számos név hangutánzó eredetű, így a nagy lilik is a madár lilik-lilik-szerű magas, csengő szaváról kapta a nevét. A névadásban sokszor megemlékeznek a faj első megfigyelőjéről, vagy az első leírt példány származási helyéről: a szikipacsirta Calandrella brachydactyla hungarica alfaját például Horváth írta le először, és elsősorban a Hortobágyon költ.

A névcikkek további részében a madár népies neveivel ismerkedhetünk meg: a fehér gólya például onnan kapta emeletes veréb nevét, hogy a kéményre rakott nagy fészke oldalában előszeretettel fészkelnek a verebek. Az apró betűs részek további izgalmas információkkal szolgálnak. A mezei pacsirta leírásánál például Dobos C. József szakácskönyvéből olvashatunk részletet, noha a híres szakács is megjegyzi, milyen kárt okoz a természetben ennek a madárnak a túlzott vadászása.

Jakabb Oszkár sorai közül is minduntalan kicseng a madárvilág féltése, a fajok pusztulása felett érzett aggodalom.

A Madárnévkalauz-ban az egyes fajok nem ábécérendben követik egymást, hanem a 72 családot a jelenleg elfogadott, Voous-féle névjegyzék rendszertani sorrendjében ismerteti a szerző. A családnevek, illetve a fajok latin, angol és magyar nevei azonban könnyedén visszakereshetők a kötet végén található négyféle mutatóból.

A függelékben a Kárpát-medencében található madarakhoz fűződő néprajzi, hitvilágbeli kapcsolatokat foglalja össze a szerző.

A könyv a sokféle érdekesség felvillantása révén nemcsak az ornitológusok és a madárbarátok számára lebilincselő olvasmány, hanem a nevek eredetét kutató, madárszerető ember is találhat benne kedvére valót.

*
A „Madárnévkalauz” című ezen kiadványt a Kárpát-medence madarainak névkalauza iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, nemcsak az ornitológusoknak, hanem mindazoknak, akik Jakabb Oszkár több évtizedes kutatásai eredményének összegzését tartalmazó ezen kötetéből szeretnének a madarakkal, a latin, a magyar, és az angol nyelvű névmutatóval, valamint a betűrendes családnévmutatóval jobban megismerkedni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Magyar művészet és erdélyi művészet 1,400 Ft 1 260 Ft
Angyalfütty CD + könyv Berecz András 4,200 Ft 3 780 Ft
Megtervezett világvége Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Világnak Virága - Tél Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Elfuserált rendszerváltás Náray Szabó Gábor 2,400 Ft 2 160 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
Hungarikumok könyve Fucskár Ágnes Fucskár József 5,999 Ft 5 400 Ft
Én vagyok a hibás! Manfred Hanglberger 1,800 Ft 1 620 Ft
Sógornők Joanna Trollope 3,490 Ft 3 141 Ft
Kormorán a klubban CD Kormorán 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^