Történelem

Bárány Attila Laszlovszky József Papp Zsuzsanna - Angol-Magyar kapcsolatok a középkorban

Angol-Magyar kapcsolatok a középkorban

Bárány Attila Laszlovszky József Papp Zsuzsanna

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
528 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639857933
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bárány Attila Laszlovszky József Papp Zsuzsanna - Angol-Magyar kapcsolatok a középkorban
Bárány Attila Laszlovszky József Papp Zsuzsanna - Angol-Magyar kapcsolatok a középkorban
Bárány Attila Laszlovszky József Papp Zsuzsanna - Angol-Magyar kapcsolatok a középkorban
Bárány Attila Laszlovszky József Papp Zsuzsanna - Angol-Magyar kapcsolatok a középkorban
Bárány Attila Laszlovszky József Papp Zsuzsanna - Angol-Magyar kapcsolatok a középkorban
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 900 Ft
Internetes ár: 5 900 Ft
A középkori angol-magyar kapcsolatok kérdése nem tartozik azon kutatási problémák közé, amelyek hosszabb ideig a történeti vizsgálódások homlokterében álltak volna. Egyes korszakokban azonban, elsősorban néhány kutatónak köszönhetően, a téma sokoldalú vizsgálatára is sor került, de ennek ellenére sem jött létre egy olyan kutatási tevékenység, amelynek eredményeképpen a téma jelentőségének megfelelő összefoglaló munkák születtek volna.

Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy egyes kérdések kapcsán jelentős mennyiségű publikáció született, a legkülönfélébb történetírási tradíciókat követve.

Ezek:
1: A XI. században Magyarországra menekült angolszász hercegek, és ehhez kapcsolódva a Skóciai Szent Margit királynő származása.

2: III: Béla király második házassága, illetve az ezt követően létrejövő angol-magyar érintkezések. Ennek kapcsán foglalkozott a kutatás többek között Becket Szent Tamás magyarországi kultuszával, valamint Magyarországi Miklós Diák felbukkanásával az oxfordi egyetemen.

3: A Magna Charta esetleges hatása az Aranybullára, és a két alapvető dokumentum közötti hasonlatosságok kimutatása.

4: Európa különböző területein létrejövő angol-magyar érintkezések, például Toldi Miklós itáliai katonai akciói és azok kapcsolatai ottani angol zsoldos csapatokkal.

5: Késő középkori magyar uralkodók diplomáciai kapcsolatai, közös részvételük nagy európai vállalkozásokban (pl. keresztes hadjáratok), ezen belül is elsősorban Zsigmond király és Mátyás király idején. Az előbbi esetében pedig elsősorban az uralkodó angliai látogatásának részletei és azok esetleges hatása.
*

Az I. kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM SZERIT KÖVETHETŐK NYOMON:

• AZ ANGOL-MAGYAR KAPCSOLATOK KUTATÁSÁNAK FŐBB IRÁNYAI ÉS EREDMÉNYEI (Bárány Attila - Laszlovszky József - Papp Zsuzsanna);

• BEVEZETÉS: (Laszlovszky József) /1. A középkori angol - magyar kapcsolatok magyarországi kutatásának legfontosabb korszakai. 2. Módszertani kérdések és a középkori angol - magyar kapcsolatok kutatásának problémái, Bárány Attila - Laszlovszky József - Papp Zsuzsanna)/;

• ANGOLSZÁSZ HERCEGEK A 11. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON: (Laszlovszky József);

• SKÓCIAI SZENT MARGIT ÉS AZ ANGOL-MAGYAR KAPCSOLATOK: (Laszlovszky József);

• A KELETI ÚJ-ANGLIA ÉS MAGYARORSZÁG: (Laszlovszky József);

• ANGOL-MAGYAR KAPCSOLATOK A 12. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN: (Laszlovszky József), /1. Lukács Esztergomi érsek és Becket Szent Tamás: kapcsolatok és párhuzamos életek. 2. III. Béla és Margit királyé szerepe az angol - magyar kapcsolatokban./;

• MAGYARORSZÁGI MIKLÓS AZ OXFORDI DIÁK: (Laszlovszky József);

• ANGOL-MAGYAR KAPCSOLATOK ÉS A MAGYARORSZÁGRÓL KIALAKULT KÉP ANGLIÁBAN A 13. SZÁZADBAN: (Laszlovszky József - Papp Zsuzsanna)/ - BEVEZETÉS; (Laszlovszky József - Papp Zsuzsanna). 1. Magna Carta és Aranybulla: (Laszlovszky József). Magyarok Lincolnban a 12 - 13. század fordulóján - (Laszlovszky József);

• KERESKEDŐK ÉS KÉZMŰVESEK LONDONBAN: (Papp Zsuzsanna);

• MAGYARORSZÁG KÉP A 13. SZÁZAD ANGLIÁJÁBAN: (Papp Zsuzsanna);

• ANGOL-MAGYAR DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK, 1241 - 1437, (Bárány Attila), 1. Magyarország Anglia kontinentális politikájában a 13 század második felében. 2. Magyar-angol kapcsolatok az Anjouk korában. 3. Angol-Luxemburg kapcsolatok a 14. század végén és a 15. század első felében);

A 2008-ban megjelent I. kötet folytatásának 2011-ben kiadott TARTALMA:

• ANGOL-MAGYAR DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK 1241 - 1437: (Bárány Attila). /Magyar-angol kapcsolatok a konstanzi zsinaton. A canterburyi szövetség/;

• KÖZVETETT ÉRINTKEZÉSEK ANGLIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT, 1240-1437: (Bárány Attila), /A tatárveszély... Angol lovagok a nikápolyi csatában. Angol keresztes hadjárat a husziták ellen. Angol-magyar zsoldos kompániák a 14. századi Itáliában./;

*
Az „Angol-Magyar Kapcsolatok a Középkorban” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti tartalom szerinti történésekkel szeretnének mélyebb kontextusban is megismerkedni.
*
Ajánlott még:

Skót legendák és mesék.
Marslakók földje avagy Magyarország angol szemmel.
Az angol szókincs magyar szemmel.
Arthur király históriája. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 900 Ft
Internetes ár: 5 900 Ft
Agykontroll - Új kiadás! José Silva - Philip Miele 2,990 Ft 2 691 Ft
Nemzet áruló politika 2002-2010 Győrfi Károly 2,990 Ft 2 691 Ft
Álmok, szimbólumok, terápiák Bagdy Emőke 3,360 Ft 3 024 Ft
A világtörténelem leghíresebb személyiségei 2,890 Ft 2 601 Ft
Pánszlávok a kastélyban Demmel József 2,800 Ft 2 520 Ft
Erdélyi szászok és magyarok Pukánszky Béla 3,600 Ft 3 240 Ft
Az antropozófia összefoglalása huszonegy év távlatából Rudolf Steiner 2,900 Ft 2 610 Ft
A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata Dr. Henkey Gyula 3,990 Ft 3 591 Ft
Kelet kapuja 7. - 2019. január-március Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Erdély és Fennoskandia 1576-1945 Benedekné Szőke Amália 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^